• 02122350681-22350645

با توجه به تراکم اتباع خارجی در بعضی از مناطق ترکیه ، دولت ترکیه تصمیم گرفته که در این مناطق محدودیت هایی را اعمال کند و با توجه به اینکه بعضی از مناطق از قبل ممنوع بوده اند ، 781 منطقه به این لیست اضافه شده و تعداد مناطق به 1169 منطقه به شرح زیر افزایش یافته است

 

Sıra No IL ILCE MAHALLE
1 Adana Ceyhan BOTA MAHALLESİ
2 Adana Çukurova MEMİŞLİ MAHALLESİ
3 Adana Çukurova FADIL MAHALLESİ
4 Adana Çukurova BOZCALAR MAHALLESİ
5 Adana Çukurova ÖRCÜN MAHALLESİ
6 Adana Çukurova KÜÇÜKÇINAR MAHALLESİ
7 Adana Karataş TABAKLAR MAHALLESİ
8 Adana Karataş ÇAVUŞLU MAHALLESİ
9 Adana Karataş KARAGÖÇER MAHALLESİ
10 Adana Karataş ATAKÖY MAHALLESİ
11 Adana Karataş BEBELİ MAHALLESİ
12 Adana Karataş KAPI MAHALLESİ
13 Adana Karataş YENİ MAHALLESİ
14 Adana Karataş BAHÇE MAHALLESİ
15 Adana Kozan AKARCA MAHALLESİ
16 Adana Sarıçam İSTİKLAL MAHALLESİ
17 Adana Sarıçam BALCALI MAHALLESİ
18 Adana Seyhan ÇAPUTÇU MAHALLESİ
19 Adana Seyhan YEŞİLYUVA MAHALLESİ
20 Adana Seyhan BEŞOCAK MAHALLESİ
21 Adana Seyhan KOCAVEZİR MAHALLESİ
22 Adana Seyhan TEPEBAĞ MAHALLESİ
23 Adana Seyhan MİRZAÇELEBİ MAHALLESİ
24 Adana Seyhan KURUKÖPRÜ MAHALLESİ
25 Adana Seyhan ULUCAMİİ MAHALLESİ
26 Adana Seyhan ALİDEDE MAHALLESİ
27 Adana Seyhan KARASOKU MAHALLESİ
28 Adana Seyhan GÜLPINAR MAHALLESİ
29 Adana Seyhan HANEDAN MAHALLESİ
30 Adana Seyhan MESTANZADE MAHALLESİ
31 Adana Seyhan HÜRRİYET MAHALLESİ
32 Adana Seyhan SARIYAKUP MAHALLESİ
33 Adana Seyhan MEYDAN MAHALLESİ
34 Adana Seyhan ŞEHİTDURAN MAHALLESİ
35 Adana Seyhan KAYALIBAĞ MAHALLESİ
36 Adana Seyhan DUMLUPINAR MAHALLESİ
37 Adana Seyhan TÜRKOCAĞI MAHALLESİ
38 Adana Seyhan SUCUZADE MAHALLESİ
39 Adana Seyhan YENİBEY MAHALLESİ
40 Adana Seyhan DÖRTAĞAÇ MAHALLESİ
41 Adana Seyhan KAYIŞLI MAHALLESİ
42 Adana Seyhan HURMALI MAHALLESİ
43 Adana Seyhan İSTİKLAL MAHALLESİ
44 Adana Seyhan ONUR MAHALLESİ
45 Adana Seyhan DENİZLİ MAHALLESİ
46 Adana Yumurtalık HAMZALI MAHALLESİ
47 Adana Yumurtalık KIRMIZIDAM MAHALLESİ
48 Adana Yumurtalık KUZUPINARI MAHALLESİ
49 Adana Yüreğir YEŞİL BAĞLAR MAHALLESİ
50 Adana Yüreğir DOĞANKENT CUMHURİYET MAHALLESİ
51 Adana Yüreğir BAHÇELİEVLER MAHALLESİ
52 Adana Yüreğir GAZİPAŞA MAHALLESİ
53 Adana Yüreğir DÜZCE MAHALLESİ
54 Adana Yüreğir SOLAKLI CUMHURİYET MAHALLESİ
55 Adana Yüreğir BAŞAK MAHALLESİ
56 Adana Yüreğir YUNUS EMRE MAHALLESİ
57 Adana Yüreğir KÖPRÜGÖZÜ MAHALLESİ
58 Adana Yüreğir DEDE KORKUT MAHALLESİ
59 Adana Yüreğir YUNUSOĞLU HÜRRİYET MAHALLESİ
60 Adana Yüreğir PEKMEZLİ MAHALLESİ
61 Adana Yüreğir AYDINCIK MAHALLESİ
62 Adana Yüreğir GÖKÇELİ MAHALLESİ
63 Adana Yüreğir KADIKÖY MAHALLESİ
64 Adana Yüreğir YERDELEN MAHALLESİ
65 Adana Yüreğir YALNIZCA MAHALLESİ
66 Adana Yüreğir ÇAĞIRKANLI MAHALLESİ
67 Adana Yüreğir SAZAK MAHALLESİ
68 Adana Yüreğir KİREMİTHANE MAHALLESİ
69 Adana Yüreğir 19 MAYIS MAHALLESİ
70 Adana Yüreğir SİNANPAŞA MAHALLESİ
71 Adana Yüreğir KOZA MAHALLESİ
72 Adana Yüreğir ANADOLU MAHALLESİ
73 Adana Yüreğir SARIÇAM MAHALLESİ
74 Adana Yüreğir DOĞANKENT KIŞLA MAHALLESİ
75 Adana Yüreğir CUMHURİYET MAHALLESİ
76 Adıyaman Adıyaman Merkez AKPINAR KÖYÜ, MALOĞLU MEZRASI
77 Adıyaman Adıyaman Merkez AKDERE KÖYÜ, AKINCILAR (ÇERÇİYAN) MEZRASI
78 Adıyaman Adıyaman Merkez ULUCAMİ MAHALLESİ
79 Adıyaman Adıyaman Merkez KAPCAMİ MAHALLESİ
80 Adıyaman Adıyaman Merkez GÖZEBAŞI KÖYÜ, MADUN MEZRASI
81 Adıyaman Adıyaman Merkez KAYALI KÖYÜ
82 Adıyaman Adıyaman Merkez MARA MAHALLESİ
83 Adıyaman Adıyaman Merkez MUSALLA MAHALLESİ
84 Adıyaman Adıyaman Merkez BEBEK KÖYÜ, MAZLIK MEZRASI
85 Adıyaman Adıyaman Merkez LOKMAN KÖYÜ
86 Adıyaman Adıyaman Merkez SIRATUT MAHALLESİ
87 Adıyaman Adıyaman Merkez ESKİHÜSNÜMANSUR KÖYÜ
88 Adıyaman Besni DUMLUPINAR MAHALLESİ
89 Adıyaman Besni CİRİT MEYDANI MAHALLESİ
90 Adıyaman Besni YENİ BESNİ MAHALLESİ
91 Adıyaman Çelikhan AKSU KÖYÜ, DEVEBOYNU MEZRASI
92 Adıyaman Kahta TURANLI KÖYÜ, BÜYÜTME MEVKİİ
93 Adıyaman Kahta ÇAYBAŞI KÖYÜ, DUMANLI MEZRASI
94 Adıyaman Samsat UZUNTEPE KÖYÜ, AĞAKÖY MEZRASI
95 Afyonkarahisar Afyonkarahisar Merkez CUMHURİYET MAHALLESİ
96 Afyonkarahisar Afyonkarahisar Merkez AFYONKARAHİSAR OSB MAHALLESİ
97 Afyonkarahisar Afyonkarahisar Merkez ERENLER MAHALLESİ
98 Afyonkarahisar Afyonkarahisar Merkez ZAFER MAHALLESİ
99 Afyonkarahisar Afyonkarahisar Merkez YUNUS EMRE MAHALLESİ
100 Afyonkarahisar Afyonkarahisar Merkez MECİDİYE MAHALLESİ
101 Afyonkarahisar Afyonkarahisar Merkez MARULCU MAHALLESİ
102 Afyonkarahisar Afyonkarahisar Merkez DAİRECEP MAHALLESİ
103 Afyonkarahisar Afyonkarahisar Merkez FAKIPAŞA MAHALLESİ
104 Afyonkarahisar Afyonkarahisar Merkez BURHANİYE KÖYÜ
105 Afyonkarahisar Afyonkarahisar Merkez SAADET KÖYÜ
106 Afyonkarahisar Afyonkarahisar Merkez YARENLER MAHALLESİ
107 Afyonkarahisar Afyonkarahisar Merkez SÜMER MAHALLESİ
108 Afyonkarahisar Dinar YÜKSEL KÖYÜ, SAĞBAŞLI MEVKİİ
109 Afyonkarahisar Dinar CAMİKEBİR MAHALLESİ
110 Afyonkarahisar Dinar YÜKSEL KÖYÜ, AKKANATLI MEVKİİ
111 Afyonkarahisar Dinar ÇAKICI KÖYÜ
112 Afyonkarahisar Dinar TOPTEPE MAHALLESİ
113 Afyonkarahisar Dinar ÜÇLERCE MAHALLESİ
114 Afyonkarahisar Emirdağ TEPEKÖY KÖYÜ
115 Ağrı Patnos YÜNCÜLER KÖYÜ
116 Aksaray Aksaray Merkez ZİNCİRLİ MAHALLESİ
117 Aksaray Aksaray Merkez MİNARECİK MAHALLESİ
118 Aksaray Aksaray Merkez DERE MAHALLESİ
119 Aksaray Aksaray Merkez HAMİDİYE MAHALLESİ
120 Aksaray Aksaray Merkez SOFULAR MAHALLESİ
121 Aksaray Aksaray Merkez HACIHASANLI MAHALLESİ
122 Aksaray Aksaray Merkez MUHSİN ÇELEBİ MAHALLESİ
123 Aksaray Aksaray Merkez TAŞPINAR BELDESİ, ERENLER OSB MAHALLESİ
124 Aksaray Eskil BAŞARAN KÖYÜ, BUTACI YAYLASI YAYLA EVLERİ
125 Aksaray Eskil GÜNEŞLİ KÖYÜ, KARABURUN YAYLASI YAYLA EVLERİ
126 Aksaray Ortaköy / Aksaray OĞUZLAR KÖYÜ, OĞUZLAR 2 MEVKİİ
127 Amasya Amasya Merkez YÜZEVLER MAHALLESİ
128 Ankara Altındağ ÖNDER MAHALLESİ
129 Ankara Altındağ ULUBEY MAHALLESİ
130 Ankara Altındağ SOLFASOL MAHALLESİ
131 Ankara Altındağ ATIFBEY MAHALLESİ
132 Ankara Altındağ HACI BAYRAM MAHALLESİ
133 Ankara Beypazarı BEYTEPE MAHALLESİ
134 Ankara Beypazarı RÜSTEMPAŞA MAHALLESİ
135 Ankara Beypazarı ZAFER MAHALLESİ
136 Ankara Beypazarı İSTİKLAL MAHALLESİ
137 Ankara Beypazarı CUMHURİYET MAHALLESİ
138 Ankara Çankaya DEVLET MAHALLESİ
139 Ankara Çankaya CUMHURİYET MAHALLESİ
140 Ankara Keçiören YEŞİLÖZ MAHALLESİ
141 Ankara Mamak BOSTANCIK MAHALLESİ
142 Ankara Mamak KÖSTENCE MAHALLESİ
143 Ankara Mamak DEMİRLİBAHÇE MAHALLESİ
144 Ankara Mamak ŞAFAKTEPE MAHALLESİ
145 Ankara Polatlı ESENTEPE MAHALLESİ
146 Ankara Polatlı GÜLVEREN MAHALLESİ
147 Ankara Polatlı YENİ MAHALLESİ
148 Ankara Sincan MALIKÖY BAŞKENT OSB MAHALLESİ
149 Ankara Yenimahalle ANADOLU MAHALLESİ
150 Ankara Yenimahalle İVEDİKKÖY MAHALLESİ
151 Ankara Yenimahalle KARŞIYAKA MAHALLESİ
152 Antalya Alanya KARGICAK MAHALLESİ
153 Antalya Alanya MAHMUTLAR MAHALLESİ
154 Antalya Alanya KESTEL MAHALLESİ
155 Antalya Alanya AVSALLAR MAHALLESİ
156 Antalya Döşemealtı AOSB2KISIM MAHALLESİ
157 Antalya Döşemealtı AOSB3KISIM MAHALLESİ
158 Antalya Konyaaltı LİMAN MAHALLESİ
159 Antalya Konyaaltı HURMA MAHALLESİ
160 Antalya Konyaaltı SARISU MAHALLESİ
161 Antalya Muratpaşa TOPÇULAR MAHALLESİ
162 Bartın Bartın Merkez ORTA MAHALLESİ
163 Bartın Bartın Merkez KARASU KÖYÜ, İNKUM İSKELE MEVKİİ
164 Bartın Bartın Merkez GÜZELCEHİSAR KÖYÜ, İNKUM YENİ MAHALLESİ
165 Batman Beşiri UĞURCA KÖYÜ
166 Batman Beşiri ÜÇKUYULAR KÖYÜ
167 Bayburt Bayburt Merkez YOLALTI KÖYÜ, YOLALTI OSB MEVKİİ
168 Bilecik Bilecik Merkez BAŞKÖY KÖYÜ, MÜCAVİR DIŞI MEVKİİ
169 Bilecik Bilecik Merkez HÜRRİYET 2.OSB MAHALLESİ
170 Bilecik Bilecik Merkez İSTİKLAL MAHALLESİ
171 Bilecik Söğüt ÇALTI KÖYÜ, ŞEN MEVKİİ
172 Bingöl Genç YENİYAZI KÖYÜ, FIRAT MEZRASI
173 Bolu Bolu Merkez FASIL KÖYÜ, URAN MEVKİİ
174 Bolu Bolu Merkez PELİTCİK KÖYÜ, ŞABANLAR MEVKİİ
175 Bolu Bolu Merkez BÜYÜKCAMİ MAHALLESİ
176 Bolu Dörtdivan DOĞANCILAR KÖYÜ, GEREDE YOLU MEVKİİ
177 Bolu Gerede YAKAKAYA KÖYÜ, YUNUSLAR  MEVKİİ
178 Bolu Gerede ORTA MAHALLESİ
179 Bolu Gerede BAHÇEDERE KÖYÜ, MERKEZ MEVKİİ
180 Bolu Mengen KUZGÖL KÖYÜ, YILDIZ MEVKİİ
181 Bolu Mengen TEBERİKLER KÖYÜ, YONSAKLAR MEVKİİ
182 Bolu Mudurnu SÜRMELİ KÖYÜ, ÇAYIRALTI MEVKİİ
183 Burdur Bucak ÇAMLICAOSB MAHALLESİ
184 Burdur Burdur Merkez KUYU MAHALLESİ
185 Burdur Burdur Merkez KARASENİR MAHALLESİ
186 Burdur Burdur Merkez DEĞİRMENLER MAHALLESİ
187 Burdur Burdur Merkez İNÖNÜ MAHALLESİ
188 Burdur Burdur Merkez KONAK MAHALLESİ
189 Burdur Burdur Merkez PAZAR MAHALLESİ
190 Burdur Burdur Merkez ÇEŞMEDAMI MAHALLESİ
191 Burdur Çeltikçi ÇEBİŞ KÖYÜ, ORTAYOL MEVKİİ
192 Burdur Gölhisar SORKUN KÖYÜ
193 Bursa Karacabey FEVZİPAŞA MAHALLESİ
194 Bursa Nilüfer FETHİYEOSB MAHALLESİ
195 Bursa Osmangazi DEMİRTAŞ DUMLUPINAROSB MAHALLESİ
196 Bursa Osmangazi SELİMİYE MAHALLESİ
197 Bursa Osmangazi HOCAHASAN MAHALLESİ
198 Bursa Osmangazi ÇIRPAN MAHALLESİ
199 Bursa Osmangazi İNTİZAM MAHALLESİ
200 Bursa Osmangazi ALTIPARMAK MAHALLESİ
201 Bursa Osmangazi ALACAMESCİT MAHALLESİ
202 Bursa Osmangazi AHMETPAŞA MAHALLESİ
203 Bursa Osmangazi KİREMİTÇİ MAHALLESİ
204 Bursa Osmangazi SANTRAL GARAJ MAHALLESİ
205 Bursa Osmangazi DOĞANBEY MAHALLESİ
206 Bursa Osmangazi ŞEHABETTİNPAŞA MAHALLESİ
207 Bursa Osmangazi KURUÇEŞME MAHALLESİ
208 Bursa Yenişehir / Bursa HIDIRBALİ MAHALLESİ
209 Bursa Yıldırım ANADOLU MAHALLESİ
210 Bursa Yıldırım DUAÇINARI MAHALLESİ
211 Bursa Yıldırım BEYAZIT MAHALLESİ
212 Çanakkale Ayvacık / Çanakkale ADATEPE KÖYÜ, PINARALTI MEVKİİ
213 Çanakkale Ayvacık / Çanakkale PAŞAKÖY KÖYÜ, PAŞAKÖY ALTI MEVKİİ
214 Çanakkale Bayramiç BEKİRLER KÖYÜ
215 Çanakkale Biga AĞAKÖY KÖYÜ, AĞAKÖY (MÜCAVİR) MEVKİİ
216 Çanakkale Çanakkale Merkez IŞIKLAR KÖYÜ, TESTİCİKIRI MEVKİİ
217 Çanakkale Çanakkale Merkez KEMALPAŞA MAHALLESİ
218 Çanakkale Gelibolu KAVAKKÖY BELDESİ, CUMHURİYET MAHALLESİ
219 Çanakkale Gelibolu BURHANLI KÖYÜ, DOĞA MEVKİİ
220 Çanakkale Gelibolu ADİLHAN KÖYÜ, BOSTANLIK MEVKİİ
221 Çanakkale Gökçeada ŞİRİNKÖY KÖYÜ
222 Çankırı Çankırı Merkez İNCİLİ  ÇEŞME MAHALLESİ
223 Çankırı Çankırı Merkez AYAN KÖYÜ, MERKEZ MEVKİİ
224 Çankırı Çankırı Merkez TABAKHANE MAHALLESİ
225 Çankırı Çerkeş ÖRENKÖY KÖYÜ, DERE YAYLA YAYLA EVLERİ
226 Çankırı Çerkeş YEŞİLÖZ KÖYÜ, YEŞİLOVA MEVKİİ
227 Çankırı Ilgaz ÖDEMİŞ KÖYÜ, SARAY MEVKİİ
228 Çankırı Korgun BÜYÜKOSB MAHALLESİ
229 Çankırı Kurşunlu SARIALAN KÖYÜ, PINARCIK MEVKİİ
230 Çankırı Şabanözü MARTKÖY KÖYÜ, ÇADIR MEVKİİ
231 Çorum Çorum Merkez KADIKIRI KÖYÜ, KADIKIRI MÜCAVİR MEVKİİ
232 Çorum Çorum Merkez SARIMBEY KÖYÜ, SARIMBEY MÜCAVİR MEVKİİ
233 Çorum Çorum Merkez KARAPINAR KÖYÜ, KARAPINAR MÜCAVİR MEVKİİ
234 Çorum Çorum Merkez ESKİEKİN KÖYÜ, HARMANTARLA MEVKİİ
235 Çorum Çorum Merkez ÇOMARBAŞI KÖYÜ, RIÇVANLAR MEVKİİ
236 Çorum Çorum Merkez HAMDİKÖY KÖYÜ, AŞAĞI MEVKİİ
237 Çorum Çorum Merkez ÇEPNİ MAHALLESİ
238 Denizli Merkezefendi ZAFER MAHALLESİ
239 Diyarbakır Bismil KARACIK MAHALLESİ
240 Diyarbakır Bismil KARAPINAR MAHALLESİ
241 Diyarbakır Silvan ÇOBANTEPE MAHALLESİ
242 Düzce Düzce Merkez ORHANGAZİ MAHALLESİ
243 Düzce Düzce Merkez BURHANİYE MAHALLESİ
244 Elazığ Baskil KARAKAŞ KÖYÜ, YUKARI ATLILAR MEZRASI
245 Elazığ Elazığ Merkez ÖKSÜZUŞAĞI KÖYÜ, ALİ ÇAVUŞ MEZRASI
246 Elazığ Elazığ Merkez SANAYİ MAHALLESİ
247 Elazığ Elazığ Merkez ÇARŞI MAHALLESİ
248 Elazığ Elazığ Merkez SÜTLÜCE KÖYÜ
249 Elazığ Elazığ Merkez SÜTLÜCE KÖYÜ, SÜTLÜCE MEVKİİ
250 Elazığ Elazığ Merkez ALACA KÖYÜ, ALACA(MERKEZ) MEVKİİ
251 Elazığ Elazığ Merkez BALLICA KÖYÜ, BALLICA MEVKİİ
252 Elazığ Keban BADEMLİ KÖYÜ, SİNO MEZRASI MEZRASI
253 Elazığ Keban ALTIYAKA KÖYÜ, DEDE MEZRASI
254 Elazığ Sivrice BEKÇİTEPE KÖYÜ, DOĞANLAR MEZRASI
255 Erzincan Erzincan Merkez KARAAĞAÇ MAHALLESİ
256 Erzincan İliç AĞILDERE KÖYÜ, APUŞTA MEZRASI
257 Erzincan Kemah GÖLKAYNAK KÖYÜ, GİNDİRA MEVKİİ
258 Erzincan Tercan KONARLI KÖYÜ
259 Erzincan Tercan ÇALKIŞLA KÖYÜ
260 Eskişehir Odunpazarı 75. YIL OSB MAHALLESİ
261 Eskişehir Odunpazarı HUZUR MAHALLESİ
262 Eskişehir Tepebaşı MUTTALİP ORTA MAHALLESİ
263 Gaziantep Araban DUMLUPINAR MAHALLESİ
264 Gaziantep Araban MEHMET GÖKÇEK MAHALLESİ
265 Gaziantep İslahiye ÖRTÜLÜ MAHALLESİ
266 Gaziantep İslahiye HÜRRİYET MAHALLESİ
267 Gaziantep İslahiye CEVDETPAŞA MAHALLESİ
268 Gaziantep İslahiye FEVZİ ÇAKMAK MAHALLESİ
269 Gaziantep İslahiye PINARBAŞI MAHALLESİ
270 Gaziantep İslahiye DEĞİRMENCİK MAHALLESİ
271 Gaziantep İslahiye ERENLER MAHALLESİ
272 Gaziantep İslahiye AYDINLIK MAHALLESİ
273 Gaziantep İslahiye BEYLER MAHALLESİ
274 Gaziantep İslahiye DERVİŞPAŞA MAHALLESİ
275 Gaziantep İslahiye ATATÜRK MAHALLESİ
276 Gaziantep İslahiye KIRIKÇALI MAHALLESİ
277 Gaziantep İslahiye YENİ MAHALLESİ
278 Gaziantep İslahiye HACİ ALİ ÖZTÜRK MAHALLESİ
279 Gaziantep Karkamış GÜRÇAY MAHALLESİ
280 Gaziantep Karkamış BEŞKILIÇ MAHALLESİ
281 Gaziantep Karkamış LOJMANLAR MAHALLESİ
282 Gaziantep Karkamış KEPİRLER MAHALLESİ
283 Gaziantep Karkamış BALABAN MAHALLESİ
284 Gaziantep Karkamış ERENYOLU MAHALLESİ
285 Gaziantep Karkamış AKÇAKÖY MAHALLESİ
286 Gaziantep Karkamış YARIMCA MAHALLESİ
287 Gaziantep Nizip BELKIS (MERKEZ) MAHALLESİ
288 Gaziantep Nizip CUMHURİYET MAHALLESİ
289 Gaziantep Nizip ŞIHLAR MAHALLESİ
290 Gaziantep Nizip SAHA MAHALLESİ
291 Gaziantep Nizip TAHTANİ MAHALLESİ
292 Gaziantep Nizip ŞAHİNBEY MAHALLESİ
293 Gaziantep Nizip İSTASYON MAHALLESİ
294 Gaziantep Nizip FEVZİ PAŞA MAHALLESİ
295 Gaziantep Nizip HAFIZPAŞA MAHALLESİ
296 Gaziantep Nizip PAZAR CAMİİ MAHALLESİ
297 Gaziantep Nizip ZEYTİNLİK MAHALLESİ
298 Gaziantep Nizip FEVKANİ MAHALLESİ
299 Gaziantep Nizip İSTİKLAL MAHALLESİ
300 Gaziantep Nizip NAMIK KEMAL MAHALLESİ
301 Gaziantep Nizip BELKIS MAHALLESİ
302 Gaziantep Nizip TURNALI MAHALLESİ
303 Gaziantep Nizip ATATÜRK MAHALLESİ
304 Gaziantep Nizip KIBRIS MAHALLESİ
305 Gaziantep Nizip NAHIRTEPE MAHALLESİ
306 Gaziantep Nizip YEŞİLEVLER MAHALLESİ
307 Gaziantep Nizip MİMAR SİNAN MAHALLESİ
308 Gaziantep Nurdağı ASLANLI MAHALLESİ
309 Gaziantep Nurdağı GEDİKLİ MAHALLESİ
310 Gaziantep Nurdağı ESENYURT MAHALLESİ
311 Gaziantep Oğuzeli TAŞÇANAK MAHALLESİ
312 Gaziantep Oğuzeli ÇAVUŞBAŞI MAHALLESİ
313 Gaziantep Oğuzeli BULDUK MAHALLESİ
314 Gaziantep Oğuzeli KURTULUŞ MAHALLESİ
315 Gaziantep Oğuzeli DEVEHÜYÜĞÜ MAHALLESİ
316 Gaziantep Oğuzeli GÜLLÜK MAHALLESİ
317 Gaziantep Oğuzeli BEŞDELİ MAHALLESİ
318 Gaziantep Oğuzeli AŞAĞI GÜNEYSE MAHALLESİ
319 Gaziantep Oğuzeli OĞUZLAR MAHALLESİ
320 Gaziantep Oğuzeli ŞIH KÜÇÜKKARACAVİRAN MAHALLESİ
321 Gaziantep Oğuzeli SUBAŞI MAHALLESİ
322 Gaziantep Şahinbey KARATARLA MAHALLESİ
323 Gaziantep Şahinbey EYÜPOĞLU MAHALLESİ
324 Gaziantep Şahinbey ALAYBEY MAHALLESİ
325 Gaziantep Şahinbey SAVCILI MAHALLESİ
326 Gaziantep Şahinbey AYDINBABA MAHALLESİ
327 Gaziantep Şahinbey BEY MAHALLESİ
328 Gaziantep Şahinbey KOZANLI MAHALLESİ
329 Gaziantep Şahinbey KARAGÖZ MAHALLESİ
330 Gaziantep Şahinbey TIŞLAKİ MAHALLESİ
331 Gaziantep Şahinbey SUYABATMAZ MAHALLESİ
332 Gaziantep Şahinbey KILINÇOĞLU MAHALLESİ
333 Gaziantep Şahinbey ŞEKEROĞLU MAHALLESİ
334 Gaziantep Şahinbey SULTAN SELİM MAHALLESİ
335 Gaziantep Şahinbey BOSTANCI MAHALLESİ
336 Gaziantep Şahinbey ŞAHVELİ MAHALLESİ
337 Gaziantep Şahinbey SEFERPAŞA MAHALLESİ
338 Gaziantep Şahinbey ETİLER MAHALLESİ
339 Gaziantep Şahinbey AKYOL MAHALLESİ
340 Gaziantep Şahinbey CABİ MAHALLESİ
341 Gaziantep Şahinbey SAKARYA MAHALLESİ
342 Gaziantep Şahinbey CEMAL GÜRSEL MAHALLESİ
343 Gaziantep Şahinbey ÜNALDI MAHALLESİ
344 Gaziantep Şahinbey SAÇAKLI MAHALLESİ
345 Gaziantep Şahinbey TÜRKTEPE MAHALLESİ
346 Gaziantep Şahinbey KOZLUCA MAHALLESİ
347 Gaziantep Şahinbey ŞENYURT MAHALLESİ
348 Gaziantep Şahinbey HOŞGÖR MAHALLESİ
349 Gaziantep Şahinbey KANALICI MAHALLESİ
350 Gaziantep Şahinbey TEKSTİLKENT MAHALLESİ
351 Gaziantep Şahinbey YAVUZLAR MAHALLESİ
352 Gaziantep Şahinbey KEPENEK MAHALLESİ
353 Gaziantep Şahinbey İNÖNÜ MAHALLESİ
354 Gaziantep Şahinbey BEKİRBEY MAHALLESİ
355 Gaziantep Şahinbey ALİBABA MAHALLESİ
356 Gaziantep Şahinbey BOZOKLAR MAHALLESİ
357 Gaziantep Şahinbey YUKARIBAYIR MAHALLESİ
358 Gaziantep Şahinbey BOYACI MAHALLESİ
359 Gaziantep Şahinbey TURAN EMEKSİZ MAHALLESİ
360 Gaziantep Şahinbey BARIŞ MAHALLESİ
361 Gaziantep Şahinbey ÜÇOKLAR MAHALLESİ
362 Gaziantep Şahinbey KARAYILAN MAHALLESİ
363 Gaziantep Şahinbey DUMLUPINAR MAHALLESİ
364 Gaziantep Şahinbey KIBRIS MAHALLESİ
365 Gaziantep Şahinbey GÜMÜŞTEKİN MAHALLESİ
366 Gaziantep Şahinbey ALLEBEN MAHALLESİ
367 Gaziantep Şahinbey YAZICIK MAHALLESİ
368 Gaziantep Şahinbey DÜZTEPE MAHALLESİ
369 Gaziantep Şahinbey KAHVELİPINAR MAHALLESİ
370 Gaziantep Şahinbey CUMHURİYET MAHALLESİ
371 Gaziantep Şahinbey ESENTEPE MAHALLESİ
372 Gaziantep Şahinbey NURİPAZARBAŞI MAHALLESİ
373 Gaziantep Şahinbey BEYDİLLİ MAHALLESİ
374 Gaziantep Şahinbey ÇAMLICA MAHALLESİ
375 Gaziantep Şahinbey TÜRKMENLER MAHALLESİ
376 Gaziantep Şahinbey KURBANBABA MAHALLESİ
377 Gaziantep Şahinbey TÖRELİ MAHALLESİ
378 Gaziantep Şahinbey AKDERE MAHALLESİ
379 Gaziantep Şahinbey CENGİZ TOPEL MAHALLESİ
380 Gaziantep Şahinbey KONAK MAHALLESİ
