نوشته شده توسط Super User
دسته: قوانین خرید و اقامت در ترکیه
بازدید: 695

 قانون اخذ شهروندی ترکیه بصورت سریع و بدون نیاز به پنج سال، تسهیل گردید.

بنابر اعلامیه روزنامه رسمی چاپ ۱۸ سپتامبر ۲۰۱۸ جمهوری ترکیه، حداقل مبلغ سرمایه‌گذاری جهت اخذ شهروندی در املاک از یک میلیون دلار به ۲۵۰ هزار دلار کاهش یافت.

تسهیل شروط اخذ تابعیت جمهوری ترکیه برای سرمایه گذاران
- با توجه به تغییرات 18 سپتامبر 2018 در مادۀ 20 آیین نامۀ اجرایی قانون شهروندی ترکیه، ابلاغیه 12 ژانویه 2017، اتباع خارجی می توانند به یکی از روشهای زیر مستقيماً شهروندی ترکیه را کسب کنند:


1- سرمایه گذاری ثابت از مقدار 2 میلیون دلار به پانصد هزار دلار تقلیل یافت.

2- خرید اموال غیر منقول دارای اعیان (مغازه و یا آپارتمان و موارد مشابه) به ارزش 1 میلیون دلار و شرح عدم فروش تا سه سال به 250 هزار دلار و همان شرح تقلیل یافت.

3- افتتاح حساب سپردۀ بلند مدت 3 ساله از 3 میلیون دلار به 500 هزار دلار تقلیل یافت.

4- ایجاد استخدام برای 100 نفر شهروند ترکیه به 50 نفر تقلیل یافت،