381 Gaziantep Şahinbey GÜZELVADİ MAHALLESİ
382 Gaziantep Şahinbey PERİLİKAYA MAHALLESİ
383 Gaziantep Şahinbey YEŞİLPINAR MAHALLESİ
384 Gaziantep Şahinbey 25 ARALIK MAHALLESİ
385 Gaziantep Şahinbey VATAN MAHALLESİ
386 Gaziantep Şahinbey YEŞİLKENT MAHALLESİ
387 Gaziantep Şahinbey BEYBAHÇE MAHALLESİ
388 Gaziantep Şahinbey BEYAZLAR MAHALLESİ
389 Gaziantep Şahinbey YAMAÇTEPE MAHALLESİ
390 Gaziantep Şahinbey BURÇ KARAKUYU MAHALLESİ
391 Gaziantep Şahinbey ULAŞ MAHALLESİ
392 Gaziantep Şahinbey KAVAKLIK MAHALLESİ
393 Gaziantep Şahinbey KÜÇÜKKIZILHİSAR MAHALLESİ
394 Gaziantep Şahinbey ONUR MAHALLESİ
395 Gaziantep Şahinbey İSTİKLAL MAHALLESİ
396 Gaziantep Şahinbey MALAZGİRT MAHALLESİ
397 Gaziantep Şahinbey DENİZ MAHALLESİ
398 Gaziantep Şahinbey BİNEVLER MAHALLESİ
399 Gaziantep Şahinbey BAHÇELİEVLER MAHALLESİ
400 Gaziantep Şehitkamil AKTOPRAK SB MAHALLESİ
401 Gaziantep Şehitkamil BAŞPINAR(ORGANİZE)OSB MAHALLESİ
402 Gaziantep Şehitkamil NESİMİ MAHALLESİ
403 Gaziantep Şehitkamil YAPRAK MAHALLESİ
404 Gaziantep Şehitkamil ÇAKMAK MAHALLESİ
405 Gaziantep Şehitkamil İNCİLİKAYA MAHALLESİ
406 Gaziantep Şehitkamil ÇAĞLAYAN MAHALLESİ
407 Gaziantep Şehitkamil EYDİBABA MAHALLESİ
408 Gaziantep Şehitkamil HUMANIZ MAHALLESİ
409 Gaziantep Şehitkamil GÖZTEPE MAHALLESİ
410 Gaziantep Şehitkamil SACIR MAHALLESİ
411 Gaziantep Şehitkamil DÜLÜKBABA MAHALLESİ
412 Gaziantep Şehitkamil ÇIKSORUT MAHALLESİ
413 Gaziantep Şehitkamil KARAOĞLAN MAHALLESİ
414 Gaziantep Şehitkamil KARŞIYAKA MAHALLESİ
415 Gaziantep Şehitkamil HÜRRİYET MAHALLESİ
416 Gaziantep Şehitkamil MİTHATPAŞA MAHALLESİ
417 Gaziantep Şehitkamil SİNAN OSB MAHALLESİ
418 Gaziantep Şehitkamil HASIRCIOĞLU MAHALLESİ
419 Gaziantep Şehitkamil TAŞLICA MAHALLESİ
420 Gaziantep Şehitkamil MÜNÜFPAŞA MAHALLESİ
421 Gaziantep Şehitkamil YUNUS EMRE MAHALLESİ
422 Gaziantep Şehitkamil SAM MAHALLESİ
423 Gaziantep Şehitkamil GİRNE MAHALLESİ
424 Gaziantep Şehitkamil NURTEPE MAHALLESİ
425 Giresun Keşap GEÇİT KÖYÜ, TAMGERİŞ MEVKİİ
426 Gümüşhane Gümüşhane Merkez YAĞLIDERE KÖYÜ, BULUT MEVKİİ
427 Hatay Altınözü BOYNUYOĞUN MAHALLESİ
428 Hatay Altınözü YENİŞEHİR MAHALLESİ
429 Hatay Altınözü TOKAÇLI MAHALLESİ
430 Hatay Altınözü FATİKLİ MAHALLESİ
431 Hatay Altınözü SARILAR MAHALLESİ
432 Hatay Altınözü HACIPAŞA MAHALLESİ
433 Hatay Altınözü TÜRKMENMEZRAASI MAHALLESİ
434 Hatay Altınözü YENİHİSAR MAHALLESİ
435 Hatay Altınözü SARIBÜK MAHALLESİ
436 Hatay Altınözü SİVRİKAVAK MAHALLESİ
437 Hatay Altınözü TOKDEMİR MAHALLESİ
438 Hatay Altınözü KANSU MAHALLESİ
439 Hatay Altınözü AVUTTEPE MAHALLESİ
440 Hatay Antakya APAYDIN MAHALLESİ
441 Hatay Antakya MEYDAN MAHALLESİ
442 Hatay Antakya NARLICA MAHALLESİ
443 Hatay Antakya ŞEYHALİ MAHALLESİ
444 Hatay Antakya ORHANLI MAHALLESİ
445 Hatay Antakya KOCAABDİ MAHALLESİ
446 Hatay Antakya HACI ÖMER ALPAGOT MAHALLESİ
447 Hatay Antakya BARBAROS MAHALLESİ
448 Hatay Antakya HABİB-İ NECCAR MAHALLESİ
449 Hatay Antakya AKÇAOVA MAHALLESİ
450 Hatay Antakya HARAPARASI MAHALLESİ
451 Hatay Antakya İPLİK PAZARI MAHALLESİ
452 Hatay Antakya EMEK MAHALLESİ
453 Hatay Antakya BİNİCİLER MAHALLESİ
454 Hatay Antakya ŞEHİTLER MAHALLESİ
455 Hatay Antakya AKHİSAR MAHALLESİ
456 Hatay Antakya AKSARAY MAHALLESİ
457 Hatay Antakya MELEKLİ MAHALLESİ
458 Hatay Antakya YENİ CAMİİ MAHALLESİ
459 Hatay Antakya ULUCAMİİ MAHALLESİ
460 Hatay Antakya SOFULAR MAHALLESİ
461 Hatay Antakya AYDINLIKEVLER MAHALLESİ
462 Hatay Antakya DUTDİBİ MAHALLESİ
463 Hatay Antakya MAŞUKLU MAHALLESİ
464 Hatay Antakya CUMHURİYET MAHALLESİ
465 Hatay Antakya ALTINÇAY MAHALLESİ
466 Hatay Antakya AVSUYU MAHALLESİ
467 Hatay Antakya BOZHÖYÜK MAHALLESİ
468 Hatay Antakya BOHŞİN MAHALLESİ
469 Hatay Belen CUMHURİYET MAHALLESİ
470 Hatay Belen BAKRAS MAHALLESİ
471 Hatay Belen DEREBAHÇE MAHALLESİ
472 Hatay Belen MUHLİSALİ MAHALLESİ
473 Hatay İskenderun MURADİYE MAHALLESİ
474 Hatay İskenderun ESENTEPE MAHALLESİ
475 Hatay İskenderun BARBAROS MAHALLESİ
476 Hatay İskenderun CUMHURİYET MAHALLESİ
477 Hatay İskenderun DUMLUPINAR MAHALLESİ
478 Hatay Kırıkhan TORUN MAHALLESİ
479 Hatay Kırıkhan KURTULUŞ MAHALLESİ
480 Hatay Kırıkhan GÜNDÜZ MAHALLESİ
481 Hatay Kırıkhan ÇİLOĞLANHÜYÜĞÜ MAHALLESİ
482 Hatay Kırıkhan GÜLTEPE MAHALLESİ
483 Hatay Kırıkhan YENİ MAHALLESİ
484 Hatay Kırıkhan MENDERES MAHALLESİ
485 Hatay Kırıkhan ALSANCAK MAHALLESİ
486 Hatay Kırıkhan BARBAROS MAHALLESİ
487 Hatay Kırıkhan FATİH MAHALLESİ
488 Hatay Kırıkhan 408 EVLER MAHALLESİ
489 Hatay Kırıkhan MURATPAŞA MAHALLESİ
490 Hatay Kırıkhan GAZİ MAHALLESİ
491 Hatay Kırıkhan ÇATALTEPE MAHALLESİ
492 Hatay Kırıkhan AYDINLI MAHALLESİ
493 Hatay Kırıkhan ALPARSLAN MAHALLESİ
494 Hatay Kırıkhan MAHMUTLU MAHALLESİ
495 Hatay Kırıkhan BAHÇELİEVLER MAHALLESİ
496 Hatay Kırıkhan GÜVENTAŞI MAHALLESİ
497 Hatay Kırıkhan CUMHURİYET MAHALLESİ
498 Hatay Kumlu HAMAM MAHALLESİ
499 Hatay Kumlu GÖKÇEOĞLU MAHALLESİ
500 Hatay Kumlu CUMHURİYET MAHALLESİ
501 Hatay Kumlu FEVZİ ÇAKMAK MAHALLESİ
502 Hatay Kumlu AKKUYU MAHALLESİ
503 Hatay Kumlu MUHARREM MAHALLESİ
504 Hatay Payas YILDIRIM BEYAZIT MAHALLESİ
505 Hatay Reyhanlı CUMHURİYET MAHALLESİ
506 Hatay Reyhanlı DAVUTPAŞA MAHALLESİ
507 Hatay Reyhanlı BÜKÜLMEZ MAHALLESİ
508 Hatay Reyhanlı KURTULUŞ MAHALLESİ
509 Hatay Reyhanlı BAĞLAR MAHALLESİ
510 Hatay Reyhanlı FİDANLIK MAHALLESİ
511 Hatay Reyhanlı GÜLTEPE MAHALLESİ
512 Hatay Reyhanlı BAHÇELİEVLER MAHALLESİ
513 Hatay Reyhanlı YENİŞEHİR MAHALLESİ
514 Hatay Reyhanlı PINARBAŞI MAHALLESİ
515 Hatay Reyhanlı YENİ MAHALLESİ
516 Hatay Reyhanlı CİLVEGÖZÜ MAHALLESİ
517 Hatay Reyhanlı MUSTAFA KEMAL MAHALLESİ
518 Hatay Reyhanlı BAYIR MAHALLESİ
519 Hatay Reyhanlı ESENTEPE MAHALLESİ
520 Hatay Reyhanlı UZUNKAVAK MAHALLESİ
521 Hatay Reyhanlı DEĞİRMENKAŞI MAHALLESİ
522 Hatay Reyhanlı YEŞİLOVA MAHALLESİ
523 Hatay Reyhanlı ADABUCAK MAHALLESİ
524 Hatay Reyhanlı TAYFURSÖKMEN MAHALLESİ
525 Hatay Reyhanlı CÜDEYDE MAHALLESİ
526 Hatay Reyhanlı AKYAYLA MAHALLESİ
527 Hatay Reyhanlı GÖKTEPE MAHALLESİ
528 Hatay Reyhanlı PAŞAHÜYÜK MAHALLESİ
529 Hatay Reyhanlı AHMETBEYLİ MAHALLESİ
530 Hatay Reyhanlı HARRAN MAHALLESİ
531 Hatay Reyhanlı GAZİMÜRSELTEPESİ MAHALLESİ
532 Hatay Reyhanlı ALAKUZU MAHALLESİ
533 Hatay Reyhanlı KARASÜLEYMANLI MAHALLESİ
534 Hatay Yayladağı KURTULUŞ MAHALLESİ
535 Hatay Yayladağı TUTLUBAHÇE MAHALLESİ
536 Iğdır Aralık EMİNCE KÖYÜ, TİGEM MEVKİİ
537 Isparta Isparta Merkez BAHÇELİEVLER MAHALLESİ
538 Isparta Isparta Merkez BAĞLAR MAHALLESİ
539 Isparta Isparta Merkez PİRİMEHMET MAHALLESİ
540 Isparta Keçiborlu AŞAĞI MAHALLESİ
541 İstanbul Avcılar DENİZKÖŞKLER MAHALLESİ
542 İstanbul Avcılar MERKEZ MAHALLESİ
543 İstanbul Avcılar GÜMÜŞPALA MAHALLESİ
544 İstanbul Bahçelievler ŞİRİNEVLER MAHALLESİ
545 İstanbul Başakşehir İKİTELLİ OSB MAHALLESİ
546 İstanbul Başakşehir ZİYA GÖKALP MAHALLESİ
547 İstanbul Beşiktaş YILDIZ MAHALLESİ
548 İstanbul Beylikdüzü BEYLİKDÜZÜOSB MAHALLESİ
549 İstanbul Beyoğlu KOCATEPE  MAHALLESİ
550 İstanbul Beyoğlu ŞEHİT MUHTAR  MAHALLESİ
551 İstanbul Beyoğlu BÜLBÜL  MAHALLESİ
552 İstanbul Beyoğlu ÇUKUR  MAHALLESİ
553 İstanbul Beyoğlu KAMER HATUN  MAHALLESİ
554 İstanbul Beyoğlu KALYONCU KULLUĞU MAHALLESİ
555 İstanbul Beyoğlu YENİŞEHİR  MAHALLESİ
556 İstanbul Beyoğlu KATİPMUSTAFA ÇELEBİ MAHALLESİ
557 İstanbul Beyoğlu BOSTAN  MAHALLESİ
558 İstanbul Beyoğlu ASMALI MESCİT  MAHALLESİ
559 İstanbul Esenyurt KOZA MAHALLESİ
560 İstanbul Esenyurt YEŞİLKENT MAHALLESİ
561 İstanbul Esenyurt ZAFER MAHALLESİ
562 İstanbul Esenyurt PİRİ REİS MAHALLESİ
563 İstanbul Esenyurt GÖKEVLER MAHALLESİ
564 İstanbul Esenyurt AKEVLER MAHALLESİ
565 İstanbul Esenyurt SULTANİYE MAHALLESİ
566 İstanbul Esenyurt BAĞLARÇEŞME MAHALLESİ
567 İstanbul Fatih MİMAR KEMALETTİN MAHALLESİ
568 İstanbul Fatih MESİHPAŞA MAHALLESİ
569 İstanbul Fatih SARAÇ İSHAK MAHALLESİ
570 İstanbul Fatih MUHSİNE HATUN MAHALLESİ
571 İstanbul Fatih BALABANAĞA MAHALLESİ
572 İstanbul Fatih MİMAR HAYRETTİN MAHALLESİ
573 İstanbul Fatih NİŞANCA MAHALLESİ
574 İstanbul Fatih KEMALPAŞA MAHALLESİ
575 İstanbul Fatih KATİP KASIM MAHALLESİ
576 İstanbul Fatih İSKENDERPAŞA MAHALLESİ
577 İstanbul Fatih MOLLA GÜRANİ MAHALLESİ
578 İstanbul Fatih MOLLA HÜSREV MAHALLESİ
579 İstanbul Fatih AKŞEMSETTİN MAHALLESİ
580 İstanbul Küçükçekmece BEŞYOL MAHALLESİ
581 İstanbul Küçükçekmece KÜÇÜKÇEKMECE İKİTELLİOSB MAHALLESİ
582 İstanbul Küçükçekmece MEHMET AKİF MAHALLESİ
583 İstanbul Sarıyer MASLAK MAHALLESİ
584 İstanbul Şile MEŞRUTİYET MAHALLESİ
585 İstanbul Şişli İNÖNÜ MAHALLESİ
586 İstanbul Şişli ERGENEKON MAHALLESİ
587 İstanbul Şişli MECİDİYEKÖY MAHALLESİ
588 İstanbul Şişli CUMHURİYET MAHALLESİ
589 İstanbul Tuzla AYDINLI-KOSB MAHALLESİ
590 İstanbul Ümraniye DUDULLU OSB MAHALLESİ
591 İstanbul Zeytinburnu MALTEPE MAHALLESİ
592 İstanbul Zeytinburnu YENİDOĞAN MAHALLESİ
593 İstanbul Zeytinburnu NURİPAŞA MAHALLESİ
594 İstanbul Zeytinburnu YEŞİLTEPE MAHALLESİ
595 İzmir Bornova YUNUS EMRE MAHALLESİ
596 İzmir Bornova IŞIKLAR MAHALLESİ
597 İzmir Bornova ZAFER MAHALLESİ
598 İzmir Bornova SERİNTEPE MAHALLESİ
599 İzmir Buca SEYHAN MAHALLESİ
600 İzmir Karabağlar AŞIK VEYSEL MAHALLESİ
601 İzmir Konak TAN MAHALLESİ
602 İzmir Konak FAİK PAŞA MAHALLESİ
603 İzmir Konak YENİ MAHALLESİ
604 İzmir Konak MİRALİ MAHALLESİ
605 İzmir Konak ALİ REİS MAHALLESİ
606 İzmir Konak ETİLER MAHALLESİ
607 İzmir Konak SAKARYA MAHALLESİ
608 İzmir Konak ALTAY MAHALLESİ
609 İzmir Konak BOZKURT MAHALLESİ
610 İzmir Konak PAZARYERİ MAHALLESİ
611 İzmir Konak ALTINORDU MAHALLESİ
612 İzmir Konak UĞUR MAHALLESİ
613 İzmir Konak KUBİLAY MAHALLESİ
614 İzmir Konak SÜVARİ MAHALLESİ
615 İzmir Konak YEŞİLDERE MAHALLESİ
616 İzmir Konak KOCAKAPI MAHALLESİ
617 İzmir Konak AKARCALI MAHALLESİ
618 İzmir Konak MURAT MAHALLESİ
619 İzmir Konak KADİFEKALE MAHALLESİ
620 İzmir Torbalı 19 MAYIS MAHALLESİ
621 İzmir Torbalı KARŞIYAKA MAHALLESİ
622 Kahramanmaraş Dulkadiroğlu SİVRİCEHÜYÜK MAHALLESİ
623 Kahramanmaraş Dulkadiroğlu MENDERES MAHALLESİ
624 Kahramanmaraş Dulkadiroğlu TURAN MAHALLESİ
625 Kahramanmaraş Dulkadiroğlu SAKARYA MAHALLESİ
626 Kahramanmaraş Dulkadiroğlu İSA DİVANLI MAHALLESİ
627 Kahramanmaraş Dulkadiroğlu KURTULUŞ MAHALLESİ
628 Kahramanmaraş Dulkadiroğlu EKMEKÇİ MAHALLESİ
629 Kahramanmaraş Dulkadiroğlu FEVZİ PAŞA MAHALLESİ
630 Kahramanmaraş Dulkadiroğlu DURAKLI MAHALLESİ
631 Kahramanmaraş Dulkadiroğlu DİVANLI MAHALLESİ
632 Kahramanmaraş Dulkadiroğlu İSMET PAŞA MAHALLESİ
633 Kahramanmaraş Dulkadiroğlu KAYABAŞI MAHALLESİ
634 Kahramanmaraş Dulkadiroğlu SENEM AYŞE MAHALLESİ
635 Kahramanmaraş Dulkadiroğlu DULKADİROĞLU MAHALLESİ
636 Kahramanmaraş Dulkadiroğlu BAĞLARBAŞI MAHALLESİ
637 Kahramanmaraş Dulkadiroğlu GAZİ PAŞA MAHALLESİ
638 Kahramanmaraş Dulkadiroğlu YAVUZ SELİM MAHALLESİ
639 Kahramanmaraş Dulkadiroğlu NAMIK KEMAL MAHALLESİ
640 Kahramanmaraş Dulkadiroğlu ŞEYH ADİL MAHALLESİ
641 Kahramanmaraş Onikişubat YUSUFLAR MAHALLESİ
642 Kahramanmaraş Onikişubat AKÇAKOYUNLU MAHALLESİ
643 Kahramanmaraş Onikişubat DUMLUPINAR MAHALLESİ
644 Kahramanmaraş Onikişubat ŞEHİT EVLİYA MAHALLESİ
645 Kahramanmaraş Onikişubat YÜRÜKSELİM MAHALLESİ
646 Kahramanmaraş Onikişubat MAĞRALI MAHALLESİ
647 Kahramanmaraş Onikişubat ERTUĞRUL GAZİ MAHALLESİ
648 Kahramanmaraş Onikişubat SERİNTEPE MAHALLESİ
649 Kahramanmaraş Onikişubat HACI BAYRAM VELİ MAHALLESİ
650 Kahramanmaraş Onikişubat HAYRULLAH MAHALLESİ
651 Kahramanmaraş Onikişubat BARBAROS MAHALLESİ
652 Kahramanmaraş Onikişubat KARACAOĞLAN MAHALLESİ
653 Kahramanmaraş Onikişubat MALİK EJDER MAHALLESİ
654 Karabük Karabük Merkez KILAVUZLAR MAHALLESİ
655 Karabük Karabük Merkez 100.YIL MAHALLESİ
656 Karabük Karabük Merkez HÜRRİYET MAHALLESİ
657 Karabük Karabük Merkez BAYIR MAHALLESİ
658 Karabük Safranbolu KARIT KÖYÜ, KARIT MÜCAVİR MEVKİİ
659 Karabük Safranbolu BOSTANBÜKÜ KÖYÜ, KARŞIYAKA MEVKİİ
660 Karabük Safranbolu BOSTANBÜKÜ KÖYÜ, MERKEZ MEVKİİ
661 Karaman Karaman Merkez ORGANİZE SANAYİİ BÖLGESİ MAHALLESİ
662 Kastamonu Devrekani BINGILDAYIK KÖYÜ, ORUÇ MEVKİİ
663 Kastamonu Devrekani TEKKEKIZILLAR KÖYÜ, KURMALAR MEVKİİ
664 Kastamonu Devrekani BOZKOCA KÖYÜ, ÇAKALLAR MEVKİİ
665 Kastamonu Kastamonu Merkez TOPÇUOĞLU MAHALLESİ
666 Kastamonu Kastamonu Merkez CEBRAİL MAHALLESİ
667 Kastamonu Kastamonu Merkez İSLAM KÖYÜ, SOFRANLAR MEZRASI
668 Kastamonu Kastamonu Merkez ÖRENCİK KÖYÜ, İZBELİ MEZRASI
669 Kayseri Kocasinan SAHABİYE MAHALLESİ
670 Kayseri Kocasinan HASAN ARPA MAHALLESİ
671 Kayseri Kocasinan ARGINCIK MAHALLESİ
672 Kayseri Kocasinan FEVZİ ÇAKMAK MAHALLESİ
673 Kayseri Kocasinan UĞUREVLER MAHALLESİ
674 Kayseri Kocasinan HACI SAKİ MAHALLESİ
675 Kayseri Kocasinan YAZIR MAHALLESİ
676 Kayseri Melikgazi DANİŞMENTGAZİ MAHALLESİ
677 Kayseri Melikgazi OSMANLI MAHALLESİ
678 Kayseri Melikgazi CUMHURİYET MAHALLESİ
679 Kayseri Melikgazi SELÇUKLU MAHALLESİ
680 Kayseri Melikgazi AYDINLIKEVLER MAHALLESİ
681 Kayseri Melikgazi GÜLÜK MAHALLESİ
682 Kayseri Melikgazi KILIÇASLAN MAHALLESİ
683 Kırklareli Lüleburgaz SARIMSAKLI MAHALLESİ
684 Kırşehir Akçakent YETİKLİ KÖYÜ, GÜNEŞLİ MEVKİİ
685 Kırşehir Kırşehir Merkez SEYREKKÖY KÖYÜ
686 Kırşehir Mucur KARACALI KÖYÜ
687 Kilis Elbeyli BEŞİRİYE KÖYÜ
688 Kilis Elbeyli YAĞIZKÖY KÖYÜ, AYNAFAR MEZRASI
689 Kilis Elbeyli MERCANLI KÖYÜ
690 Kilis Elbeyli YAĞIZKÖY KÖYÜ, DELHEMİ MEZRASI
691 Kilis Elbeyli İNÖNÜ MAHALLESİ
692 Kilis Elbeyli TAŞLIBAKAR KÖYÜ
693 Kilis Elbeyli YALÇIN NANE MAHALLESİ
694 Kilis Elbeyli HAVUZLUÇAM KÖYÜ
695 Kilis Elbeyli AĞYÜZ MAHALLESİ
696 Kilis Kilis Merkez BÜYÜKKÜTAH MAHALLESİ
697 Kilis Kilis Merkez TEKYE MAHALLESİ
698 Kilis Kilis Merkez NURETTİN MAHALLESİ
699 Kilis Kilis Merkez KETENCİLER MAHALLESİ
700 Kilis Kilis Merkez CANPOLAT PAŞA MAHALLESİ
701 Kilis Kilis Merkez TIRIKLI MAHALLESİ
702 Kilis Kilis Merkez ALTINÜZÜM MAHALLESİ
703 Kilis Kilis Merkez YEDİ ARALIK MAHALLESİ
704 Kilis Kilis Merkez ŞIHLAR MAHALLESİ
705 Kilis Kilis Merkez DEVECİLER MAHALLESİ
706 Kilis Kilis Merkez İNNAPLI KÜTAH MAHALLESİ
707 Kilis Kilis Merkez ŞEHİTLER MAHALLESİ
708 Kilis Kilis Merkez İSLAMBEY MAHALLESİ
709 Kilis Kilis Merkez YENİ MAHALLESİ
710 Kilis Kilis Merkez HİNDİOĞLU MAHALLESİ
711 Kilis Kilis Merkez TABAKHANE MAHALLESİ
712 Kilis Kilis Merkez MEŞETLİK MAHALLESİ
713 Kilis Kilis Merkez ASLAN MAHALLESİ
714 Kilis Kilis Merkez ŞIH ABDULLAH MAHALLESİ
715 Kilis Kilis Merkez CUMHURİYET MAHALLESİ
716 Kilis Kilis Merkez YAVUZ SULTAN SELİM MAHALLESİ
717 Kilis Kilis Merkez HAKVERDİ MAHALLESİ
718 Kilis Kilis Merkez MIHALİ MAHALLESİ
719 Kilis Kilis Merkez ŞEHİT SAKIP MAHALLESİ
720 Kilis Kilis Merkez ZEYTİNLİ MAHALLESİ
721 Kilis Kilis Merkez TOSYALI MAHALLESİ
722 Kilis Kilis Merkez OSMAN GAZİ MAHALLESİ
723 Kilis Kilis Merkez ABDİOYMAĞI MAHALLESİ
724 Kilis Kilis Merkez NACAROĞLU MAHALLESİ
725 Kilis Kilis Merkez HASAN KAMİL DEMİRBAŞ MAHALLESİ
726 Kilis Kilis Merkez MERCİDABIK MAHALLESİ
727 Kilis Kilis Merkez HACI GÜMÜŞ MAHALLESİ
728 Kilis Kilis Merkez MARAŞAL FEVZİ ÇAKMAK MAHALLESİ
729 Kilis Kilis Merkez BÖLÜK MAHALLESİ
730 Kilis Kilis Merkez HÜRRİYET MAHALLESİ
731 Kilis Kilis Merkez ÇAYLAK MAHALLESİ
732 Kilis Kilis Merkez AŞIT MAHALLESİ
733 Kilis Kilis Merkez HACI İLYAS MAHALLESİ
734 Kilis Kilis Merkez NAMIK KEMAL MAHALLESİ
735 Kilis Kilis Merkez SARAÇ MEHMET ÇAVUŞ MAHALLESİ
736 Kilis Kilis Merkez NEDİM ÖKMEN MAHALLESİ
737 Kilis Kilis Merkez ŞIH AHMET MAHALLESİ
738 Kilis Kilis Merkez MULLAHAMİT MAHALLESİ
739 Kilis Kilis Merkez POLAT PAŞA MAHALLESİ
740 Kilis Kilis Merkez OKÇULAR MAHALLESİ
741 Kilis Kilis Merkez KARAALİ MAHALLESİ
742 Kilis Kilis Merkez MÜSLÜMANBEY MAHALLESİ
743 Kilis Kilis Merkez AKPINAR MAHALLESİ
744 Kilis Kilis Merkez KARTALBEY MAHALLESİ
745 Kilis Kilis Merkez İSMET PAŞA MAHALLESİ
746 Kilis Kilis Merkez VAİZ MAHALLESİ
747 Kilis Kilis Merkez EKREM ÇETİN MAHALLESİ
748 Kilis Kilis Merkez KAZIM KARABEKİR MAHALLESİ
749 Kilis Kilis Merkez GAZİLER MAHALLESİ
750 Kilis Kilis Merkez YAŞAR AKTÜRK MAHALLESİ
751 Kilis Kilis Merkez DURUCA KÖYÜ, AKDİLEK MEZRASI
752 Kilis Kilis Merkez NAMIK ÜNLER PAŞA MAHALLESİ
753 Kilis Kilis Merkez DEMİRCİLER MAHALLESİ
754 Kilis Kilis Merkez BARIŞ MAHALLESİ
755 Kilis Kilis Merkez KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN MAHALLESİ
756 Kilis Kilis Merkez ATATÜRK MAHALLESİ
757 Kilis Kilis Merkez ŞIH MEHMET MAHALLESİ
758 Kilis Kilis Merkez ŞÖRHABİL MAHALLESİ
759 Kilis Kilis Merkez FATİH SULTAN MEHMET MAHALLESİ
760 Kilis Kilis Merkez MUALLİM RIFAT BİLGE MAHALLESİ
761 Kilis Kilis Merkez EBULÜLE MAHALLESİ
762 Kilis Kilis Merkez BİLALİ HABEŞ MAHALLESİ
763 Kilis Kilis Merkez DOĞAN GÜREŞ PAŞA MAHALLESİ
764 Kilis Kilis Merkez ÖNCÜ PINAR MAHALLESİ
765 Kilis Kilis Merkez MÜCAHİTLER MAHALLESİ
766 Kilis Kilis Merkez MEHMET ABDİ BULUT MAHALLESİ
767 Kilis Kilis Merkez OYLUM MAHALLESİ
768 Kilis Kilis Merkez AKÇABAĞLAR KÖYÜ
769 Kilis Kilis Merkez ALBAY İBRAHİM KARAOĞLANOĞLU MAHALLESİ
770 Konya Ereğli / Konya SELÇUKLU MAHALLESİ
771 Konya Kadınhanı KÜÇÜKKUYU MAHALLESİ
772 Konya Karapınar SELİMİYE MAHALLESİ
773 Konya Karatay ŞEMSİTEBRİZİ MAHALLESİ
774 Konya Karatay AZİZİYE MAHALLESİ
775 Konya Karatay SULTAN MESUD MAHALLESİ
776 Konya Karatay AKÇEŞME MAHALLESİ
777 Konya Karatay NAKİPOĞLU MAHALLESİ
778 Konya Meram SAHİBATA MAHALLESİ
779 Konya Meram ÇAYBAŞI MAHALLESİ
780 Konya Meram PİREBİ MAHALLESİ
781 Konya Meram UZUNHARMANLAR MAHALLESİ
782 Konya Meram AYDOĞDU MAHALLESİ
783 Konya Selçuklu BÜYÜKKAYACIKOSB MAHALLESİ
784 Konya Selçuklu İHSANİYE MAHALLESİ
785 Konya Selçuklu DOKUZ MAHALLESİ
786 Konya Selçuklu FERHUNİYE MAHALLESİ
787 Konya Selçuklu HOROZLUHANOSB MAHALLESİ
788 Kütahya Kütahya Merkez KİRAZPINAR MAHALLESİ
789 Kütahya Kütahya Merkez SARAY MAHALLESİ
790 Malatya Battalgazi YENİHAMAM MAHALLESİ
791 Malatya Battalgazi DABAKHANE MAHALLESİ
792 Malatya Battalgazi AKPINAR MAHALLESİ
793 Malatya Battalgazi KAVAKLIBAĞ MAHALLESİ
794 Malatya Battalgazi BEYLERBAŞI MAHALLESİ
795 Malatya Battalgazi B.HÜSEYİNBEY MAHALLESİ
796 Malatya Battalgazi SARAY MAHALLESİ
797 Malatya Battalgazi İZZETİYE MAHALLESİ
798 Malatya Battalgazi TAŞTEPE MAHALLESİ
799 Malatya Battalgazi HALFETTİN MAHALLESİ
800 Malatya Battalgazi FERHADİYE MAHALLESİ
801 Malatya Battalgazi İSMETİYE MAHALLESİ
802 Malatya Battalgazi İSTİKLAL MAHALLESİ
803 Malatya Battalgazi HAMİDİYE MAHALLESİ
804 Malatya Battalgazi ŞEHİTFEVZİ MAHALLESİ
805 Malatya Yeşilyurt / Malatya FATİH MAHALLESİ
806 Manisa Soma TÜRKPİYALA MAHALLESİ
807 Mardin Artuklu KARADEMİR MAHALLESİ
808 Mardin Artuklu ŞEHİDİYE MAHALLESİ
809 Mardin Artuklu DİBEKTAŞ MAHALLESİ
810 Mardin Artuklu ULUCAMİ MAHALLESİ
811 Mardin Artuklu TEKER MAHALLESİ
812 Mardin Artuklu LATİFİYE MAHALLESİ
813 Mardin Artuklu TOZAN MAHALLESİ
814 Mardin Artuklu NECMETTİN MAHALLESİ
815 Mardin Artuklu SAVURKAPI MAHALLESİ
816 Mardin Artuklu DİYARBAKIR KAPI MAHALLESİ
817 Mardin Artuklu ALAKUŞ MAHALLESİ
818 Mardin Artuklu EMİNETTİN MAHALLESİ
819 Mardin Artuklu YENİKAPI MAHALLESİ
820 Mardin Artuklu ENSAR MAHALLESİ
821 Mardin Artuklu YENİCE MAHALLESİ
822 Mardin Derik KUYULU MAHALLESİ
823 Mardin Derik DOĞANCI MAHALLESİ
824 Mardin Derik KÖSEVELİ MAHALLESİ
825 Mardin Derik ORTACA MAHALLESİ
826 Mardin Derik BAŞARAN MAHALLESİ
827 Mardin Derik KANATLI MAHALLESİ
828 Mardin Kızıltepe ÜLKER MAHALLESİ
829 Mardin Kızıltepe GÜNGÖREN MAHALLESİ
830 Mardin Kızıltepe KIRKKUYU MAHALLESİ
831 Mardin Kızıltepe DORA MAHALLESİ
832 Mardin Kızıltepe DEMİRCİ MAHALLESİ
833 Mardin Kızıltepe YAYIKLI MAHALLESİ
834 Mardin Kızıltepe TIRAŞLI MAHALLESİ
835 Mardin Kızıltepe GÖZLÜCE MAHALLESİ
836 Mardin Kızıltepe YEŞİLKÖY MAHALLESİ
837 Mardin Kızıltepe TATLICA MAHALLESİ
838 Mardin Kızıltepe ESENLİ MAHALLESİ
839 Mardin Kızıltepe YONCALI MAHALLESİ
840 Mardin Kızıltepe SEVİMLİ MAHALLESİ
841 Mardin Kızıltepe YUMRUTAŞ MAHALLESİ
842 Mardin Kızıltepe BELLİ MAHALLESİ
843 Mardin Kızıltepe ÇİTLİBAĞ MAHALLESİ
844 Mardin Kızıltepe KATARLI MAHALLESİ
845 Mardin Kızıltepe HACIYUSUF MAHALLESİ
846 Mardin Kızıltepe ÇAMLICA MAHALLESİ
847 Mardin Kızıltepe ULAŞLI MAHALLESİ
848 Mardin Kızıltepe ATAKÖY MAHALLESİ
849 Mardin Kızıltepe TANRIVERDİ MAHALLESİ
850 Mardin Kızıltepe TİMURÇİFTLİĞİ MAHALLESİ
851 Mardin Kızıltepe ALTINTOPRAK MAHALLESİ
852 Mardin Kızıltepe KALAYCIK MAHALLESİ
853 Mardin Kızıltepe BÜYÜKAYRIK MAHALLESİ
854 Mardin Kızıltepe YURTÖZÜ MAHALLESİ
855 Mardin Kızıltepe IŞIKÖREN MAHALLESİ
856 Mardin Kızıltepe TARLABAŞI MAHALLESİ
857 Mardin Kızıltepe AKKOÇ MAHALLESİ
858 Mardin Kızıltepe YUMURCAK MAHALLESİ
859 Mardin Kızıltepe İKİZLER MAHALLESİ
860 Mardin Kızıltepe ORTAKÖY MAHALLESİ
861 Mardin Kızıltepe CANTAŞI MAHALLESİ
862 Mardin Midyat IŞIKLAR MAHALLESİ
863 Mardin Nusaybin PAZAR MAHALLESİ
864 Mardin Nusaybin AKÇATARLA MAHALLESİ
865 Mardin Nusaybin DİRİM MAHALLESİ
866 Mersin Akdeniz ADANALIOĞLU LİMONLU MAHALLESİ
867 Mersin Akdeniz SİTELER MAHALLESİ
868 Mersin Akdeniz KÜLTÜR MAHALLESİ
869 Mersin Akdeniz CAMİ ŞERİF MAHALLESİ
870 Mersin Akdeniz CUMHURİYET MAHALLESİ
871 Mersin Akdeniz ÇANKAYA MAHALLESİ
872 Mersin Akdeniz MESUDİYE MAHALLESİ
873 Mersin Akdeniz ABDULLAH ŞAHUTOĞLU MAHALLESİ
874 Mersin Akdeniz HAMİDİYE MAHALLESİ
875 Mersin Akdeniz KİREMİTHANE MAHALLESİ
876 Mersin Akdeniz ÜÇOCAK MAHALLESİ
877 Mersin Akdeniz HÜRRİYET MAHALLESİ
878 Mersin Akdeniz MAHMUDİYE MAHALLESİ
879 Mersin Akdeniz BARIŞ MAHALLESİ
880 Mersin Akdeniz KAZANLI MAHALLESİ
881 Mersin Akdeniz HAL MAHALLESİ
882 Mersin Akdeniz AKDENİZ MAHALLESİ
883 Mersin Akdeniz TURGUTREİS MAHALLESİ
884 Mersin Akdeniz YENİ MAHALLESİ
885 Mersin Akdeniz MÜFİDE İLHAN MAHALLESİ
886 Mersin Akdeniz BAHÇE MAHALLESİ
887 Mersin Akdeniz ÖZGÜRLÜK MAHALLESİ
888 Mersin Akdeniz MİTHATPAŞA MAHALLESİ
889 Mersin Akdeniz GÜNDOĞDU MAHALLESİ
890 Mersin Akdeniz NUSRATİYE MAHALLESİ
891 Mersin Akdeniz YEŞİLÇİMEN MAHALLESİ
892 Mersin Akdeniz ÇAY MAHALLESİ
893 Mersin Erdemli KIZKALESİ MAHALLESİ
894 Mersin Gülnar YANIŞLI MAHALLESİ
895 Mersin Mezitli İSTİKLAL MAHALLESİ
896 Mersin Mezitli FATİH MAHALLESİ
897 Mersin Mezitli SEYMENLİ MAHALLESİ
898 Mersin Mezitli VİRANŞEHİR MAHALLESİ
899 Mersin Mezitli YENİ MAHALLESİ
900 Mersin Silifke ARKUM MAHALLESİ
901 Mersin Silifke SAY MAHALLESİ
902 Mersin Silifke SÖKÜN MAHALLESİ
903 Mersin Silifke TOSMURLU OSB MAHALLESİ
904 Mersin Silifke KURTULUŞ MAHALLESİ
905 Mersin Silifke PAZARKAŞI MAHALLESİ
906 Mersin Tarsus KONAKLAR MAHALLESİ
907 Mersin Tarsus ÇATALCA MAHALLESİ
908 Mersin Tarsus YUNUS EMRE MAHALLESİ
909 Mersin Tarsus EGEMEN MAHALLESİ
910 Mersin Tarsus KULAK MAHALLESİ
911 Mersin Tarsus BAHŞİŞ MAHALLESİ
912 Mersin Tarsus YEŞİLTEPE MAHALLESİ
913 Mersin Tarsus ATALAR MAHALLESİ
914 Mersin Tarsus ÇÖPLÜ MAHALLESİ
915 Mersin Tarsus 82EVLER MAHALLESİ
916 Mersin Tarsus KELAHMET MAHALLESİ
917 Mersin Tarsus BARBAROS MAHALLESİ
918 Mersin Tarsus KARGILI MAHALLESİ
919 Mersin Tarsus AKARSU MAHALLESİ
920 Mersin Tarsus BAHARLI MAHALLESİ
921 Mersin Tarsus ŞEHİTKERİM MAHALLESİ
922 Mersin Tarsus GİRNE MAHALLESİ
923 Mersin Tarsus BAHÇE MAHALLESİ
924 Mersin Toroslar TURUNÇLU MAHALLESİ
925 Mersin Toroslar ALSANCAK MAHALLESİ
926 Mersin Toroslar DEMİRTAŞ MAHALLESİ
927 Mersin Yenişehir / Mersin DUMLUPINAR MAHALLESİ
928 Mersin Yenişehir / Mersin PALMİYE MAHALLESİ
929 Muğla Fethiye ÖLÜDENİZ MAHALLESİ
930 Muğla Seydikemer KUMLUOVA MAHALLESİ
931 Muş Muş Merkez AŞAĞISIZMA KÖYÜ,  MEVKİİ
932 Nevşehir Derinkuyu BAŞ MAHALLESİ
933 Nevşehir Derinkuyu BAYRAMLI MAHALLESİ
934 Nevşehir Derinkuyu CUMHURİYET MAHALLESİ
935 Nevşehir Derinkuyu FATİH MAHALLESİ
936 Nevşehir Nevşehir Merkez YENİ MAHALLESİ
937 Nevşehir Nevşehir Merkez KAPUCUBAŞI MAHALLESİ
938 Nevşehir Nevşehir Merkez KARASOKU MAHALLESİ
939 Nevşehir Nevşehir Merkez CAMİCEDİT MAHALLESİ
940 Nevşehir Nevşehir Merkez İBRAHİMPAŞA MAHALLESİ
941 Nevşehir Nevşehir Merkez HACIRÜŞTÜ MAHALLESİ
942 Nevşehir Nevşehir Merkez HERİKLİ MAHALLESİ
943 Nevşehir Nevşehir Merkez RAŞİTBEY MAHALLESİ
944 Nevşehir Nevşehir Merkez 350 EVLER MAHALLESİ
945 Nevşehir Ürgüp BAŞDERE KÖYÜ, SULTANIM MEVKİİ
946 Nevşehir Ürgüp BAŞDERE KÖYÜ, EYÜPLÜ MEVKİİ
947 Niğde Bor ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MAHALLESİ
948 Niğde Bor ORTA MAHALLESİ
949 Niğde Niğde Merkez ALAADDİN MAHALLESİ
950 Niğde Niğde Merkez AHİPAŞA MAHALLESİ
951 Niğde Niğde Merkez SIRALİ MAHALLESİ
952 Niğde Niğde Merkez KALE MAHALLESİ
953 Niğde Niğde Merkez BALHASAN MAHALLESİ
954 Niğde Ulukışla HACIBEKİRLİ KÖYÜ
955 Niğde Ulukışla ALTAY KÖYÜ, KÜME2 MEVKİİ
956 Niğde Ulukışla PORSUK KÖYÜ, KÜME1 MEVKİİ
957 Osmaniye Düziçi GÖKÇAYIR KÖYÜ, ARPAÇUKURU MEVKİİ
958 Osmaniye Kadirli KİREMİTLİ KÖYÜ, HOCALAR MEVKİİ
959 Osmaniye Kadirli TOPRAKTEPE KÖYÜ, TIBILILAR MEVKİİ
960 Osmaniye Kadirli SAVRUN MAHALLESİ
961 Osmaniye Osmaniye Merkez CEVDETİYE BELDESİ, YEŞİLTEPE MAHALLESİ
962 Osmaniye Osmaniye Merkez DERVİŞLİ KÖYÜ, İBİŞ AĞALAR E-24 KARAYOLU ÜZERİ MEVKİİ
963 Osmaniye Osmaniye Merkez CUMHURİYET MAHALLESİ
964 Osmaniye Osmaniye Merkez İSTİKLAL MAHALLESİ
965 Rize Çayeli ABDULLAHHOCA KÖYÜ, OKUMUŞ ÇAY MEVKİİ
966 Sakarya Adapazarı TIĞCILAR MAHALLESİ
967 Sakarya Sapanca İLMİYE MAHALLESİ
968 Sakarya Sapanca KURTKÖY DİBEKTAŞ MAHALLESİ
969 Samsun Atakum DENİZEVLERİ  MAHALLESİ
970 Samsun Canik SOĞUKSU MAHALLESİ
971 Samsun İlkadım 19 MAYIS  MAHALLESİ
972 Samsun İlkadım HÜRRİYET MAHALLESİ
973 Samsun İlkadım ZAFER  MAHALLESİ
974 Sinop Ayancık ÜNLÜCE KÖYÜ, YALI MEVKİİ
975 Sinop Boyabat OSMANKÖY KÖYÜ, OSMANKÖY KÜMEEVLER MÜCAVİR MEVKİİ
976 Sivas Sivas Merkez AHMETTURANGAZİ OSB MAHALLESİ
977 Sivas Şarkışla ALIKÖREN KÖYÜ
978 Sivas Ulaş DEMİRCİLİK KÖYÜ, AŞAĞI DEMİRCİLİK MEZRASI
979 Sivas Zara AVŞAR KÖYÜ, BUĞDAYLI (ŞAHİN ÇAVUŞLAR) MEZRASI
980 Sivas Zara AŞAĞIÇAMURCU KÖYÜ, GİLGİL MEZRASI
981 Şanlıurfa Akçakale İKİZCE MAHALLESİ
982 Şanlıurfa Akçakale ŞANLI MAHALLESİ
983 Şanlıurfa Akçakale ADNAN MENDERES MAHALLESİ
984 Şanlıurfa Akçakale YAĞMURALAN MAHALLESİ
985 Şanlıurfa Akçakale TATLICA MAHALLESİ
986 Şanlıurfa Akçakale GÜLVEREN MAHALLESİ
987 Şanlıurfa Akçakale KIRMITLI MAHALLESİ
988 Şanlıurfa Akçakale GÜVENÇ MAHALLESİ
989 Şanlıurfa Akçakale İNCEDERE MAHALLESİ
990 Şanlıurfa Akçakale YENİŞEHİR MAHALLESİ
991 Şanlıurfa Akçakale YENİ MAHALLESİ
992 Şanlıurfa Akçakale CEYLANLI MAHALLESİ
993 Şanlıurfa Akçakale FEVZİ ÇAKMAK MAHALLESİ
994 Şanlıurfa Akçakale GÜNDAŞ MAHALLESİ
995 Şanlıurfa Akçakale ÇAKIRLAR MAHALLESİ
996 Şanlıurfa Akçakale EDEBEY MAHALLESİ
997 Şanlıurfa Akçakale YALINLI MAHALLESİ
998 Şanlıurfa Akçakale ŞAHİNLER MAHALLESİ
999 Şanlıurfa Akçakale SÜLEYMANŞAH MAHALLESİ
1000 Şanlıurfa Akçakale BUKET MAHALLESİ
1001 Şanlıurfa Akçakale TURGUT ÖZAL MAHALLESİ
1002 Şanlıurfa Akçakale HÜRRİYET MAHALLESİ
1003 Şanlıurfa Akçakale ALATLAR MAHALLESİ
1004 Şanlıurfa Akçakale ATATÜRK MAHALLESİ
1005 Şanlıurfa Akçakale OKAYLAR MAHALLESİ
1006 Şanlıurfa Akçakale BÜYÜCEK MAHALLESİ
1007 Şanlıurfa Akçakale AŞAĞIDEREN MAHALLESİ
1008 Şanlıurfa Akçakale FATİH SULTAN MEHMET MAHALLESİ
1009 Şanlıurfa Akçakale ERECEK MAHALLESİ
1010 Şanlıurfa Akçakale AKÇAKÖY MAHALLESİ
1011 Şanlıurfa Akçakale BİLECE MAHALLESİ
1012 Şanlıurfa Akçakale GÜNEREN MAHALLESİ
1013 Şanlıurfa Akçakale SALİHLER MAHALLESİ
1014 Şanlıurfa Akçakale KURUDERE MAHALLESİ
1015 Şanlıurfa Akçakale ÖNCÜL MAHALLESİ
1016 Şanlıurfa Akçakale AYDINLI MAHALLESİ
1017 Şanlıurfa Akçakale ÇOKALAN MAHALLESİ
1018 Şanlıurfa Akçakale YUKARI ÇUKURCA MAHALLESİ
1019 Şanlıurfa Akçakale KÖSEÖREN MAHALLESİ
1020 Şanlıurfa Akçakale ZORLU MAHALLESİ
1021 Şanlıurfa Akçakale TOPÇU MAHALLESİ
1022 Şanlıurfa Birecik MERKEZ MAHALLESİ
1023 Şanlıurfa Birecik SANCAK MAHALLESİ
1024 Şanlıurfa Birecik HOCA ŞERİF MAHALLESİ
1025 Şanlıurfa Bozova KONUKSEVER MAHALLESİ
1026 Şanlıurfa Bozova KINDIRALİ MAHALLESİ
1027 Şanlıurfa Bozova ÖZGÖREN MAHALLESİ
1028 Şanlıurfa Ceylanpınar MEVLANA MAHALLESİ
1029 Şanlıurfa Ceylanpınar AŞAĞIDORUKLU MAHALLESİ
1030 Şanlıurfa Ceylanpınar YUKARITAŞLIDERE MAHALLESİ
1031 Şanlıurfa Ceylanpınar YENİŞEHİR MAHALLESİ
1032 Şanlıurfa Ceylanpınar ULUCAMİ MAHALLESİ
1033 Şanlıurfa Ceylanpınar ADNAN MENDERES MAHALLESİ
1034 Şanlıurfa Eyyübiye PINARBAŞI MAHALLESİ
1035 Şanlıurfa Eyyübiye KARAKOYUNLU MAHALLESİ
1036 Şanlıurfa Eyyübiye TÜRKMEYDANI MAHALLESİ
1037 Şanlıurfa Eyyübiye EYÜPKENT MAHALLESİ
1038 Şanlıurfa Eyyübiye KURTULUŞ MAHALLESİ
1039 Şanlıurfa Eyyübiye KADIOĞLU MAHALLESİ
1040 Şanlıurfa Eyyübiye YUSUFPAŞA MAHALLESİ
1041 Şanlıurfa Eyyübiye BEYKAPUSU MAHALLESİ
1042 Şanlıurfa Eyyübiye HAKİMDEDE MAHALLESİ
1043 Şanlıurfa Eyyübiye AKÇAMESCİT MAHALLESİ
1044 Şanlıurfa Eyyübiye YENİ MAHALLESİ
1045 Şanlıurfa Eyyübiye CAMİKEBİR MAHALLESİ
1046 Şanlıurfa Eyyübiye BIÇAKÇI MAHALLESİ
1047 Şanlıurfa Eyyübiye ASYA MAHALLESİ
1048 Şanlıurfa Eyyübiye YAKUBİYE MAHALLESİ
1049 Şanlıurfa Eyyübiye HAYATİ HARRANİ MAHALLESİ
1050 Şanlıurfa Eyyübiye RUHA MAHALLESİ
1051 Şanlıurfa Eyyübiye BAKIŞLAR MAHALLESİ
1052 Şanlıurfa Eyyübiye KENDİRCİ MAHALLESİ
1053 Şanlıurfa Eyyübiye ZEYNEPKÖY MAHALLESİ
1054 Şanlıurfa Eyyübiye ÇALIŞKANLAR MAHALLESİ
1055 Şanlıurfa Eyyübiye DİREKLİ MAHALLESİ
1056 Şanlıurfa Eyyübiye GÜMÜŞKUŞAK MAHALLESİ
1057 Şanlıurfa Eyyübiye AÇMALI MAHALLESİ
1058 Şanlıurfa Eyyübiye HALEPLİBAHÇE MAHALLESİ
1059 Şanlıurfa Eyyübiye AKŞEMSETTİN MAHALLESİ
1060 Şanlıurfa Eyyübiye TEPE MAHALLESİ
1061 Şanlıurfa Eyyübiye KUBACIK MAHALLESİ
1062 Şanlıurfa Eyyübiye AKMEŞHET MAHALLESİ
1063 Şanlıurfa Eyyübiye GÖL MAHALLESİ
1064 Şanlıurfa Eyyübiye AKABE MAHALLESİ
1065 Şanlıurfa Halfeti KARAOTLAK MAHALLESİ
1066 Şanlıurfa Haliliye ATATÜRK MAHALLESİ
1067 Şanlıurfa Haliliye MİMAR SİNAN MAHALLESİ
1068 Şanlıurfa Haliliye BAHÇELİEVLER MAHALLESİ
1069 Şanlıurfa Haliliye ŞEHİTLİK MAHALLESİ
1070 Şanlıurfa Haliliye YEŞİLYURT MAHALLESİ
1071 Şanlıurfa Haliliye KAMBERİYE MAHALLESİ
1072 Şanlıurfa Haliliye HIZMALI MAHALLESİ
1073 Şanlıurfa Haliliye CENGİZ TOPEL MAHALLESİ
1074 Şanlıurfa Haliliye ORTAÖREN MAHALLESİ
1075 Şanlıurfa Haliliye ŞAİR ŞEVKET MAHALLESİ
1076 Şanlıurfa Haliliye NOKTA MAHALLESİ
1077 Şanlıurfa Haliliye SULTAN FATİH MAHALLESİ
1078 Şanlıurfa Haliliye BAĞLARBAŞI MAHALLESİ
1079 Şanlıurfa Haliliye PERŞEMBE MAHALLESİ
1080 Şanlıurfa Haliliye BAMYASUYU MAHALLESİ
1081 Şanlıurfa Haliliye ŞAİR NABİ MAHALLESİ
1082 Şanlıurfa Haliliye KÖSECİK MAHALLESİ
1083 Şanlıurfa Haliliye SANCAKTAR MAHALLESİ
1084 Şanlıurfa Haliliye DAĞYANI MAHALLESİ
1085 Şanlıurfa Haliliye SÜLEYMANİYE MAHALLESİ
1086 Şanlıurfa Haliliye YAVUZ SELİM MAHALLESİ
1087 Şanlıurfa Haliliye İPEKYOL MAHALLESİ
1088 Şanlıurfa Haliliye DERİNKUYU MAHALLESİ
1089 Şanlıurfa Haliliye YENİŞEHİR MAHALLESİ
1090 Şanlıurfa Haliliye ASRİ MAHALLESİ
1091 Şanlıurfa Harran KÖKENLİ MAHALLESİ
1092 Şanlıurfa Harran TOYTEPE MAHALLESİ
1093 Şanlıurfa Harran YAYVANDORUK MAHALLESİ
1094 Şanlıurfa Harran SAİDE MAHALLESİ
1095 Şanlıurfa Harran SOYLU MAHALLESİ
1096 Şanlıurfa Harran ŞEYH HAYATİ HARRANİ MAHALLESİ
1097 Şanlıurfa Harran HZ. YAKUP MAHALLESİ
1098 Şanlıurfa Harran AVLAK MAHALLESİ
1099 Şanlıurfa Harran CUMHURİYET MAHALLESİ
1100 Şanlıurfa Harran BOZYAZI MAHALLESİ
1101 Şanlıurfa Harran ZEYTİNDALI MAHALLESİ
1102 Şanlıurfa Harran BELLİTAŞ MAHALLESİ
1103 Şanlıurfa Harran ALACALI MAHALLESİ
1104 Şanlıurfa Harran AYDINCIK MAHALLESİ
1105 Şanlıurfa Harran KÜÇÜKYILDIZ MAHALLESİ
1106 Şanlıurfa Harran ARIN MAHALLESİ
1107 Şanlıurfa Harran HAZRETİ İMAMBAKIR MAHALLESİ
1108 Şanlıurfa Harran MEYDANKAPI MAHALLESİ
1109 Şanlıurfa Harran ÖZTAŞ MAHALLESİ
1110 Şanlıurfa Harran ÇATALHURMA MAHALLESİ
1111 Şanlıurfa Harran İBNİ TEYMİYE MAHALLESİ
1112 Şanlıurfa Harran ŞÜKÜRALİ MAHALLESİ
1113 Şanlıurfa Harran ÇİÇEK MAHALLESİ
1114 Şanlıurfa Harran KIRMITLI MAHALLESİ
1115 Şanlıurfa Harran SÜLEYMAN DEMİREL MAHALLESİ
1116 Şanlıurfa Harran KOYUNLUCA MAHALLESİ
1117 Şanlıurfa Hilvan USTAHASAN MAHALLESİ
1118 Şanlıurfa Karaköprü BÜYÜKÖRDEK MAHALLESİ
1119 Şanlıurfa Karaköprü YIĞINAK MAHALLESİ
1120 Şanlıurfa Karaköprü AKÇAHİSAR MAHALLESİ
1121 Şanlıurfa Siverek KALEMLİ MAHALLESİ
1122 Şanlıurfa Siverek KEŞ MAHALLESİ
1123 Şanlıurfa Siverek AYRANCI MAHALLESİ
1124 Şanlıurfa Suruç KÜÇÜKSERGEN MAHALLESİ
1125 Şanlıurfa Suruç OYMAKLI MAHALLESİ
1126 Şanlıurfa Suruç DİKİLİ MAHALLESİ
1127 Şanlıurfa Suruç TOPÇULAR MAHALLESİ
1128 Şanlıurfa Suruç HÜRRİYET MAHALLESİ
1129 Şanlıurfa Suruç YILDIRIM MAHALLESİ
1130 Şanlıurfa Suruç CUMHURİYET MAHALLESİ
1131 Şanlıurfa Viranşehir ŞEHİT MAHALLESİ
1132 Şanlıurfa Viranşehir SÖZERİ MAHALLESİ
1133 Şanlıurfa Viranşehir KOLAĞASI MAHALLESİ
1134 Şanlıurfa Viranşehir ÖVÜNCÜK MAHALLESİ
1135 Şanlıurfa Viranşehir UĞURLU MAHALLESİ
1136 Şanlıurfa Viranşehir GÜRPINAR MAHALLESİ
1137 Şanlıurfa Viranşehir ÇİFTÇİLER MAHALLESİ
1138 Şanlıurfa Viranşehir OĞLAKÇI MAHALLESİ
1139 Şanlıurfa Viranşehir ULAKLI MAHALLESİ
1140 Şanlıurfa Viranşehir YILDIZ MAHALLESİ
1141 Şanlıurfa Viranşehir KALE MAHALLESİ
1142 Şanlıurfa Viranşehir ÜÇGÜL MAHALLESİ
1143 Şanlıurfa Viranşehir YÜCELER MAHALLESİ
1144 Şanlıurfa Viranşehir TEKKE MAHALLESİ
1145 Şanlıurfa Viranşehir BURÇ MAHALLESİ
1146 Şanlıurfa Viranşehir EŞKİN MAHALLESİ
1147 Şanlıurfa Viranşehir KAVURGA MAHALLESİ
1148 Şanlıurfa Viranşehir GÖKTEPE MAHALLESİ
1149 Şanlıurfa Viranşehir ŞARKPINAR MAHALLESİ
1150 Şanlıurfa Viranşehir AYAKLI MAHALLESİ
1151 Tokat Yeşilyurt / Tokat TÜRKMENLER MAHALLESİ
1152 Trabzon Ortahisar PAZARKAPI MAHALLESİ
1153 Uşak Eşme İSTASYON MAHALLESİ
1154 Uşak Uşak Merkez MENDE KÖYÜ, KAŞBELEN MÜCAVİR MEVKİİ
1155 Uşak Uşak Merkez GÖĞEM KÖYÜ, GÖL  MEVKİİ
1156 Uşak Uşak Merkez KÖME MAHALLESİ
1157 Uşak Uşak Merkez KARMA OSB MAHALLESİ
1158 Uşak Uşak Merkez ÖZDEMİR MAHALLESİ
1159 Yalova Çınarcık ÇAMLIK MAHALLESİ
1160 Yalova Çınarcık TAŞLİMAN MAHALLESİ
1161 Yalova Çınarcık HARMANLAR MAHALLESİ
1162 Yalova Yalova Merkez SUGÖREN KÖYÜ, SUGÖREN MÜCAVİR MEVKİİ
1163 Yalova Yalova Merkez BAHÇELİEVLER MAHALLESİ
1164 Yalova Yalova Merkez ADNAN MENDERES MAHALLESİ
1165 Yalova Yalova Merkez KAZIM KARABEKİR MAHALLESİ
1166 Yozgat Yerköy ARSLANHACILI KÖYÜ, YAYLAEVLERİ YAYLA EVLERİ
1167 Yozgat Yerköy SALİHLİ KÖYÜ
1168 Yozgat Yozgat Merkez DAYILI KÖYÜ, ARAPLIÇİFTLİĞİ MEVKİİ
1169 Yozgat Yozgat Merkez KIRIM KÖYÜ, MOLLAHASAN MEVKİİ

قیمت خانه در ترکیه به پول ایران چقدر می شود؟

ترکیه یکی از مقاصد مهاجرتی، گردشگری و سرمایه گذاری برای بسیاری سرمایه گذاران ایرانی است. شهر استانبول به دلیل پتانسیل بالا از نظر جاذبه های گردشگری و جذب سرمایه گذار به یکی از گران ترین و بزرگترین شهر های ترکیه تبدیل شده است.

اگر شما هم قصد سرمایه گذاری از طریق خرید ملک در ترکیه را دارید شاید از خود بپرسید خرید خانه در ترکیه به پول ایران چه قدر می شود؟ پس برای بررسی تمام زوایای این سوال تا انتهای مطلب همراه ما باشید.

 زمانی شما اقدام به خرید آپارتمان در استانبول می نمایید با به این نکته توجه داشته باشید که حدود 6% از مبلغ خرید ملک در ترکیه را به عنوان هزینه های جانبی خرید ملک در ترکیه در نظر بگیرید. هزینه هایی از جمله وکیل، مترجم، مالیات، بیمه، اسناد رسمی میباشد.

علت اشتیاق ایرانیان برای خرید ملک در استانبول چیست؟

استانبول مرکز گردشگری و سرمایه گذاری است و یکی از بزرگترین شهرهای ترکیه محسوب میشود. طبیعی است که امکانات رفاهی زیادی در این شهر وجود داشته، و بسیاری از کسانی که قصد مهاجرت به ترکیه را دارند استانبول را انتخاب میکنند. مناسب بودن قیمت خانه در ترکیه نسبت به قیمت خانه در ایران یکی دیگر از محرک های اصلی خرید آپارتمان در ترکیه محسوب می شود.

برای آگاهی از قیمت خرید آپارتمان در استانبول می توانید به قسمت های مربوطه مراجعه نمایید.

قیمت خانه در ترکیه به پول ایران

 

قیمت خانه در ترکیه به پول ایران

قیمت آپارتمان در ترکیه به پول ایران نیز همانند کشور خودمان بستگی به محله و امکانات رفاهی آن خانه دارد. ایرانیان معمولا علاقه مند به سرمایه گذاری در قسمت اروپایی استانبول هستند. قیمت یک سوییت بدون خواب در یک محله شیک استانبول به متراژ 35 متر و فاقد اتاق خواب تقریبا در حدود 250 میلیون تومان است.

همچنین قیمت آپارتمان تک خواب در این مناطق از 400 میلیون تومان شروع میشود. قیمت آپارتمان دو خوابه در استانبول به پول ایران از 400 میلیون تومان شروع میشود. قیمت ویلای دوبلکس در استانبول به پول ایران چیزی حدود یک میلیارد و سیصد برآورد شده است.

 قیمت آپارتمان در استانبول 2020 به پول ایران

قیمت هر متر مربع آپارتمان در استانبول به طور میانگین 8.223 لیر است. اما در مناطق دیگر استانبول که کمی از مرکز شهر دور تر هستند قیمت ها کمی پایین تر است. برای مثال، محله بیلیک دوزو در استانبول یکی از بهترین مناطق خرید ملک در ترکیه است.

امکانات رفاهی و مناسب بودن قیمت خانه ها از ویژگی های خرید ملک در این محله است. به طور میانگین قیمت آپارتمان در ترکیه به پول ایران در بیلیک دوزو استانبول چیزی در حدود شش میلیون و پانصد هزار تومان برای هر متر مربع برآورد می شود.

نکته ای که باید در نظر بگیرید این است که قیمت های گفته شده مربوط به خانه ها و آپارتمان های دست دوم با عمر متوسط است. قیمت آپارتمان نوساز در ترکیه به پول ایران در حدود 25% از خانه خانه های دیگر بیشتر است. با توجه به نوسانات ارز و وابسته بودن قیمت خانه به قیمت دلار حتما از قیمت های به روز شده و اخبار املاک ترکیه اطلاع کافی را کسب کنید.

حتما بخوانید : با خرید ملک و آپارتمان در ترکیه اقامت دائم کسب کنید. 

قیمت آپارتمان در استانبول ترکیه

 

خرید خانه در ترکیه با 500 میلیون تومان امکان پذیر است؟

جواب این سوال مثبت است اما برای خرید ملک باید به نکاتی توجه داشته باشید. معمولا در محله های بومی نشین استانبول میتوانید خانه ای با قیمت پایین و مناسب خریداری کنید. اما مردم محلی این مناطق به سختی افراد خارجی را قبول میکنند و این نکته ممکن است برای شما مشکل ایجاد کند. بنابراین برای خرید ملک استانبول باید از افراد با تجربه و بومی همان منطقه مشورت کنید.

مطالب مرتبط: خرید ملک در قبرس

چرا باید در ترکیه ملک بخریم؟

یکی از راه های آسان برای گرفتن دریافت اقامت ترکیه ار طریق خرید ملک است و شما با یک سرمایه گذاری در حوزه املاک میتوانید اقامت این کشور را نیز دریافت نمایید. گروه مهندسان ساختمانی و املاک سهند شما را در این زمینه یاری مینماید و با توجه به بودجه شما بهترین گزینه ها را به شما معرفی خواهد کرد.

قیمت مواد غذایی در ترکیه 2021 به همراه هزینه های زندگی

ترکیه کشوری است که از زمان های قدیم تا کنون یکی از مقصدهای مهاجرت ایرانیان بوده و این امر به دلایل اجتماعی و اقتصادی است. اقتصاد ترکیه یک اقتصاد پایدار و رو به رشد است . یکی از فاکتورهای مهمی که برای مهاجرت و اقامت در ترکیه باید در نظر داشت هزینه های زندگی در ترکیه است. بسته به نحوه زندگی شما، منطقه سکونت و تعداد افراد خانواده هزینه زندگی در ترکیه میتواند متغیر باشد. اما به طور متوسط میتوان گفت برای یک خانواده دونفره هزینه زندگی در ترکیه برای مدت یک ماه چیزی حدود 5000 لیر باید در نظر گرفت.

جهت دریافت مشاوره رایگان از شرکت مهندسان ساختمانی و املاک سهند با شماره های زیر تماس بگیرید.

02122350681

 

هزینه های زندگی در ترکیه چگونه است؟

هزینه های زندگی در ترکیه به عوامل متعددی همچون نرخ تورم، میزان درآمد، قدرت خرید، سبک زندگی و منطقه ای که برای خرید ملک در ترکیه اقدام کرده اید بستگی دارد. بنابراین مدیریت سبک زندگی میتواند در کاهش هزینه زندگی در ترکیه نقش زیادی داشته باشد.

برای آنکه بتوانیم هزینه های زندگی در تکیه را با ایران مقایسه کنیم بهتر دانستیم تا بخش عمده  ای از هزینه های زندگی در ترکیه را به چند دسته تقسیم کنیم:

هزینه خرید و اجاره آپارتمان در ترکیه

هزینه اقامت در ترکیه

این هزینه بستگی به نوع اقامتی دارد که از کشور ترکیه دریافت میکنید. به طور کلی هزینه زندگی در ترکیه برای بزرگسالان و کودکان متفاوت است. گرفتن اقامت کوتاه مدت در ترکیه شامل بیمه و پرداخت هزینه به اداره مهاجرت ترکیه مالیات و هزینه ترجمه یکسری از مدارک است. اگر اقامت دانشجویی در ترکیه مد نظر شما باشد گزینه بیمه حذف میشود. همچنین اگر اقامت از طریق خرید ملک در ترکیه و سرمایه گذاری در ترکیه باشد نیز شرایط کاملا متفاوت است که برای اطلاعات بیشتر با گروه سهند تماس حاصل نمایید.

هزینه مسکن در ترکیه

اقامت در ترکیه از طریق خرید آپارتمان در ترکیه یکی از گزینه های مناسب برای افرادی است که قصد مهاجرت به ترکیه را دارند. میزان اجاره بها در ترکیه در سال 2020 حدود 50% کمتر از ایران بوده است. اجاره آپارتمان در ترکیه نسبت به ایران هزینه کمتری دارد و شما با هزینه ماهانه 5 میلیون تومان میتوانید یک آپارتمان با استخر و زمین بازی و امنیت 24 ساعته در قسمت اروپایی ترکیه اجاره کنید. قیمت رهن دریافتی نیز برابر یا دوبرابر مبلغ اجاره است. برای کاهش هزینه زندگی در ترکیه میتوانید در محله های ارزانتر خانه اجاره کنید.

 • هزینه اجاره آپارتمان 1 خوابه در مرکز شهر= 1،397.50
 • هزینه اجاره آپارتمان 1خوابه حومه شهر= 847.07
 • هزینه اجاره آپارتمان 2 خوابه در مرکز شهر= 2،429.46
 • هزینه اجاره آپارتمان 2 خوابه در حومه شهر = 1،499.36

هزینه انرژی در ترکیه

این بخش از هزینه های زندگی در ترکیه شامل هزینه آب، برق، گاز و تلفن است که به صورت ماهانه باید پرداخت شود. یکی از مواردی که باید در رابطه ها هزینه های زندگی در ترکیه به آن توجه کنید هزینه انرژی است. ترکیه همانند کشورهای اروپایی در رابطه با انرژی سختگیر است و مانند ایران نمیتوان در استفاده از آن زیاده‏روی کرد. بهتر است برای کاهش هزینه زندگی در ترکیه در فصول سرد بجای باز کردن تمام شوفاژها از لباس های گرم استفاده کنید.

 • هزینه ماهانه گاز= 100 لیر
 • هزینه ماهانه برق= 150 لیر
 • هزینه ماهانه آب و فاضلاب= 40 لیر

بهترین شهرهای ترکیه برای زندگی کدام است؟ برای اطلاع از این موضوع می توانید به قسمت های مربوطه مراجعه نمایید.

هزینه خوراک در ترکیه

قیمت مواد خوراکی در ترکیه نسبت به ایران کمی بالاتر است ( اما در حال حاضر یا قیمت های داخل ایران تفاوتی ندارد). کیفیت مواد خوراکی در ترکیه بسیار بالا است مخصوصا کارخانه های مواد غذایی از استاندارهای جهانی برخوردارند و رتبه خوبی در جهان دارند. لیستی از قیمت های مواد خوراکی که در رابطه با هزینه های زندگی در ترکیه باید در نظر داشته باشید به شرح زیر است:

 • یک عدد نان 500 گرمی= 2.34 لیر
 • یک کیلو سینه مرغ= 21.33 لیر
 • یک لیتر شیر =4.10 لیر
 • یک کیلو گوشت قرمز =61.48 لیر
 • 12 عدد تخم مرغ =9.51 لیر
 • یک کیلو سیب زمینی= 4.11 لیر
 • یک کیلو سیب =5.16لیر
 • یک وعده غذا در رستوران ارزان قیمت =25.00 لیر
 • یک وعده غذا در رستوران متوس =42.00 لیر
 • آب معدنی 1.5 لیتری= 1.89 لیر

قیمت خودرو در ترکیه چقدر است؟ برای اطلاع از این موضوع می توانید با شماره تماس های مندرج ارتباط برقرار نمایید.

هزینه حمل و نقل در ترکیه

 

هزینه سوخت و حمل و نقل در ترکیه

یکی از موارد مهم در رابطه با هزینه زندگی در ترکیه، هزینه حمل و نقل و سوخت است. هزینه سوخت در ترکیه همانند بسیاری از کشورهای اروپایی بالاست. به همین دلیل بسیاری از شهروندان برای کاهش هزینه زندگی در ترکیه از ماشین های گازوئیلی استفاده میکنند. روزانه انواع وسایل نقلیه اعم از تاکسی، مترو، قطار، اتوبوس های تندرو، هواپیما در حال ارائه خدمات هستند.

در حمل نقل شهری معمولا از کارت بلیت برای پرداخت هزینه اتوبوس و مترو استفاده میشود. به طور میانگین ماهانه مبلغ 180 لیر هزینه حمل و نقل هر فرد میشود که هزینه نسبتا بالایی است. بهتر است برای مدیریت هزینه های زندگی در ترکیه، خانه ای انتخاب کنید که به محل کار شما نزدیک باشد تا هزینه کمتری برای رفت و آمد خود بپردازید.

 • هزینه تاکسی به ازای هر یک کیلومتر = 3.00 لیر
 • شروع تاکسی= 4.00 لیر
 • بلیط یک طرفه= 2.80 لیر
 • قیمت هر لیر بنزین= 6.64 لیر

توجه داشته باشید در برخی از شهر ها نسبت به دیگر شهر ها تورم کمتر می باشد به همین خاطر پیشنهاد می شود برای مطلع شدن از هزینه های زندگی در استانبول به قسمت خرید ملک در استانبول ترکیه مراجعه نمایید.

دریافت شهروندی ترکیه چگونه است ؟ برای اطلاع از این موضوع می توانید با متخصصان سهند ارتباط برقرار نمایید.

هزینه خرید و اجاره ماشین در ترکیه

برای مدیریت هزینه های زندگی در ترکیه بهتر است از ماشین شخصی استفاده نکنید و از حمل و نقل عمومی استفاده کنید. شما برای خرید یک اتومبیل شخصی در ترکیه باید چیزی حدود 70هزار لیر یا همان 150 میلیون تومان هزینه کنید تا یک ماشین صفر کیلومتر معمولی خریداری کنید.

اجاره کردن ماشین در ترکیه بسیار معمول است. شما میتوانید یک خودرو i10 را به مدت 24 ساعت به مبلغ 120 لیر اجاره کنید. در اجاره ماشین هزینه بنزین با خود فرد اجاره کننده است. برای کاهش هزینه های زندگی در ترکیه میتوانید این مورد را نادیده گرفته و فقط از حمل و نقل عمومی استفاده کنید.

هزینه پوشاک در ترکیه

یکی دیگر از هزینه های زندگی در ترکیه در نظر گرفتن هزینه پوشاک است. ترکیه یکی از بهترین تولید کنندگان پوشاک در جهان است به همین دلیل خرید پوشاک دوخت داخل در این کشور هزینه زیادی نیاز ندارد به عنوان مثال یک شلوار دوخت ترک قیمتی حدود 50 لیر دارد اما اگر بخواهید از برندهای خارجی استفاده کنید باید چیزی حدود 150 تا 400 لیر هزینه کنید.

گران بودن پوشاک در ترکیه دلیل بر کیفیت خوب نیست. در بسیاری از موارد به دلیل رقابت بالا این قیمت افزایش می یابد پس هنگام خرید از مغازه های گوناگون قیمت بگیرید سپس خرید کنید تا بتوانید در هزینه زندگی در ترکیه صرفه جویی کنید.

 

هزینه های خدمات درمانی و تفریح در ترکیه

 

هزینه تفریح در ترکیه

در همه جای دنیا هرچه بیشتر تفریح کنید باید هزینه بیشتری نیز بپردازید. اما ترکیه کشوری است که هر فرد با هر میزان درآمدی میتواند تفریح کند. در شهر ازمیر و استانبول شما تنها با 5 لیر میتوانید به ساحل رفته و یک نوشیدنی همراه با یک ساندویچ میل کنید. اما برای تفریح هایی همچون دیسکو، رستوران باید هزینه ای را کنار بگذارید.

برای کم کردن هزینه زندگی در ترکیه میتوانید تفریح را کمتر کنید و این هزینه را در موارد مهم تر خرج کنید. سعی کنید در جریان برنامه های رایگان شهرداری باشید تا از فستیوال ها و کنسرت های رایگان جهت کم کردن هزینه زندگی در ترکیه استفاده کنید.

هزینه های خدمات درمانی و پزشکی در ترکیه

یکی دیگر از هزینه های زندگی در ترکیه توجه کردن به هزینه خدمات درمانی است. اگر بیمه اقامت و یا دانشجویی داشته باشید هزینه های پزشکی و خدمات درمانی شما نصف میشود. کیفیت بیمارستان ها و خدمات درمانی در ترکیه بسیار خوب است و دارو کمی گرانتر از ایران است. اگر شما بیمه داشته باشید ویزیت دکتر عمومی در بیمارستان دولت برای شما رایگان خواهد بود و اگر نیاز به متخصص داشته باشید باید ویزیت پرداخت کنید.

 

هزینه تحصیل و دانشگاه در ترکیه

 

هزینه تحصیل در ترکیه

کیفیت آموزش در کشور ترکیه بسیار بالاتر از ایران است. برای تحصیل در مدارس نیازی به پرداخت هزینه نیست اما ممکن است مدرسه به عنوان کمک مبلغی را از شما درخواست کند که مبلغ بسیار کمی است. در رابطه با کالج ها و مدارس خصوصی نیز بستگی به نوع خدمات و مقطع تحصیلی دارد که از 13000 لیر تا50000 لیر متفاوت است. هزینه کتاب ها هم در مدارس دولتی و هم خصوصی رایگان است اما ممکن است نیاز به کتب کمک درسی داشته باشید که خودتان باید هزینه آن را پرداخت کنید.

دانشگاه های دولتی نیز برای خود شهروندان ترک رایگان است ولی اتباع خارجی باید هزینه ای بپردازند. که این هزینه بستگی به مقطع تحصیلی، رشته تحصیلی و عملی بودن یا نبودن رشته دارد. برای کم کردن هزینه زندگی در ترکیه بهتر است از مدارس دولتی جهت تحصیل فرزندان خود استفاده کنید.

سخن پایانی

این نکته را در نظر بگیرید با توجه نرخ تورم و وضعیت بد اقتصادی در تمام کشوره ها از جمله کشورهای مهاجر پذیر مثل ترکیه، نمیتوان به نرخ روز از جزئیات هزینه های زندگی در ترکیه اطلاعات کافی به دست آورد. اما همین برآورد تقریبی از هزینه های پوشاک و غذا به شما کمک میکند تا یک دید کلی نسبت به شرایط پرداختی هزینه های حاکم در کشور ترکیه پیدا کنید و مقایسه خوبی را با هزینه های داخل ایران داشته باشید.

سهند گروه یکی از بهترین نمایندگی فروش آپارتمان در ترکیه می باشد به همین خاطر می توانید برای دریافت خدمات مشاوره با کارشناسان آنلاین ارتباط برقرار نمایید و یا به قسمت های مربوطه مراجعه نمایید.

خرید ملک در استانبول | با خرید آپارتمان در استانبول صاحب مزایای زیر شوید.

ویلای مستقل در نزدیکی تنگه بسفر در استانبول
ویلای مستقل در نزدیکی تنگه بسفر در استانبول
 • کد ملک: 2359
 • ناحیه: استانبول
 • قیمت : 1.5 میلیون دلار
 • ویلای مستقل در نزدیکی تنگه بسفر با چشم انداز تنگه بسفر جایی که کشتی ها از حیاط خانه شما عبور میکنند
 • چهار طبقه داری پنت هاوس با قیمت 1.5 میلیون دلار
پروژه ای زیبای در استانبول با استانداردهای روز دنیا
پروژه ای زیبای در استانبول با استانداردهای روز دنیا
 • کد ملک: 2358
 • ناحیه: استانبول-کوچوک چکمه جه
 • 25٪ پیش پرداخت / اقساط 48 ماهه
 •  1 خوابه از: 200،000 دلار
 •  2 خوابه شروع از: 227،000 دلار
 •  3 خوابه شروع از: 280،000 دلار
 •  4 خوابه شروع از: 300،000 دلار
 •  دو بلکس 4 خوابه شروع از: 350،000 دلار
 •  دوبلکس 5 خوابه شروع از: 380،000 دلار
آپارتمان و ویلا در استانبول مناسب برای دریافت شهروندی ترکیه
آپارتمان و ویلا در استانبول مناسب برای دریافت شهروندی ترکیه
 • کد ملک: 2355
 • ناحیه: استانبول
 • واحد های آپارتمانی 2 ، 3 ، 4 و 5 خوابه
 • شروع قیمت دو خوابه های 135 متری از 250.000  دلار
 • سه خوابه های 175 متر مربعی از 300.000   دلار
 • 4 خوابه های 190 متر مربعی  از 350.000 دلار
 • 5 خوابه های 215 متر مربعی از 330.000 دلار
آپارتمان در باهچه شهیر استانبول
آپارتمان در باهچه شهیر استانبول
 • کد ملک: 2354
 • ناحیه: استانبول
 • آپارتمانی با امکانات کامل و واحد های متراژ بزرگ در باهچه شهیر استانبول
 • قیمت یک خوابه های 120 متر مربعی از 230.000 دلار

در صورتی که به دنبال خرید ملک در استانبول می باشید و نمی توانید به شرکت های مختلف و مسکن های ترکیه اعتماد نمایید می توانید برای خرید آپارتمان در استانبول از مشاوران تخصصی سهند گروه کمک بگیرید ،گروه تخصصی سهند این امکان را برای شما فراهم می سازد تا به بهترین و ایمن ترین شکل ممکن خانه تان را خریداری نمایید و به ادامه ی زندگی خودتان بپردازید. همچنین در مقاله ای جداگانه به بررسی شرایط خرید آپارتمان در استانبول به صورت قسطی پرداخته ایم.

جهت دریافت مشاوره رایگان از شرکت مهندسان ساختمانی و املاک سهند با شماره های زیر تماس بگیرید.

02122350681

خرید آپارتمان در استانبول

شهر استانبول در دو قاره اروپا و آسیا قرار گرفته است. بخش اروپایی این شهر بسیار جذاب بوده و گردشگران بیشتری دارد. خیابان استقلال و میدان تکسیم از اصلی ترین جاذبه های گردشگری بخش اروپایی استانبول محسوب می شود.

خرید آپارتمان در استانبول در بین ایرانیان رواج بسیاری پیدا کرده و بهترین فرصت برای سرمایه گذاری در این شهر به شمار می رود. آپارتمان های این بخش بسیار لوکس و زیبا بوده و تمامی امکانات رفاهی برای آن در نظر گرفته شده است.

 

خرید آپارتمان در قسمت اروپایی استانبول ، خرید ملک در استانبول

 

خرید آپارتمان در تکسیم

محله تکسیم نام منطقه ای اروپایی در ترکیه بوده و یکی از بهترین و جذاب ترین مناطق برای گردشگران خصوصا ایرانیان می باشد. این منطقه امنیت بسیار بالایی دارد و به دلیل رشد اقتصادی در این کشور، از جمله بهترین مناطق استانبول برای خرید خانه به شمار می رود. آپارتمان های موجود در تکسیم استانبول قیمت های متفاوتی داشته و شما می توانید متناسب با بودجه خود خانه مناسبی را خریداری کنید.

خرید خانه در منطقه ببک استانبول

استانبول از جمله گران ترین شهرهای ترکیه بوده که به دلیل کیفیت بالای زندگی در این کشور و امکانات رفاهی موجود در آن، بهترین مکان برای اخذ اقامت اتباع خارجی در ترکیه می باشد. قیمت خانه های استانبول به منطقه آن بستگی دارد. خرید خانه در منطقه ببک استانبول دارای امکانات رفاهی بالاتری بوده و بودجه بیشتری نیاز دارد. گران ترین خانه های استانبول در مناطق شیشلی، باکرکوی، بشیکتاش و ساریر قرار دارد.

قیمت خرید خانه در استانبول

آپارتمان های استانبول دارای تجهیزات مختلفی بوده و متراژ آن ها با یکدیگر متفاوت است. قیمت آپارتمان در استانبول به عوامل مختلفی از جمله کیفیت ساخت، میزان امکانات رفاهی موجود در آن، منطقه جغرافیایی خانه و … بستگی دارد.

جهت اطلاع از قیمت ملک در استانبول و خرید خانه با قیمت مناسب می توانید از طریق شماره های درج شده در سایت با مشاورین املاک سهند تماس گرفته تا وکلای ما از طریق نمایندگی موجود در این شهر خانه های لوکس و زیبا را به شما ارائه دهند.

نکات مهم در هنگام خرید آپارتمان و خانه در ترکیه

برای خرید آپارتمان در ترکیه چه کارهایی باید انجام داد؟ بهترین راه چیست و چه مواردی را باید مدنظر قرار داد؟ قبل از اینکه یک سرمایه گذاری اساسی در شهر ترکیه انجام دهید، نکات اساسی را با هم جمع می کنیم.

خرید ملک ارزان در استانبول

شروع شدن

بیشتر شهروندان خارجی مجاز به خرید ملک در استانبول هستند، اما عاقلانه است که قبل از اینکه تصمیم به خرید بگیرید ابتدا با کنسولگری خود تماس بگیرید. وقتی تصمیم گرفتید که به دنبال چه نوع آپارتمانی باشید، حتما با یک نماینده محلی املاک در محله ای که قصد خرید را دارید، تماس بگیرید. مسلماً تعداد زیادی مکان برای فروش وجود دارد، اما یک نماینده املاک و مستغلات به شما کمک می کند تا یک آپارتمان خوب پیدا کنید.

حتما بخوانید: خرید ملک در آلانیا ترکیه

انتخاب مشاورین املاک مناسب

اگر به زبان ترکی تسلط ندارید و نمی توانید صحبت کنید، از وب سایتهای قابل اعتماد مانند دارایی ترکیه، Spot Blue و خرید ملک استانبول برای همکاری با افرادی که عادت دارند به مهاجران کمک کنند، استفاده کنید. شرکت ها همچنین با یکی از مشاوران خود یک سفر مشاهده را ترتیب می دهند، تا بتوانید واقعاً از شهر و نوع ملک مورد نظر خود آگاهی پیدا کنید و آن را مشاهده کنید.

اطمینان از پرداخت قبوض منزل

وقتی در حال بررسی از آپارتمان و ملک مورد نظر هستید، صاحب ملک را ببینید و اطمینان حاصل کنید که قبض های آب، گاز، تلفن و برق توسط مالک قبلی پرداخت شده است. همچنین باید بپرسید که آیا در برابر زلزله مقاوم است یا خیر، زیرا استانبول خطر زلزله در آن منطقه را دارد.

توجه به این نکته نیز حائز اهمیت است، که همه چیز در مورد ملک و همچنین مساحت اطراف آن باید به دلخواه شما باشد و شما واقعاً باید از خودتان سؤالاتی راجع به اینکه چگونه مدت طولانی را می خواهید در آنجا زندگی کنید و آیا احساس خوبی دارید.

انتخاب محله مناسب

محلات استانبول همه با یکدیگر متفاوت هستند و دامنه قیمت نیز با توجه به منطقه به شدت متغییر می باشد. برای تصمیم گیری این موضوع که واقعا می خواهید در کجا زندگی کنید، بهتر است در شهر گشت و گذار کنید و محله ها را با دقت ببینید.

به یاد داشته باشید که جزایر پرنسس نیز جزئی از استانبول است و می تواند شیوه زندگی بسیار بت پرستی از شهر را ارائه دهد. همچنین بخاطر داشته باشید که املاک ارزان قیمت همیشه در حومه شهر واقع شده اند و همه چیز در محلات محبوب و توسط بسفر انجام می شود.

خرید خانه در منطقه ببک استانبول ، فروش ملک در استانبول

سمت بوروکراتیک

وقتیکه ملک مورد نظر خود را انتخاب کردید، وقت آن است که با آداب معاشرت آن ها آشنا شوید، که بعضی اوقات می تواند کمی دشوار و سخت باشد. برای آگاهی از این مورد نیز می توانید از وزارت امور خارجه جمهوری ترکیه راهنمایی بگیرید. با این حال، توصیه می شود قبل از رفتن و انجام هرگونه معامله ای، با یک مشاوره حقوقی حرفه ای صحبت کنید تا در شرایط نامناسبی قرار نگیرید.

جابجایی

وقتیکه ملک مورد نظرتان را خریدید و در آن مستقر شدید، ممکن است وقت آن رسیده باشد که فکر کنید زندگی در ترکیه چگونه است. اگر فکر می کنید در مورد موضوعاتی مانند زبان، کار یا امور حقوقی به کمک نیاز دارید، یک شرکت ساختمانی و املاک مانند شرکت مهندسان سهند می تواند در این امور به شما کمک و راهنمایی ارائه دهد.

 

خرید آپارتمان دست دوم در استانبول

شرایط خرید ملک در استانبول

ترکیه مانند سایر کشورها، برای سرمایه گذاران ملک در این کشور شرایطی را درنظر می گیرد. خرید ملک در ترکیه یکی از راه های اخذ اقامت در این کشور محسوب می شود. کشور ترکیه مرز زمینی با ایران داشته و به علت نداشتن ویزا، رفت‌وآمد ایرانیان به این کشور بالا است. 

این امر خرید ملک در ترکیه را به اهدافی بزرگی برای ایرانیان تبدیل کرده است. اغلب شهرهای تفریحی و توریستی در ترکیه، قیمت مناسبی برای خرید خانه افراد دارند. همین موضوع شرایط خرید ملک در استانبول یا سایر شهرها را برای افراد فراهم می کند. “استانبول” یکی از شهرهای مناسب جهت خرید ملک، اخذ اقامت دائم و پاسپورت ترکیه است. 

قوانین خرید خانه در استانبول چیست؟

قوانین خرید ملک در ترکیه، توسط وزارت کشور و امور خارجی ترکیه تنظیم شده است. درصورت تسلط افراد به زبان ترکی یا انگلیسی امکان مطالعه این قوانین به زبان اصلی وجود دارد. اما این قوانین به عنوان سند رسمی معتبر نبوده و تنها جنبه قانونی و قراردادی آن مدنظر است. 

مطابق با تبصره 35 قانون املاک و اراضی، خرید املاک برای افراد خارجی در ترکیه بلامانع است. همچنین امکان برقرار تماس با سازمان ثبت و نقشه برداری اراضی در ترکیه وجود دارد. مطابق با این قانون، تمام افراد خارجی امکان خرید هر ملکی مانند تجاری، مسکونی یا ویلایی را خواهند داشت. 

افراد خریدار ملک، باید طی دوسال اقدام به ساخت پروژه مربوطه کنند. به علاوه، این پروژه باید در مدت زمان “دوسال” به وزارت‌خانه مربوطه در کشور ترکیه معرفی گردد. پروژه های تجاری نیازمند طی مراحل اداری بوده و اقدامات لازم پیش از ساخت و انجام پروژه باید صورت بگیرد. 

محدودیت های خرید ملک در استانبول

هر فرد خارجی قادر به خرید اراضی جمهوری ترکیه تا مرز 30 هکتار خواهد بود. افراد خارجی اجازه خرید ملک یا اجاره زمین در زمین های نظامی را نخواهند داشت. به علاوه، قرارداد خرید ملک برای ملک های مسکونی و تجاری مطابق با شرایط زیر باطل می شود. 

 • خرید ملک منجر به نقض و شکستن قوانین ترکیه 
 • عدم تایید ملک یا معامله از سوی وزارتخانه و ارگان های امنیتی 
 • پایان مهلت قانونی جهت شروع پروژه 
 • عدم پایان کار مطابق با برنامه ارائه شده به وزارتخانه 

شرایط خرید ملک های تجاری در ترکیه جهت اجرای پروژه ها، از قوانین خاصی برخوردار است. عدم توجه به این قوانین و نقض آن ها موجب ابطال معامله می شود. با درنظر داشتن این موارد و رعایت آن ها، مشکلی جهت خرید ملک وجود نخواهد داشت. 

مدارک موردنیاز جهت خرید ملک در استانبول

 • سند ملک موردنظر و تمام اطلاعات مربوط به آن 
 • مدارک مالک شامل کارت ملی، پاسپورت و شناسنامه همراه با ترجمه رسمی به زبان ترکی 
 • پرداخت عوارض شهرداری جهت خرید ملک موردنظر 
 • دو قطعه عکس از فروشنده و مالک 
 • دو نفر شاهد عادل جهت انجام معامله 
 • حضور وکیل طرفین، اصل و کپی وکالتنامه به همراه ترجمه رسمی و تایید وزارت خارجه و دادگستری کشور صادرکننده 
 • حضور مترجم همزمان در صورت آشنا نبودن طرفین به زبان ترکی 

خرید ملک ارزان در استانبول

خرید ملک ارزان در استانبول دیگر آرزو نبوده و در سال های اخیر این رویا به واقعیت تبدیل شده است و بسیاری از اتباع خارجی خصوصا ایرانیان می توانند با قیمتی مناسب ملک در استانبول خریداری کرده و به دنبال آن مجوز اقامت در این کشور را نیز اخذ کنند.

استانبول دارای مناطق متعددی است و افراد با هر بودجه ای می توانند در یکی از مناطق استانبول ملک خریداری نمایند. همچنین شما می توانید با خرید آپارتمان های متراز پایین در ترکیه یک سرمایه گذاری خوب برای خود انجام دهید.

برای این که خانه ایی را در محله ایی خوب و ارزان خریداری نمایید پیشنهاد می شود مطلب مربوط به خرید آپارتمان در آنتالیا ترکیه را مطالعه نمایید.

خرید ملک در استانبول با وام بانکی

خرید ملک در استانبول با وام بانکی امکان پذیر است. اعطای وام خرید آپارتمان در استانبول با وام بانکی دارای شرایط خاص و ویژه ای است. سیستم تسهیلات وام در این کشور به میزان سود خالص شما و در صورت کارمند بودن و یا شاغل بودن به میزان حقوق دریافتی شما بستگی دارد.

حداکثر وام دریافتی برای خرید آپارتمان در استانبول برابر با 70 درصد از قیمت ملک خریداری شده می باشد. برای دریافت اطلاعات بیشتر از دریافت وام بانکی برای خرید ملک در استانبول با شماره های موجود در سایت تماس گرفته تا وکلای سهند شما را از شرایط وام بانکی استانبول مطلع کرده و به شما در دریافت این وام کمک کنند.

خرید آپارتمان دست دوم در استانبول

کشور استانبول کشوری رویایی است که دارای مناطق متعددی می باشد. یکی از بهترین روش های سرمایه گذاری در استانبول خرید آپارتمان دست دوم می باشد. این روش خرید ملک و سرمایه گذاری بسیار به صرفه بوده و موفق است.

اکثر آپارتمان های دست دوم در استانبول دارای مبلمان و سایر تجهیزات زندگی بوده و شما با خرید این آپارتمان ها تمامی امکانات رفاهی را در اختیار خواهید داشت. همین امر باعث می شود که شما دیگر نیازی به خرید لوازم خانه نداشته و تاثیر چشمگیری بر روی هزینه های شما خواهد گذاشت.

خرید آپارتمان دست دوم در استانبول چگونه است؟

آیا می خواهید یک آپارتمان دست دوم در استانبول بخرید؟ اما نمیدانید از کجا باید شروع کنید و چه مواردی را باید جستجو کنید؟ توصیه میکنیم قبل از اینکه یک سرمایه گذاری اساسی در شهر ترکیه انجام دهید، از مشاوره رایگان متخصصین حقوقی گروه سهند کمک بگیرید. با شروع جستجو برای خرید آپارتمان دست دوم در شهر استانبول، این سوال پیش می اید که بهترین منطقه برای خرید آپارتمان در استانبول و مناسب ترین مکان برای سرمایه گذاری در املاک و مستغلات کجاست؟

استانبول قلب ترکیه است. بیشتر سرمایه گذاران املاک و مستغلات به دلیل تاریخ و تمدن توسعه یافته به آن گرایش دارند و آن را تبدیل به یک مرکز گردشگری و یک بازار پر جنب و جوش می کنند. با آمارهای خرید و فروش املاک از سوی آژانس‌های رسمی در می یابیم که افزایش تقاضای سرمایه گذاران برای خرید آپارتمان دست دوم در استانبول به شدت درحال افزایش است.

 

قیمت آپارتمان دست دوم در استانبول ، قیمت خرید خانه در استانلول

 

مهمترین نکاتی که باید قبل از خرید آپارتمان دست دوم در استانبول بدانید

 • قبل از خرید آپارتمان دسته دوم در یکی از شهر های استانبول حتما اطمینان حاصل کنید که صاحب خانه قبلی قبض ‌های آب، گاز، تلفن و برق را پرداخت کرده باشد. همچنین باید بپرسید که آیا این سازه در برابر زلزله مقاوم است یا نه، زیرا خطر زلزله در استانبول وجود دارد.
 • توجه به این نکته نیز حائز اهمیت است که همه چیز در مورد ملک و همچنین مساحت اطراف آن باید به دلخواه شما باشد. در این زمان حتما برای خود مشخص کنید تا چه زمانی قرار است در آن خانه بمانید.
 • قیمت آپارتمان دست دوم و خانه در محله و مناطق مختلف استانبول باتوجه به امکانات و شرایط رفاهی بایکدیگر متفاوت است. برای تصمیم گیری در رابطه با اینکه کجا می‌خواهید زندگی کنید و کدام منطقه از لحاظ دسترسی برای شما مناسب است، پیشنهاد می شود حتما در شهر گشت بزنید.

بهترین مناطق برای خرید آپارتمان دست دوم در استانبول

ضلع آسیایی شهر استانبول از طبیعت جذاب و خدمات سبز برخوردار است و دارای آرامش نسبی در مقایسه با بخش اروپایی این شهر می باشد. منطقه اسکوودار یکی از زیباترین مناطق در قسمت آسیایی ترکیه برای خرید ملک و آپارتمان است. این منطقه زیباترین آبشا، برج دوشیزه و سایر جاذبه های تاریخی و باغ ‌های باشکوه را در دل خود جای داده است.

یکی دیگر از مناطق دیدنی در بخش آسیایی استانبول، منطقه کادیکوی است. این منطقه به دلیل داشتن رستوران‌ها و کافه‌های متعدد به پاتوق شکم گردان تبدیل شده است. خیابان بغداد واقع در قسمت آسیایی استانبول یکی دیگر از مناطق مهم برای خرید آپارتمان در ترکیه به شمار می آید.

قسمت آسیایی استانبول مکانی آرام برای اقامت در فضایی لوکس و دلپذیر است و برای کسانی که به دنبال بهترین منطقه برای خرید آپارتمان دست دوم و نو در استانبول هستند، بهترین گزینه ایده آل است.

هنگامی که قصد خرید خانه یا آپارتمان در استانبول را دارید، باید نکات زیادی را درمورد شرایط زندگی در ترکیه در نظر بگیرید. اگر فکر می کنید ممکن است پیرامون موضوعاتی همچون آموزش زبان ترکی، کار یا امور حقوقی نیاز به راهنمایی دارید، می توانید از مشاوره و خدمات گروه سهند بهره مند شوید.

در این مطلب اطلاعاتی راجع به خرید آپارتمان در استانبول برای تان توضیحاتی را ارائه دادیم امیدواریم این مطلب به اندازه کافی برای تان آموزنده و مفید باشد.در صورتی که کمی با کشور ترکیه ارتباط روحی برقرار کردید می توانید سهند گروه را به عنوان مرجع اصلی خرید ملک در ترکیه انتخاب نمایید.

جهت دریافت اطلاعات بیشتر درباره قیمت خرید خانه در استانبول و همچنین خرید آپارتمان دست دوم در استانبول با مشاوران شرکت مهندسان ساختمانی و املاک سهند در اتباط باشید تا بهترین راهنمایی را به شما نمایند.

سوالات متداول درباره خرید ملک و خانه در استانبول

خرید آپارتمان دست دوم در استانبول چگونه است؟

آیا می خواهید یک آپارتمان دست دوم در استانبول بخرید؟ اما نمیدانید از کجا باید شروع کنید و چه مواردی را باید جستجو کنید؟ توصیه میکنیم قبل از اینکه یک سرمایه گذاری اساسی در شهر ترکیه انجام دهید، از مشاوره رایگان متخصصین حقوقی گروه سهند کمک بگیرید.

جهت خرید ملک در استانبول از چه طریقی اقدام کنیم؟

خرید ملک در استانبول موضوع بسیار مهمی است. به همین دلیل شرکت و گروهی که شما کار خود را به آن میسپارید باید بسیار حرفه ای باشد. از این رو گروه مشاورین املاک سهند با مشاوره رایگان و رزومه بسیار قوی در این حوزه، بهترین انتخاب برای شما خواهد بود.

قیمت خرید خانه در استانبول در چقدر است؟

این موضوع به پارامتر های مختلفی نظیر متراژ ، محله ، کیفیت ساخت و ... بستگی دارد. با این حال ما در گروه سهند با توجه به سلایق شما، آیتم ها و انتخاب های بسیار زیادی را در اختیار شما قرار میدهیم تا بتوانید بهترین انتخاب با مناسب ترین قیمت را داشته باشید.

قیمت ماشین در ترکیه در سال 2021

خودرو تبدیل به یکی از ضروریات زندگی شده و هرچقدر سیستم حمل و نقل شهری پیشرفت کند باز هم عده زیادی ترجیح میدهند که ماشین شخصی داشته باشند. ترکیه دارای سیستم حمل و نقل گسترده ای است اما داشتن ماشین شخصی برای ایرانیانی که در ترکیه زندگی میکنند یک مزیت محسوب میشود.

جهت دریافت مشاوره رایگان از شرکت مهندسان ساختمانی و املاک سهند با شماره های زیر تماس بگیرید.

02122350681

 

قوانین خرید خودرو در ترکیه

شما میتوانید با گواهی نامه بین المللی به مدت شش ماه در کشور ترکیه رانندگی کنید اما بعد از سپری شدن این مدت باید گواهی نامه رانندگی از کشور ترکیه دریافت نمایید. قیمت ماشین در ترکیه با توجه به نوسانات دلار جهانی به شدت تغییر میکند و نمیتوان یک قیمت ثابت رو برای قیمت خودرو در ترکیه در نظر گرفت.

خرید ماشین در ترکیه همانند ایران یک سرمایه گذاری نیست و اگر قصد سرمایه گذاری در ترکیه را دارید، ما خرید ملک در ترکیه را به شما پیشنهاد میکنیم. شما با خرید یک آپارتمان در ترکیه میتوانید یک سرمایه گاری مطمئن انجام دهید. گروه سهند شما را در این سرمایه گذاری همراهی خواهد کرد.

هر فردی در ترکیه به اندازه و در مواقع نیاز از خودرو شخصی خود استفاده میکند زیرا سیستم حمل و نقل رضایت بخش بوده و همچنین قیمت سوخت بالاست. پس استفاده از وسایل نقلیه به صرفه تر است. برای خرید ماشین در ترکیه باید به این موضوع توجه داشته باشید که هزینه های تعمیر ماشین در ترکیه بسیار بالا است پس در نگهداری ماشین دقت لازم را داشته باشید.

بهترین شهرهای ترکیه برای زندگی کدام است؟ 

نکات خرید ماشین در ترکیه

 •  قیمت ماشین در ترکیه به هیچ عنوان قابل مقایسه با ایران نیست.
 • در خرید ماشین حتما به میزان مصرف سوخت و دنده ای یا اتومات بودن آن توجه کنید.
 • ماشین های ساخت ترکیه از قیمت و کیفیت خوبی برخوردارند.
 • مالیات ماشین ها در ترکیه بر حسب حجم سیلندر محاسبه میشود و باید سالانه پرداخت کنید.
 • بیمه شخص ثالت برای هر خودرو اجباری است و با توجه به نوع ماشین هزینه آن متفاوت است.

بازار خرید خودرو در ترکیه یک بازار با تنوع بسیار بالا است و بسیاری از برندهای اروپایی آمریکایی و آسیایی در این بازار وجود دارند. برندهایی همچون تویوتا، رنو، فیات، هیوندای و فورد برای کاهش قیمت و افزایش فروش خود در ترکیه خط تولید راه اندازی کرده اند.

بر خلاف ایران در کشور ترکیه استفاده از خودروهای دیزلی بسیار رایج است و این امر به دلیل گران بودن بنزین است. البته به این نکته هم دقت داشته باشید که قیمت خودروهای دیزلی در ترکیه که با سوخت گازوئیلی کار میکنند بسیار بالاتر از ماشین هایی است که سوخت آنها بنزین است.

قیمت ماشین در ترکیه در سال 2020

همانطور که گفته شد تنوع برند و مدل ماشین در ترکیه بسیار بالا است پس نمیتوان هر کدام را نام برد در ادامه قیمت برخی از خودروهای محبوب در ترکیه را بررسی خواهیم کرد. رنو در چند سال اخیر یکی از پرفروش ترین خودرو ها بوده است. قیمت ماشین رنو در ترکیه از 90 هزار لیر به بالا است. قیمت مگان نیز حدودا 120 هزار لیر به بالا میباشد.

 • قیمت ماشین فولوکس در ترکیه از 105 هزار لیر شروع میشود.
 • قیمت ماشین هیوندا I20 از 89 هزار لیر به بالاست.
 • قیمت ماشین تویوتا در ترکیه از 90 هزار لیر شروع میشود به عنوان مثال قیمت ماشین تویوتا کرولا در ترکیه 120 هزار لیر است.
 • قیمت ماشین پژو در ترکیه از 103 هزار لیر شروع میشود.
 • قیمت ماشین بنز در ترکیه از 230 هزار لیر است به بالا.

خرید آپارتمان در استانبول نیازمند چه شرایطی می باشد؟

قیمت ماشین دست دوم در ترکیه

این لیست قیمت ماشین های صفر کیلومتر در ترکیه بود، اما شما میتوانید یک ماشین کارکرده هم در ترکیه خریداری کنید. قیمت ماشین کارکرده در ترکیه متفاوت است. شما برای خرید یک ماشین کارکرده علاوه بر بررسی های معمول میتوانید به شرکت هایی مراجعه نمایید که ماشین را بررسی کرده و ایرادات ماشین را به شما بگویند.

یکی از عواملی که روی قیمت ماشین دست دوم در ترکیه تاثیرگذار است این است که پلاک ماشین برای کجا باشد. پس در هنگام خرید به این نکته هم توجه داشته باشید.

لیست قیمت ماشین کارکرده در ترکیه

 • قیمت ماشین فولکس پولو مدل 2017 با 76 هزار کارکرد قیمتی حدود 62 هزار لیر دارد.
 • خودرو مگان مدل 2016 با 50 هزار کیلومترکارکرد قیمتی حدود 94 هزار لیر دارد
 • خودرو فیات مدل 2017 با 50 هزار کیلومتر کارکرد قیمتی حدود 65 هزار لیر دارد.

هزینه های زندگی در ترکیه به چه مقدار لیر نیازمند می باشد؟

مزایای ثبت شرکت در ترکیه

ثبت شرکت در ترکیه یکی از راه‌های دریافت اقامت ترکیه بوده که برای کارآفرینان بسیار ایده‌آل است.
در این پست نگاهی کلی به ثبت شرکت در ترکیه خواهیم داشت.

زمانی که حرف از مهاجرت یا توسعه‌ کسب‌وکار می‌شود، ممکن است گزینه‌های زیادی برای افراد وجود داشته باشد اما بدون شک ترکیه می‌تواند برای ایرانیان یکی از بهترین گزینه‌ها باشد. ترکیه هم‌مرز با ایران واقع شده است و از طرفی دیگر یک کشور اوراسیایی است که بخشی از آن در آسیا و بخشی دیگر در اروپا قرار دارد.

مزیت دیگری که در رابطه با این کشور وجود دارد، روند روبه‌رشد آن است. ترکیه در دهه‌های اخیر، اصلاحات مختلفی را انجام داده که سبب شده تا رشد مناسبی را در منطقه داشته باشد. از طرفی بخش‌های گردشگری، کشاورزی، هتلداری و… ترکیه رشد نسبتاً بالایی را تجربه کرده و همین مورد آن را برای سرمایه‌گذاران جذاب کرده است.

افزون بر این دولت ترکیه، تسهیلات مختلفی را در اختیار سرمایه‌گذاران خارجی قرار داده و همین عاملی بوده تا طیف زیادی از کسب‌وکارهای ایرانی به فکر توسعه‌ی فعالیت‌های خود در خاک ترکیه باشند.

مزایای ثبت شرکت در ترکیه
. ثبت شرکت بدون اجبار به داشتن شریک ترک . انجام امور تجاری و تولید بدون محدودیت برای اتباع خارجی . امکان دریافت اقامت ترکیه . امکان دریافت اسپورت ترک و سفر به بیش از 100 کشور جهان بدون ویزا . میزان مالیات اندک نسبت به کشورهای اروپایی . پایین بودن هزینه زندگی و اداره کسب و کار . برخورداری از تسهیلات ویژه شرکت های خارجی . امکان باز کردن حساب بانکی و دریافت کردیت کارت و … . دریافت تسهیلات بانکی از بانکهای خارجی . برخورداری از بستر تجارت آزاد جهانی و …

انواع شرکت در ترکیه
. شرکت با مسئولیت محدود . شرکت تضامنی . شرکت سهامی خاص . شرکت سهامی عام . مؤسسات مالی یا صرافی ها . شرکت مختلط

مراحل ثبت شرکت در ترکیه

1 – آماده سازی و ترجمه مدارک 2 – امور مربوط به اداره مالیات و ورگی نمراسی 3 – امور مربوط به اتاق بازرگانی 4 – امور مربوط به ثبت شرکت 5 – امور بانکی شرکت 6 – ثبت نهایی

هزینه ثبت شرکت در ترکیه
. سرمایه اولیه شرکت ( به نوع شرکت بستگی دارد که حداقل 10 هزار لیر ) . هزینه اجاره یا خرید محل ( باید مکان ثابتی را به عنوان دفتر معرفی کرد . هزینه کارمندان ( حتما باید یک حسابدار استخدام شود ) . مالیات ( باید مالیات بر اجاره و مالیات بر درآمد پرداخت شود ) . هزینه دفاتر رسمی ( هزینه دفاتر پلمپ و اداره دارایی به صورت سالانه ) . هزینه های جاری ( آب ، برق ، گاز و تلفن و … )

دریافت اقامت از طریق ثبت شرکت
در وهله اول و بعد از ثبت شرکت ، به شما اقامت موقت یک ساله ارائه میشود . شما میتوانید اقامت خود را هر ساله تمدید نمائید .اقامت صاحبان کسب و کار عموما به صورت دو ساله تمدید میشود . مادامی که شما پنج سال اقامت خود را تمدید نمائید ، میتوانید درخواست اقامت دائم وشهروندی را ارائه دهید . برای این کار شرکت شما بایستی حداقل 5 نفر ترک را به صورت رسمی یا غیر رسمی استخدام کرده باشد . البته باید عنوان کرد که استخدام 5 نفر ترک ، طبق اصلاحات جدید هموار شده و می توان این شرط را از طریق شیوه های مختلف بر طرف نمود . از طرفی سرمایه شما باید حداقل 100 هزار لیر بوده باشد . همچنین شرکت شما در این مدت فعال باشد و ضمنا عدم سوء پیشینه قضایی شرط دیگر است .

سرمایه گذاری در ترکیه | شما کدام یک را ترجیح می دهید؟

سرمایه گذاری در کشور خارجی با وجود ریسک بالا، منافع بسیاری را به دنبال خواهد داشت. از همین جهت هنگام سرمایه گذاری در یک کشور خارجی باید به نکات مثبت و منفی آن توجه کنید. امروزه افراد بسیاری از طریق سرمایه گذاری در ترکیه، به این کشور کشور مهاجرت می کنند. 

اخیرا قوانین مربوط به اخذ شهروندی از طریق سرمایه گذاری در کشور ترکیه تغییر پیدا کرده است. میزان هزینه لازم جهت سرمایه گذاری در این کشور کاهش پیدا کرده و افراد تابعیت خود را اخذ می کنند. در ادامه به بررسی مزایای سرمایه گذاری در این کشور می پردازیم. 

اگر قصد خرید ملک در استانبول را دارید، با تیم سهند گروپ در ارتباط باشید.

nvesting in Turkey 2

مزایای سرمایه گذاری در ترکیه

سرمایه گذاری در کشور ترکیه مزایای بسیاری برای فرد و خانواده به دنبال خواهد داشت. از جمله مزایای سرمایه گذاری در کشور ترکیه به شرح زیر است. 

 • اخذ تابعیت و پاسپورت ترکیه تنها در مدت زمان 3 تا 6 ماه انجام می شود. 
 • امکان سفر بدون ویزا به 148 کشور دنیا وجود دارد. 
 • شرط حضور در ترکیه الزامی نیست. 
 • پاسپورت کشور ترکیه جز 30 پاسپورت برتر دنیا است. 
 • پاسپورت اخذ شده از ترکیه به مدت 10 سال اعتبار داشته و پس از آن به صورت دائمی قابل تمدید خواهد بود. 
 • تمام اعضای خانواده از خدمات درمانی رایگان ترکیه بهره مند می شوند. 
 • امکان حفظ تابعیت کشور سابق نیز وجود دارد. 
 • خدمت سربازی برای افراد تابع ترکیه اجباری نیست. 
 • امکان تحصیل رایگان در ترکیه وجود دارد. 
 • سفر بدون ویزا به کشورهای اتحادیه اروپا و 26 کشور حوزه شنگن امکان پذیر است. 

اخذ اقامت از طریق سرمایه گذاری در ترکیه

 

با سرمایه گذاری در کشور ترکیه، برای خود و خانواده تابعیت را اخذ خواهید کرد. خانواده شامل همسر و فرزندان زیر 18 سال می شود. به منظور تبدیل سرمایه گذاری خود به تابعیت، باید در یکی از زمینه های اعلام‌شده توسط ترکیه سرمایه گذاری کنید. به علاوه، باید از حداقل مبلغ موردنیاز جهت سرمایه گذاری در هر زمینه برخوردار باشید. 

پروسه اخذ اقامت از طریق سرمایه گذاری در ترکیه، اغلب بین 3 تا 6 ماه به طول می انجامد. اما از سال 2019 به بعد، اخذ اقامت و تابعیت ترکیه در مدت زمان 2 ماه انجام می شود. دولت ترکیه اجازه دو تابعیتی را صادر کرده و نیازی به سلب تابعیت فعلی خود نخواهید داشت. 

خرید ملک در ترکیه نخصص سهندگروپ می باشد. فقط کافی است با ما در ارتباط باشید.

قوانین سرمایه گذاری در ترکیه

دولت ترکیه برای سرمایه گذاران در این کشور قوانینی را وضع کرده است. بر این اساس، حداقل میزان سرمایه گذاری در ترکیه جهت اخذ تابعیت 250 هزار دلار آمریکا خواهد بود. با پرداخت این مبلغ و خرید ملک، اقامت ترکیه و پاسپورت این کشور به افراد اعطا می شود. 

برخی افراد با پرداخت بودجه کمتر، اقامت ترکیه را دریافت می کنند. با خرید ملکی به ارزش 60 هزار دلار آمریکا، اقامت ترکیه به مدت 3 سال به افراد تعلق می گیرد. اما اخذ پاسپورت و دریافت تابعیت در این روش امکان‌پذیر نبوده و تنها از طریق ویزای‌توریستی به ترکیه رفت‌و‌آمد می‌شود. 

سرمایه گذاری در ترکیه روش های متنوعی داشته که “خرید ملک” یکی از آن ها است. هریک از روش های تعیین شده جهت سرمایه گذاری، سرمایه موردنیاز خود را می طلبند. اما این روش های منجر به اخذ تابعیت نشده و تنها با خرید ملک شهروندی این کشور را اخذ خواهید کرد. در ادامه برخی از روش های سرمایه گذاری در ترکیه را بیان می کنیم. 

 • ثبت شرکت 
 • کارآفرینی 
 • سپرده بانکی 
 • خرید املاک و مستغلات 
 • خرید سهام در ترکیه 
 • خرید اوراق قرضه دولتی 
 • و…

بهترین راه سرمایه گذاری در ترکیه

Investing in Turkey

بهترین راه سرمایه گذاری در کشور ترکیه، خرید خانه است. خرید املاک و مستغلات تنها راه تضمینی اخذ تابعیت و شهروندی ترکیه محسوب می شود. خرید املاک و مستغلات در کشور ترکیه نیازمند طی مراحلی بوده که در ادامه به بررسی آن ها می پردازیم. 

مراحل سرمایه گذاری از طریق خرید ملک و اخذ تابعیت ترکیه

در مرحله نخست، انتخاب ملک موردنظر انجام می شود. ملک انتخابی باید از شرکت، صاحب ملک یا فرد شهروند ترکیه خریداری گردد. مطابق با قوانین اولیه در این بخش، پول از حساب سرمایه گذار در خارج به حساب فروشنده واریز می‌ گردد. شهروندان ایرانی ابتدا پول را از طریق صرافی به حساب ترکیه خود واریز می کنند. 

پس از واریز پول به حساب خود در ترکیه، مبلغ موردنظر به حساب فروشنده در ترکیه منتقل می شود. جهت افتتاح حساب در کشور ترکیه، اغلب به اقامت ترکیه نیاز خواهید داشت. اما وکیل های ماهر در افتتاح حساب بدون نیاز به دریافت اقامت کمک می کنند. 

پیش از تحویل سند ملک، کارشناس رسمی دولت ملک شما را بررسی کرده و رقم کارشناسی خود را تعیین می‌کند. این مرحله از اهمیت بالایی برخوردار بوده و نیازمند حضور وکیل تخصصی در این زمینه است. پس از اتمام پروسه به نام زدن سند، مدارک توسط وکیل به آنکارا ارسال می گردد. 

مدارک موردنیاز جهت سرمایه گذاری در ترکیه و اخذ تابعیت

 • شناسنامه با ترجمه رسمی، تایید دادگستری، تایید وزارت امور خارجه، تایید سفارت ترکیه 
 • ترجمه سند ازدواج به همراه تاییدیه دادگستری، وزارت امور خارجه و تایید سفارت ترکیه 
 • اصل پاسپورت، شناسنامه و سند ازدواج 
 • 6 قطعه عکس برای هر فرد 
 • فیش واریزی به حساب شرکت سازنده به صورت مستقیم 
 • ارائه سند ملک به ارزش 250 هزار دلار آمریکا 
 • وکالتنامه کاری به وکیل ترک جهت اقدام به اخذ تابعیت 
 • ارائه برگه کارشناسی ارزش ملک 

با تکمیل مدارک فوق سرمایه گذاری در ترکیه و اخذ تابعیت انجام می شود. ارائه هریک از این مدارک در هر مرحله الزامی است. در صورت ناقص بودن مدارک فوق عملیات اخذ تابعیت با مشکل مواجه شده و به تعویق می افتد. در نتیجه، ابتدا آن ها را تکمیل کرده و سپس به سرمایه گذاری در کشور ترکیه اقدام کنید. 

حتما مطالعه کنید: بهترین مناطق ترکیه برای خرید ملک کدام است؟

جمع بندی نهایی 

سرمایه گذاری در ترکیه، از جمله راه های اخذ اقامت و شهروندی این کشور است. با سرمایه گذاری در این کشور از امکانات بی نظیر آن بهره مند خواهید شد. کشور ترکیه طی سال‌های اخیر قوانین خود را به نفع افراد علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری در این کشور تغییر داده است. از همین جهت سرمایه گذاری در ترکیه منجر به اخذ پاسپورت و شهروندی این کشور می شود. 

هم چنین شما برای خرید ملک در قبرس می توانید با ما در ارتباط باشید. تیم سهند گروپ آماده خدمت رسانی به شما می باشد.

بهترین رستوران های استانبول چه رستوران هایی می باشد؟

مراجعه به بهترین رستوران های استانبول بدون شک یکی از مهم ترین تفریحاتی است که در سفر به استانبول نباید از دست دهید. آیا می دانید انجام کدام کار می تواند لذت سفر شما را تکمیل کرده و خاطره ای ماندگار برایتان بسازد؟ اگر جواب این سوال را نمی دانید پیشنهاد می کنیم حتما ادامه متن را مطالعه کنید.

ما قصد داریم در این متن بهترین رستوران های استانبول را به شما معرفی کنیم تا زمانی که با تور ترکیه به این شهر سفر کردید بدانید باید به کدام رستوران ها مراجعه کرده و غذایی خوشمزه و مطبوعی را میل کنید.

رستوران روملی حصار اسکله

اگر دوست دارید تجربه ای متفاوت از میل کردن غذا در یک رستوران را تجربه کنید، به شما پیشنهاد می کنیم حتما به رستوران روملی حصار اسکله بروید. چیزی که در این رستوران بیش از همه توجه شما را به خود جلب خواهد کرد روشی است که در آن غذا سرو می شود.

در این رستوران اولین چیزی که میل خواهید کرد یک پیش غذای سرد است و در ادامه یک پیش غذای گرم به شما ارائه خواهد شد و در نهایت نیز می توانید غذای اصلی که سفارش داده اید را میل کنید. این همان چیزی است که باعث تفاوت این رستوران با بقیه رستوران هایی که در استانبول وجود دارد شده و افراد زیادی دوست داشته باشند به این رستوران نیز سری بزنند.

چناچه به خوردن غذاهای دریایی علاقه زیادی دارید این مجموعه می تواند بهترین گزینه برایتان باشد. زیرا انواع مختلف غذاهای دریایی با طعم و مزه ای بسیار عالی در اختیار توریست ها و گردشگرها قرار داده می شود. برای رفتن به این رستوران از ساعت 12 ظهر تا 12 شب می توانید به خیابان کمال یحیی اول مراجعه کنید.

برای خرید آپارتمان در استانبول می توانید با کارشناسان آنلاین سهند هماهنگی های لازم را به عمل بیاورید و یا به قسمت های مربوطه مراجعه نمایید.

رستوران ایکس

رستوران ایکس با محلی که در آن قرار گرفته است به شما نوید یک غذای خوشمزه و بی نظیر در محیطی بی نقص و زیبا را خواهد داد. این رستوران که در لیست بهترین رستوران های استانبول در رده دوم قرار داد، در بالای ساختمانی قدیمی که بیش از 90 سال قدمت دارد قرار گرفته و همین موضوع به شما ثابت خواهد کرد که دقایق و لحظاتی بی نظیر در این محل در انتظارتان خواهد بود.

به محیط اصلی رستوران که قدم می گذارید طراحی سنتی و مدرن این رستوران اولین چیزی است که توجه شما را به خود جلب می کند. حتی این تنوع به منویی که در این رستوران به مشتریان ارائه می شود نیز سرایت کرده و غذاهای بسیار متنوع و خوشمزه ای را می توانید در آن مشاهده کنید.

جالب است بدانید که محبوب ترین و خوشمزه ترین غذای این رستوران پیتزایی است که در کوره آجری پخته شده و در اختیار توریست ها و گردشگران قرار داده می شود. انواع غذاهای مدیترانه ای نیز در منو این رستوران به چشم می خورد و شما می توانید هر کدام را که تمایل داشته باشید انتخاب کرده و غذایی با کیفیت و با طعمی بسیار عالی را بچشید.

این رستوران در بالای ساختمان دنیز پلاس قرار گرفته و ساعاتی که در آنجا غذا سرو می شود از ساعت 12 شهر تا 1 بعد از نیمه شب است.

رستوران میکلا

رستوران میکلا استانبول

سومین رستوران در لیست بهترین رستوران های استانبول، رستوران میکلا است. این رستوران در بالای هتل مرمرا قرار گرفته و قرار گرفتن بر بالای این هتل 20 طبقه ای منظره ای بسیار زیبا و چشم نواز در اختیار کسانی که در این رستوران مشغول به میل کردن غذا هستند گذاشته است.

این رستوران از حضور یک سرآشپز ترکیه ای-سوئیسی بهره برده و به همین دلیل می توانید تنوع بسیار خوشانید و دلپذیری را در منو مشاهده کنید. انواع غذاهایی ترکیه ای و اسکاندیناوی از جمله غذاهایی است که تنها با رفتن به این رستوران می توانید آنها را میل کنید.

همان طوری که اشاره کردیم، این رستوران در بالای هتل مرمرا قرار دارد و ساعاتی که شما می توانید برای خوردن غذا به آنجا مراجعه کنید از روز دوشنبه تا شنبه و از ساعت 6 عصر تا یازده و نیم شب است.

توجه داشته باشید به منظور این که در حال حاضر سراسر دنیا با بیماری کرونا مواجهه هستند ، شما می توانید از این فرصت استفاده نمایید و از تخفیف های خرید ملک در ترکیه در این روزها بهره ببرید.

رستوران هونکار(hunkar)

یکی از قدیمی ترین رستوران هایی که می تواند غذاهایی بسیار خوشمزه و باب میلتان به شما عرضه کند، رستوران هونکار است. با ورود به این رستوران میزی از غذاهای طبخ شده را مشاهده خواهید کرد و می توانید هر کدام را که تمایل داشته باشید انتخاب کرده و میل کنید.

از جمله محبوب ترین غذاهایی که در این رستوران می توانید میل کنید کوزو اینکیک است. در تهیه این خوراک، گوشت بره و بادمجان استفاده شده و مزه بسیار خوب و دلپذیری دارد. کوفته کادینبودو نیز غذای دیگری است که می توانید در این رستوران میل کنید.

کوفته هایی که از گوشت تهیه شده اند با تخم مرغ و آرد آغشته شده و در روغن سرخ شده اند ترکیبات اصلی این غذا هستند و ترک ها آن را همراه با برنج میل می کنند. این رستوران در محله هاربیه قرار دارد و از ساعت یازده و نیم صبح تا یازده شب آماده ارائه خدمات به گردشگران و توریست ها است.

بهترین رستوران های ایرانی در استانبول در کدام مناطق استانبول می باشد؟

رستوران بورسا

یکی دیگر از رستوران هایی که با دیزاین و دکوراسیون داخلی خود توانسته توجه بسیاری از گردشگران را به خود جلب کند، رستوران بورسا است. این رستوران سبکی قدیمی را برای طراحی داخلی انتخاب کرده و قرار گرفتن در این محیط و صرف غذایی خوشمزه از جمله مزیت هایی است که با رفتن به بورسا می توانید آن را تجربه کنید.

از جمله غذاهایی که در این رستوران ارائه می شود غذاها و نوشیدنی های سنتی ترکیه است و اگر به دنبال صرف غذاهایی مدرن و اروپایی هستنید بهتر است از رفتن به این رستوران صرف نظر کنید. برای میل کردن غذا در این رستوران زیبا و منحصر به فرد می توانید از ساعت یازده صبح تا ده شب به محله هاربیه، رستوران بورسا، مراجعه کنید.

در این مطلب لیستی از بهترین رستوران های استانبول را برای تان بیان کردیم امیدواریم این مطلب به اندازه کافی برای تان آموزنده و مفید قرار گرفته شده باشد برای برقراری ارتباط با سهند گروه بهترین نمایندگی خرید آپارتمان در آنتالیا می توانید در هر لحظه از زمان و روز و شب می توانید با کارشناسان سهند گروه ارتباط برقرار نمایید.

بهترین رستوران های ایرانی در استانبول

ترکیه و کشور ایران از نظر فرهنگ با هم تشابهات زیادی دارند و شاید جالب باشد که بدانید برخی از غذاهایی که ترک ها میل کنند، شباهت زیادی به غذاهایی دارد که ما در کشور خودمان آن را طبخ می کنیم.

برخی از ایرانی هایی که به کشور ترکیه سفر می کنند، غذاهای ترک را نمی پسندند و دوست دارند همان اصالت ایرانی خود را در همان دوران کوتاه مدت حضورشان در ترکیه حفظ کرده و غذاهای ایرانی را میل کنند.

به همین دلیل قبل از آنکه به استانبول سفر کنند به دنبال رستوران های ایرانی موجود در این شهر گشته تا در دوران مسافرت خود مجبور نباشند گرسنگی را تحمل کنند. ما این متن را آماده کرده و قصد داریم چندین رستوران ایرانی فعال در استانبول را به شما معرفی کنیم.

عده از توریست های گردشگری پس از مسافرت به کشور ترکیه از آب و هوای این کشور خوششان می آید و همین امر باعث می شود بهانه ایی شود برای خرید ملک در ترکیه و در آخر پیشنهاد میکنیم که شما برای انجام این ریسک بزرگ می توانید با نمایندگی های معتبر بین دو کشور قرار داد خود را به ثبت برسانید.

رستوران شیراز

رستوران شیراز در استانبول، کادیکوی، خیابان مودا و خیابان علی صراف شماره هفت قرار گرفته است و از ساعت شش بعد از ظهر تا یک بامداد آماده است تا به گردشگرانی که دوست دارند طعم غذای ایرانی را در یک کشور خارجی امتحان کنند، خدمات بسیار مناسب و مطلوبی ارائه دهد.

اما به چه علت توصیه می کنیم که به این رستوران بروید؟ ما برای پیشنهادمان دلایل مختلف داریم؛ برای مثال، در منوی رستوران شیراز می توانید هم غذاهای ایرانی را مشاهده کنید و هم اگر دوست دارید یک غذای ترکی سفارش داده و گرسنگی خود را به بهترین شکل ممکن برطرف کنید.

از دیگر دلایل، نزدیکی این رستوران به مترو استانبول است. همین فاصله کم باعث شده که رفت و آمد به آن راحت باشد و بتوانید با صرف کمترین زمان خود را به این رستوران برسانید.

توجه داشته باشید که رستوران شیراز فقط وعده غذایی شام را سرو کرده و تنها برای میل کردن شام می توانید به آن مراجعه کنید. قیمت غذاها نیز معمولا بین 70 تا 150 لیر است.

 رستوران آسمان

رستوران آسمان نیز انواع اقسام غذاهای ایرانی و خاور میانه ای را طبخ کرده و غذاهایی با کیفیت به گردشگران و مسافرانی که به این محل قدم می گذارند قرار داده است. جالب است بدانید که در غذاهای این رستوران از گوشت حلال  استفاده و سرآشپزان آن به صورت کاملا حرفه ای قادرند طعم های مختلف و متفاوتی را خلق کرده و کاری کنند که شما از حضور در این رستوران نهایت لذت و شادمانی را داشته باشید.

هم برای وعده ناهار و هم برای وعده شام می توانید به رستوران آسمان که در استانبول، فاتحر، آکساری، کمال پاشا، بلوار آتاتورک، سیلان پالاس و شماره 158 مراجعه کنید. ساعات کاری نیز از 12 ظهر تا 9 شب بوده و غذاهایی که در آن سرو می شود از نظر قیمت در سطح متوسط قرار دارند.

تمام موارد گفته شده در فوق از جمله دلایلی است که باعث شده این رستوران یکی از شلوغ ترین و پر ترافیک ترین رستوران هایی باشد که در شهر استانبول وجود دارد.

توجه داشته باشید برای خرید ملک شما می بایست با فرد یا سازمانی قرار داد خود را به ثبت برسانید که کاملا مورد اطمینان باشد به همین خاطر شما می توانید از مطلب مربوط به نمایندگی فروش آپارتمان آلانیا بازدید نمایید.

رستوران شهرزاد

رستوران دیگری که خوب است در دوران اقامت خود در شهر استانبول به آن نیز سری زده و از غذاهایی که در آن سرو می شود میل کنید رستوران شهرزاد است. این رستوران با فراهم کردن یک محیط کوچک و صمیمی، فضایی بسیار دنج و دوست داشتنی برای صرف غذا در کنار دوستان و عزیزان شما فراهم کرده و می توانید انواع متفاوتی از نوشیدنی های گرم و سرد را در آن میل کنید.

وقتی منوی رستوران شهرزاد به دست می گیرید مسلما مشاهده غذاهایی هم چون آش رشته، کتلت، کشک بادمجان و چندین غذای خوشمزه ایرانی، شگفتی و حیرت شما را باعث خواهند شد. غذاهایی که در این رستوران طبخ شده و در اختیار مسافرین قرار داده می شود از نظر قیمت در سطح متوسطی قرار داشته و از ساعت 9 صبح تا 12 شب می توانید به آنجا مراجعه کنید. این رستوران در محله تکسیم، خیابان آکارکاسی، شماره 4 واقع شده است.

برای یافتن بهترین رستوران های استانبول می توانید به قسمت های مربوطه مراجعه نمایید.

رستوران ریحون

از دیگر رستوران هایی که رفتن به آنجا را به شدت به شما توصیه می کنیم رستوران ریحون است. در این رستوران انواع و اقسام غذاهای ایرانی، استیک و غذاهای خاور میانه ای با بالاترین کیفیت و همراه با گوشت های حلال، طبخ شده و در اختیار گردشگران و مسافران قرار داده می شود.

فضای سنتی و دکوراسیون زیبایی که در رستوران ریحون وجود دارد شرایط بسیار مناسب و ایده آلی را در اختیار قرار می دهد تا صرف غذا با آرامش انجام شود و شما از حضور در این رستوران نهایت لذت و شادمانی را تجربه کنید.

غذاهایی که در ریحون سرو می شود، از نظر قیمت در درجه متوسط قرار داشته و شما برای آنکه بتوانید وعده ناهار یا شام خود را در این محل سرو کنید می توانید به بی  اغلو، محله توم توم، خیابان ینی کارسی، شماره26.1 مراجعه کنید. ضمنا ساعت کاری این رستوران از 12 شهر تا 11 شب ا ست.

رستوران زعفران

انواع غذاهای ایرانی، آذری و غذاهایی گیاهخواران میل می کنند تنها بخشی از منوی رستوران زعفران را تشکیل می دهند. این رستوران در استانبول، فاتح، محله ایمن سینان، خیابان پیر لوتی و پلاک 30 واقع شده و از ساعت 7 صبح تا 11 شب می توانید برای صرف هر سه وعده غذایی به آنجا مراجعه کنید.

نکته دیگری که خوب است در مورد این رستوران بدانید راجع به ظرف هایی است که سرو غذا در آنها انجام می گیرد. این رستوران خلاقیت و جلب رضایت مشتری را به اوج رسانده و در ظرف های عتیقه و قدیمی غذا سرو می کند.

در این مطلب اطلاعات کاملی راجع به بهترین رستوران های استانبول در اختیارتان قراردادیم امیدواریم این مطلب به اندازه کافی برای تان آموزنده قرار گرفته شده باشد برای خرید ملک در استانبول می توانید به قسمت های مربوطه مراجعه نمایید.

لیست فرودگاه های ترکیه

ترکیه یکی از مقاصد گردشگری محبوبی است که به دلیل جاذبه های شگفت انگیز خود توانسته است مسافران زیادی را از ایران و حتی نقاط مختلف جهان به سمت خود جذب کند. برای رسیدن به این کشور بی نظیر روش ها و مسیرهای زیادی هست.

اگر به دنبال یک سفر راحت و بی دردسر هستید و می خواهید سریع تر از قبل خودتان را به ترکیه برسانید می توانید از مسیر هوایی برای سفر استفاده کنید. فرودگاه های مختلفی در این کشور فعالیت می کنند. در این مقاله قصد داریم به بررسی لیست فرودگاه های ترکیه بپردازیم. پس همراه ما باشید.

در صورتی که با کشور ترکیه ارتباط روحی برقرار می کنید می توانید با خرید ملک در ترکیه زندگی آرامی را تجربه کنید.

اسامی فرودگاه های بین المللی ترکیه

زمانی که صحبت از فرودگاه های ترکیه به میان می آید موارد مختلفی به ذهن خطور می کند. شاید برایتان جالب باشد که بدانید بیشتر شهرهای این کشور فرودگاه های خوبی دارند و امکانات عالی در اختیار مسافران شان می گذارند.

شناخت این فرودگاه ها و داشتن لیست فرودگاه های ترکیه به شما کمک می کند سفر بهتر و امن تری داشته باشید و گزینه ای که برایتان مناسب است را انتخاب کنید. در ادامه سعی می کنیم به طور مختصر به بررسی لیست فرودگاه های ترکیه بپردازیم.

لیست فرودگاه های بین المللی ترکیه

لیست فرودگاه های بین المللی ترکیه

ترکیه بیش از 100 فرودگاه دارد که در میان آن ها 8 مورد در لیست فرودگاه های بین المللی ترکیه قرار دارند. اگر دوست دارید بیشتر از قبل با فرودگاه های بین المللی آشنا شوید فرودگاه های زیر را بررسی کنید.

حتما بخوانید: دریافت شهروندی ترکیه چگونه است ؟

فرودگاه بین المللی آنتالیا

این فرودگاه یکی از مهم ترین فرودگاه های ترکیه به حساب می آید که در شهر ساحلی آنتالیا قرار گرفته است. بهتر است بدانید که این فرودگاه بین المللی در 10 کیلومتری شمال شرق آنتالیا قرار گرفته است و مسافران زیادی را میزبانی می کند. این کشور ساحلی زیبا مورد استقبال زیادی قرار گرفته که عده ای به خرید ملک در آنتالیا اقدام میکنند .

فرودگاه بین المللی آنکارا

دومین فرودگاه از لیست فرودگاه های ترکیه ، فرودگاه بین المللی اسنبوا است که در شهر آنکارا قرار دارد و یکی دیگر از فرودگاه های بین المللی ترکیه محسوب می شود. این فرودگاه در سال 1955 شروع به فعالیت کرد و توانست عنوان بهترین فرودگاه اروپا را به خود اختصاص دهد.

فرودگاه بین المللی ازمیر

در میان فرودگاه های کشور ترکیه فرودگاه عدنان مندرس که خیلی ها آن را به اسم فرودگاه بین المللی ازمیر می شناسند جایگاه خاصی دارد. این فرودگاه در غرب شهر ازمیر جای خوش کرده است و چهارمین فرودگاه فعال کشور ترکیه به حساب می آید.

اگر عاشق جاذبه های ازمیر هستید و می خواهید چند روزی را در این شهر سپری کنید، بدون شک استفاده از خدمات فرودگاه ازمیر برایتان جالب خواهد بود. این فرودگاه فقط 58 کیلومتر با شهر باستانی افسوس فاصله دارد و مغازه های مختلف در آن به ارائه اجناس متفاوت می پردازند.

فرودگاه بین المللی دالامان

حالا که در حال مطالعه فهرست فرودگاه های ترکیه هستید بد نیست که با فرودگاه دالامان نیز آشنا شوید. این فرودگاه که برخی ها آن را به اسم فرودگاه مولا نیز می شناسند در جنوب غربی ترکیه واقع شده است و فضایی جنگلی را با سواحل بی نظیر در اختیارتان قرار می دهد.

این فرودگاه دو ترمینال دارد که یکی از آن ها برای پروازهای داخلی مورد استفاده قرار می گیرد و ترمینال دوم مخصوص پروازهای بین المللی است. حمل و نقل مسافران در این فرودگاه به کمک اتوبوس انجام می شود.

در این فرودگاه می توانید به کافه ها و رستوران های مختلفی دسترسی داشته باشید و از خدمات اینترنت رایگان نیز لذت ببرید.

 فرودگاه میلاس بدروم

یکی دیگر از فرودگاه های بین المللی ترکیه فرودگاه میلاس بدروم است. این فرودگاه نیز همانند سایر فرودگاه هایی که در این مقاله بیان کردیم جزء فرودگاه های بی نظیر کشور ترکیه به حساب می آید و خدمات مختلفی را در اختیار مسافران و گردشگران می گذارد.

این فرودگاه در جنوب غربی ترکیه واقع شده است و بین دو شهر قرار دارد. فرودگاه میلاس ترمینال هایی دارد که در فصل های شلوغ و پرگردشگر سال پذیرای میلیون ها مسافر هستند.

این فرودگاه به گونه ای ساخته شده است که می تواند بیش از 5 میلیون مسافر را در خود جای دهد و خدمات ویژه ای را در اختیار گردشگران بگذارد. اگر گذرتان به این فرودگاه افتاد می توانید از تاکسی یا اتوبوس برای حمل و نقل استفاده کنید.

فرودگاه بین المللی ترابزون

شهر ترابزون یکی از محبوب ترین شهرهای ترکیه است که سالانه مسافران زیادی را به سمت خود جذب می کند. این شهر جزء مشهورترین شهرهای ترکیه به حساب می آید و فرودگاه بین المللی آن در سال 1957 افتتاح شده است.

این فرودگاه میزبان بیش از یک میلیون مسافر بوده است و در حال حاضر در فهرست فرودگاه های شلوغ ترکیه قرار دارد. بهتر است بدانید که شهر ترابزون جنگل های بی نظیر و طبیعتی جذاب دارد و همین امر موجب می شود مسافران زیادی برای گذراندن تعطیلات به سوی آن روانه شوند. اگر شما هم عاشق طبیعت گردی هستید می توانید ترابزون را به عنوان مقصد بعدی تان مشخص کنید.

فرودگاه استانبول

فرودگاه استانبول

استانبول یکی از شهرهای شلوغ و مهم ترکیه است که افراد زیادی جهت سرمایه گذاری و خرید ملک در استانبول اقدام میکنند . فرودگاه صباحه گوکچن یکی از فرودگاه های بین المللی است که در این شهر خودنمایی می کند. این فرودگاه در سال 1998 ساخته شد و بهره برداری از آن در سال 2000 به پایان رسید.همانطور که می دانید شهر استانبول دارای جاذبه های گردشگری فراوانی می باشد ، در صورتی که شما مداوما به شهر استانبول سفر می کنید می توانید از قیمت های خرید ملک در استانبول مطلع شوید.

فرودگاه های داخلی ترکیه

در کنار فرودگاه های بین المللی که به خدمات رسانی مشغول هستند فرودگاه هایی هم در کشور ترکیه وجود دارند که برای پروازهای داخلی استفاده می شوند. بیشتر شهرهای ترکیه فرودگاه داخلی دارند و هزینه زیادی را بر دوش مسافران تحمیل نمی کنند. اگر در حال حاضر در ترکیه هستید و می خواهید بین شهرهای مختلف آن مسافرت کنید می توانید این فرودگاه ها را هم در فهرست تان بگنجانید.

در این مطلب اطلاعاتی راجع به فرودگاه های موجود در کشور ترکیه در اختیارتان قرار دادیم امیدواریم این مطلب به اندازه کافی برای تان آموزنده و مفید واقع شده باشد توجه داشته باشید که به مناسبت تعطیلات عید این امکان برای شما فراهم آورده شده است که شما می توانید با خرید ملک در آنتالیا از تخفیف های حرفه ایی سهند گروه بهره مند شوید.

شرایط سفر به ترکیه در دوران کرونا

شیوع ویروس کرونا و همه گیری این ویروس باعث شده تا در حوزه های مختلف قوانین و مقررات جدیدی به منظور حفظ پروتکل های بهداشتی و جلوگیری از شیوع بیشتر این ویروس تصویب و وضع شود و شرایط سفر به ترکیه در دوران کرونا را مشخص کنند .

در حوزه گردشگری نیز کشورهای مختلفی که از آن ها به عنوان مهم ترین مقاصد توریستی یاد می شد، قوانین تازه ای را وضع کردند.

یکی از این کشورها ترکیه است که در طول سال گردشگران بسیار زیادی از نقاط مختلف دنیا، به خصوص ایران به این منطقه سفر کرده و از این کشور بازدید می کردند و حالا با انتشار ویروس کرونا کشور ترکیه دچار چالش اساسی شده است.

در این مطلب قصد داریم تا شما را با مهم ترین شرایط و قوانین سفر به ترکیه در زمان کرونا آشنا کرده و در رابطه با آن توضیحاتی را ارائه دهیم، پس با ما همراه باشید تا نگاهی به این مطلب بسیار مهم بیاندازیم. همچنین اگر قصد سفر به ترکیه برای خرید ملک در ترکیه دارید میتوانید با کارشناسان گروه ساختمانی سهند در ارتباط باشید .

شرایط سفر به ترکیه از راه زمینی در دوران کرونا

حتما بخوانید: مراحل دریافت اقامت توریستی ترکیه چه قدر هزینه دارد؟ 

شرایط سفر به ترکیه در دوران کرونا برای افرادی که قصد دارند تا از راه زمینی وارد خاک این کشور شوند، دستخوش تغییرات بسیار زیادی شده است.

باید به این نکته اشاره کرده است که ترکیه از جمله کشورهایی است که در دوران شیوع ویروس کرونا آنچنان قوانین سختگیرانه ای را برای سفرهای بین المللی اعمال نکرد و مرزهای این کشور همچنان به روی مسافران گردشگران خارجی باز است.

البته موضوع مهمی که باید بدانید این است که گردشگران ایرانی و عراقی نمی توانند از طریق مرز زمینی وارد خاک این کشور شوند، زیرا ترکیه برای کنترل ویروس کرونا این مرزها را بسته است. البته ممکن است که به سرعت مرزها باز شده و شرایط به حالت نرمال برگردد. اگر شما در شرایطی هستید که نیاز  به رفتن به ترکیه به کرات هستید بهتر است برای خود محل سکونتی محیا کرده تا رفاه و آسایشی در خانه ی خود در کشور ترکیه داشته باشید . برای خرید ملک در استانبول پایتخت ترکیه میتوانید با کارشناسان خبره و با تجربه گروه ساختمانی سهند در ارتباط باشید . علاوه بر خرید ملک در این شهر برای فراهم کردن رفاه و آسایش میتوانید روی سرمایه گذاری نیز اقدام کنید .

شرایط سفر هوایی به ترکیه در دوران کرونا

شرایط سفر هوایی به ترکیه در دوران کرونا

شرایط سفر به ترکیه در دوران کرونا از طریق خطوط هوایی آن چنان دستخوش اعمال قوانین سختگیرانه نشده است و شما می توانید به راحتی و با دریافت مدارک مشخصی که در بخش های بعدی آن ها را به شما معرفی می کنیم، با استفاده از خطوط هوایی وارد خاک کشور ترکیه شوید.

می توان گفت مهم ترین قانونی که ترکیه در این راستا تصویب کرده است آن است که پروازهای تجاری باید با هماهنگی وزارت بهداشت ترکیه انجام شوند.

مدارک مورد نیاز برای سفر به ترکیه در دوران کرونا

اگر قصد سفر به ترکیه در زمان کرونا را دارید، لازم است تا علاوه بر مدارکی که در قدیم برای ورود به خاک این کشور نیاز به ارائه آن داشتید، دو مدرک جدید را نیز به همراه داشته باشید. یکی از شرایط سفر به ترکیه در دوران کرونا این است که مدارک نتیجه تست کرونا شما است که باید منفی باشد.

مدرک دوم نیز فرم تکمیل شده اطلاعات مسافر است. ارائه این دو مدرک برای تمامی مسافران الزامی بوده و همه گردشگران فارغ از ملیت و کشور باید این دو مدرک را به همراه داشته باشند.

با توجه به قوانین وضع شده مسافران بالای ۶ سال که قصد دارد تا وارد خاک ترکیه شوند، باید طی ۷۲ ساعت پیش از پرواز خود آزمایش کرونا انجام داده و نتیجه منفی آن را به شرکت هواپیمایی خود ارائه دهند. مسافرانی که نتوانند آزمایش کرونا بدهند از ورود هواپیما منع خواهند شد، به همین دلیل لازم است تا حتما برای انجام تست pcrپیش از سفر اقدام کنید.

پس از ورود به خاک ترکیه نیز کلیه مسافران باید تحت بررسی پزشکی قرار گرفته و دمای بدن آن ها کنترل شود. مسافرینی که دارای علائم بیماری کرونا باشند، برای معاینه بیشتر به بیمارستان منتقل شده و ۱۴ روز قرنطینه می شوند.

یکی ازشرایط سفر به ترکیه در دوران کرونا پیروی از قوانین مهمی که باید بدانید این است که افرادی که قبلا به بیماری کرونا مبتلا شده اند باید مدارکی به همراه داشته باشند که نشان بدهد آن ها ۹۰ روز است که بهبودی کامل پیدا کرده اند و دیگر علائم کرونا ندارند.

قوانین اجباری شهرها برای سفر به ترکیه در دوران کرونا

قوانین اجباری شهرها برای سفر به ترکیه در دوران کرونا

یکی دیگر از شرایط سفر به ترکیه در دوران کرونا که لازم است تا به آن توجه داشته باشید، این است که شهرهای این کشور دارای قوانین خاصی برای جلوگیری از شیوع این بیماری هستند که باید به آن ها توجه داشته باشید. از مهم ترین قوانین اجباری در شهرهای ترکیه می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • استفاده از ماسک در خارج از خانه و محل اقامت به خصوص در خیابان ها، وسایل حمل و نقل عمومی و پارک ها اجباری است.
 • فعالیت رستوران ها، کافه ها، شیرینی فروشی ها و… از ساعت ۱۰ صبح تا ۸ شب بوده و به صورت بیرون بر است.
 • فعالیت مراکز خرید، سوپر مارکت ها و آرایشگاه از ساعت ۱۰ صبح تا ۸ شب است.
 • فضاهای تفریحی مانند سینما، حمام ترکی، استخر، سونا، پارک های تفریحی و… تا اطلاع ثانوی تعطیل هستند.
 • سیگار کشیدن در مکان های عمومی ممنوع بوده و با افرادی که چنین کاری انجام دهند با اشد مجازات برخورد می شود.

یکی از نکات و شرایط سفر به ترکیه در دوران کرونا که خیلی هم مهم است که باید به آن توجه داشته باشید این است که برای مردم ترکیه قوانین منع عبور و مرور نیز وجود دارد. البته گردشگران و مسافران خارجی می توانند در هر ساعت از شبانه روز در شهرهای ترکیه رفت و آمد کنند و شامل این قوانین نمی شوند، اما لازم است تا با محدودیت شهروندان و ساکنان ترکیه نیز آشنا شوید.

در روزهای هفته از ساعت ۹ شب تا ۵ صبح و در روزهای آخر هفته از 9 شب جمعه تا ۵ صبح روز دوشنبه شهروندان ترکیه نمیتوانند از خانه خود خارج شوند.

به همین دلیل اگر در چنین ساعت هایی مشاهده کردید که شهر خلوت است، به هیچ عنوان نگران نشوید، چرا که در این زمان ها شاهد منع رفت و آمد در شهرهای مختلف ترکیه هستیم.

در این مطلب اطلاعاتی راجع به شرایط سفر به کشور ترکیه در زمان وجود کرونا برای تان توضیحاتی را ارائه دادیم به همین خاطر شما همواره نیز می توانید از شهر های ساحلی ترکیه نیز لذت ببرید و خانه و آپارتمان خود را بدون دردسر اجاره نمایید به همین خاطر به شما پیشنهاد می کنیم یک بار برای همیشه خرید آپارتمان در آنتالیا را نیز تجربه نمایید.

خرید ملک و اپارتمان در ساریر استانبول

ساریر در قسمت اروپایی استانبول قرار گرفته است و از آن جایی که در زمان گذشته خطه ی مربوط به ماهیگیران استانبول به حساب می آمده است امروز به رستوران های بزرگ ماهی که در  آن واقع شده است ،  شهرت  یافته است .برای خرید ملک در ساریر استانبول با کارشناسان سهند گروه تماس حاصل فرمایید.

امکانات رفاهی ساریر استانبول

خدمات تفریحی و ورزشی  و درمانی باکیفیت موجود در این منطقه از سایر عواملیست که باعث می شود مهاجران به فکر تهیه خانه در ساریر استانبول بیوفتند  .

در این منطقه اماکنی وجود دارد که جذب توریست و مهاجر و افرادی که بخواهند در این منطقه زندگی کنند را بیشتر می کند . لوکیشن فیلم عشق ممنوع ، جنگل بلگراد استانبول ، مرکز خرید ایستینیه ، پارک استانبول ، ورزشگاه گالاتاسرای ، مرکز خرید وادی ، دهکده ی مارماراجک ، عمارت های تاریخی فراوان از جمله قصر ماسلاک ، قلعه تاریخی ساریر و موزه ساریر از مکان هایی هستند که گردشگر را می تواند ساعت ها یا حتی روزها درساریر نگه دارد و اوقات بسیار جذابی را در این نطقه ی لوکس و با شکوه و تاریخی و در عین حال مدرن برای او رقم بزند .

در این منطقه 35 محله وجود دارد و از این رو این متطقه یکی از پرجمعیت ترین مناطق استانبول به حساب می آید .

یکی از نکات جالبی که می توان در مورد این منطقه گفت وجود سفاره خانه هایی است که دراطراف ساحل واقع شده اند و در تابستان ها از آن ها به عنوان کوشک و کلبه ی تابستانی استفاده می شود .

منابع آبی ساریر استانبول

این که این منطقه در کنار ساحل دریای سیاه واقع شده است و در نوع خود یک شهر ساحلی نیز به حساب می آید مزید بر علت پرجمعیت بودن و توریست پذیر بودن این منطقه است .  رودخانه های بزرگ و کوچکی که در شهر جریان دارند نیز یکی از دلایلیست که این منطقه از نظر منابع آبی در وضعیت بسیار خوبی قرار دارد و از طرف دیگر پوشش گیاهی بسیار مناسبی را به این منطقه بخشیده است .

برای کسب اطلاع بیشتر در مورد خرید آپارتمان در استانبول می توانید به قسمت های مربوطه مراجعه نمایید.

یکی از مهم ترین نکته هایی که می تواند ساریر را به گزینه ی بسیار مناسبی برای زندگی تبدیل کند این است که مراکز آموزشی و دانشگاه ها و مدارس در مقاطع مختلف و نیز پیش دبستانی های زیادی در این منطقه واقع شده اند که  به زبان های مختلف دانش آموز و دانشجویان را پذیرش می کند .

به طور کلی می توان گفت همنشینی با افراد تحصیلکرده و ثروتمند و زندگی در منطقه ای با لوکس ترین و پیشرفته ترین امکانات زندگی می تواند از دلایل انتخاب این منطقه برای خرید خانه  باشد .

املاک و خانه های لوکس و ضد زلزله نمای بسیار شیک و زیبایی به این منطقه داده است و توریست ها و مهاجران و سلبریتی ها و سرمایه گذاران ترک و غیر ترک را همیشه برای سرمایه گذاری و راه انداختن بیزینس های مختلف در این منطقه وسوسه کرده است از این رو به منطقه ی ساریر بهشت نیز می گویند .

کدام قسمت ساریر را برای خرید خانه انتخاب کنیم ؟

ساریر به طور کلی دارای محله های لوکس و مدرن است و می توان گفت تمام خطه های مربوط به این منطقه برای زندگی عالی هستند اما ایستینیه ، ایاض آقا ، تاربیا  و ماسلاک در بین سایر محله های ساریر خوشنام ترین موارد به حساب می آیند .

برای تهییه ی خانه های بسیار بزرگ و در متراژ ویلایی نیز منطقه ی ذکریاکوی بهترین گزینه است .

در وب سایت سهند گروه این امکان برای شما به وجود آمده است که شما می توانید بدون هیچ گونه دردسر و اتفاق ناگواری به خرید ملک در ترکیه بپردازید.

خرید خانه در ساریر چه ویژگی هایی دارد ؟

توجه داشته باشید شهر ساحلی آنتالیا دارای جاذبه های گردشگری فراوانی می باشد به همین خاطر شما می توانید منزل خودتان را در آن جا خریداری نمایید به همین منظور پیشنهاد می کنیم مطلب مربوط به خرید ملک در آنتالیا را نیز مطالعه نمایید.

 • ابتدا 50 % هزینه ی منزل اخذ میشود و بقیه ی هزینه طی اقساط 24 ماهه پرداخت می شود .
 • مسیرهای فراوان برای پیاده روی و منظره ی سبز و چشم نواز .
 • استخرهای سرباز و سرپوشیده در فضای باز
 • زمین های بازی برای کودکان
 • جکوزی و سونا و آبگرم
 • باشگاه و سالن ورزشی بسیار مجهز
 • حوزه های فرهنگی و سرگرمی و اجتماعی
 • پارکینگ های مجهز برای اتوموبیل ها
 • برقراری امنیت و نیز دوربین های مدار بسته 24 ساعته در جای جای منطقه
 • خدمات تفریحی و سرگرمی فراوان دیگر …

برای اطلاع از دقیق ترین قیمت ها می بایست با کارشناسان نمایندگی فروش آپارتمان آلانیا ارتباط برقرار نمایید.

خرید منزل درساریر

تمامی منازل و آپارتمان ها و خانه های ویلایی و سوئیت ها در متراژ های مختلف در  اختیار می باشند و همگی مجهز به سیستم امنیتی 24 ساعته بوده و نیز طراحی های همه ی خانه ها زیر نظر مهندسین زبده انجام شده است . در ساریر همه ی منازل ضد زلزله هستند و مسالح ساختمانی به کار رفته در منازل از بهترین نوع موجود در بازار مسالح بوده است .

با توجه به نکاتی که تا کنون ذکر گردید پرواضح است که قشر مرفه جامعه ساریر را بای سکونت انتخاب میکنند و بدون شک هزینه ی زندگی از خرید خانه گرفته تا خرید مایحتاج خانه و نیز خرید  پوشاک و تفریحات در این منطقه نسبت به سایر مناطق گران تر در می آِید و فرد خریدار  با علم کامل بر اینکه منطقه ای کامل ولی گران را انتخاب کرده است باید به سراغ المان های خرید خانه دراین منطقه برود .

حال نگاهی به قیمت های منازل در این منطقه می اندازیم :

 • هر واحد سوییت با مساحت و متراژ 45 متر مربع به قیمت 000 لیر ترکیه می باشد .
 • هر واحد یک خوابه با مساحت و متراژ 65 متر مربع به قیمت 1.143.000 لیر ترکیه می باشد .
 • هر واحد دو خوابه با مساحت و متراژ 99 متر مربع به قیمت 1.931.000 لیر ترکیه می باشد .
 • هر واحد سه خوابه با مساحت و متراژ157 متر مربع به قیمت 2.851.000 لیر ترکیه می باشد.

–     هر واحد چهار خوابه با مساحت و متراژ200 متر مربع  به قیمت 3.843.000 لیر ترکیه می باشد.

– مغازه ها و فروشگاه ها با مساحت و متراژ 127 متر مربع به قیمت 5.316.000 لیر ترکیه می باشد .

برای یافتن بهترین رستوران های استانبول می توانید به قسمت های مربوطه از وب سایت مان مراجعه نمایید.

شرایط خرید آپارتمان در استانبول به صورت اقساطی

آیا تا‌کنون به خرید خانه در خارج از ایران، آن هم خرید آپارتمان در استانبول به صورت اقساطی ما، فکر کرده‌اید؟

آیا می‌دانستید با خرید خانه در استانبول، می‌توانید اقامت آن کشور را نیز، کسب کنید؟

امروزه، با توجه به افت ارزش پول در ایران، مناسب بودن قیمت خانه در استانبول، تفریحات فراوان و توریستی بودن این کشور، سبب شده است بسیاری از ایرانیان به خرید خانه و ملک در استانبول، روی بیاورند.

ما در این جا، شرایطی را برای شما فراهم کرده ایم که به راحتی می توانید صاحب خانه و ملک در استانبول زیبا شوید.

با ما همراه باشید، تا علاوه بر نشان دادن جذابیت های این شهر، به شما بگوییم که، با خرید آپارتمان در استانبول به صورت قسطی، و شرایطی باور نکردنی، می‌توانید صاحب خانه ای در شهر پر شور، استانبول شوید.

یکی از بهترین مناطق برای زندگی در شهر استانبول منطقه ی ساریر می باشد به همین خاطر پیشنهاد می شود برای مطلع شدن از دقیق ترین قیمت ها و مناطق گردشگری شهر ساریر مطلب مربوط به خرید ملک در ساریر را مطالعه نمایید و یا به قسمت های مربوطه مراجعه نمایید.

حتما بخوانید: اقامت دائم و شهروندی ترکیه چه تفاوتی دارد؟

اکنون بیایید در شهر زیبای استانبول گشتی بزنیم

شما می‌توانید در ابتدا، به مراکز بزرگ خرید در استانبول سری بزنید، سپس به مسجد ایاصوفیه استانبول، که بزرگترین کلیسای جهان نام دارد، سری بزنید. پس از آن می‌توانید برای صرف ناهار، به طرف قایق‌های رستورانی بروید، و خود را یک ساندویچ ماهی لذیذ مهمان کنید. بعد از صرف ناهار می‌توانید به بازدید از موزه صکپ صبنچی استانبول و یا موزه کریه استانبول بروید، حتی می توانید بر روی پله های رنگین کمانی این شهر دل انگیز، عکس های جذابی را از خود، به یادگار بگیرید. در آخر هم می توانید روز خود را در خیابان‌های پر جنب و جوش استانبول به پایان برسانید.

این تنها برای یک روز ماندن شما در شهر زیبای استانبول بود، حال تصور کنید اگر صاحب خانه ای در این شهر باشید، می‌توانید هر زمان که راغب باشید در این شهر پر از جذابیت چرخی بزنید.

این غیر ممکن نیست، شما می‌توانید تنها با خرید آپارتمان در استانبول قسطی ، هر زمانی  که بخواهید به تفریح بروید.

در ادامه با ما همراه باشید، تا ضمن توضیح شرایط و قیمت آپارتمان‌های استانبول، شرایط  اقساطی خود را نیز، برایتان شرح دهیم.

مزایای خرید آپارتمان در استانبول به صورت قسطی

استانبول مرکز فرهنگ و اقتصاد در شهر ترکیه است، که در ردیف یکی از پرجمعیت‌ترین شهر‌های جهان نیز قرار دارد. درست است که استانبول پایتخت شهر ترکیه نمی‌باشد، اما هم اکنون نیز، به عنوان یکی از قطب‌های مهم کسب و کار در ترکیه محسوب می‌شود.

شهر استانبول با شرایط آب و هوایی مناسبی که دارد، و ارزش ملک و املاک به نسبت قیمت‌ مناسب‌شان و همچنین هزینه‌های زندگی که نسبت به دیگر مناطق جهان مناسب تر است، بای خرید آپارتمان در استانبول توصیه می‌شود.

خرید آپارتمان در استانبول با اقساط 4 ساله

توصیه ما به شما این است، که استانبول را برای خرید ملک خود انتخاب کنید، زیرا این شهر به دلیل توریستی بودنش، در سال‌های اخیر توسط آمار و ارقامی که سازمان آمار ترکیه ارائه داده است، بسیار مورد توجه سرمایه‌گذاران خارجی بوده، و شما می توانید با خرید آپارتمانی در استانبول با اقساط 4 ساله ما، ارزش پول خود را حفظ کنید و حتی پس از مدتی از سرمایه‌گذاری خود، بازدهی مناسبی را دریافت کنید.

شرایط ابتدایی خرید آپارتمان در استانبول با صورت اقساطی

همان طور که قبلا گفتیم، بسیاری از ایرانیان در چند سال اخیر به خرید خانه در استانبول روی آورده‌اند، زیرا قیمت خانه‌ها در استانبول نسبت به ایران بسیار متفاوت است، و البته این نکته که قیمت خانه و ملک در آن‌جا نیز، نسبت به چند سال قبل ثابت مانده، بی تأثیر نبوده است. در نتیجه شما می‌توانید در هر فصلی از سال که مایل باشید، اقدام به خرید کنید.

حتی اگر نخواهید استانبول را به عنوان محل زندگیتان انتخاب کنید، می‌توانید برای سرمایه گذاری نیز، ملک‌های ارزان قیمتی را در استانبول انتخاب کنید.

خبر خوب این جاست، که شما می توانید به صورت اقساطی اقدام به خرید آپارتمان در استانبول به صورت اقساطی کنید. به این صورت که شما بعد از انتخاب آپارتمان مدنظرتان، تنها با پرداخت 40 الی 50 درصد مبلغ، الباقی آن را می‌‌توانید تا 48 ماه بدون بهره، پرداخت کنید.

دریافت شهروندی ترکیه چگونه است ؟ در صورتی که به دنبال دریافت حقوق شهروندی کشور ترکیه می باشید می توانید به قسمت های مربوطه مراجعه نمایید.

نگاه کلی به قیمت آپارتمان در استانبول

قیمت آپارتمان‌ها در شهر استانبول، با در نظر گرفتن موقعیت مکانی، دسترسی داشتن به وسایل حمل و نقل عمومی، فاصله مکانی از مرکز شهر و متراژ خانه مورد نظر متفاوت است.

قیمت آپارتمان در استانبول

حال بیایید یک نگاه کلی به قیمت خانه‌ها در مناطق مختلف استانبول داشته باشیم:

ارزان قیمت‌ترین خانه‌ها در استانبول در آرناووت کوی و ایلچه‌های اسنیورت قرار دارد. و گران قیمت‌ترین خانه‌ها نیز، در بشیکتاش و شیشلی و ساریر قرار دارد، که این تفاوت قیمت به دلیل دور بودن و یا نزدیک بودن به مرکز شهر استانبول است، خانه‌های ساحلی استانبول نیز، چون بسیار نزدیک به مرکز شهر هستید، از قیمت گران‌تری نسبت به دیگر مناطق شهر برخوردار‌اند.

اکنون شما می‌توانید با خرید آپارتمان در استانبول و با شرایطی مناسب که برای شما عزیزان ایجاد کرده‌ایم، صاحب سرمایه‌ای ارزش دار شوید.

شما می‌توانید 40 الی 50 درصد مبلغ کل را پرداخت کرده و ما بقی آن را در طی 48 ماه به صورت اقساطی و بدون بهره بپردازید.

در مواقعی هم پیش آمده است که افراد پس از مراجعه به استانبول ،محیط آن جا باب میل شان نیست بنابراین تصمیم می گیرند به قسمت های دیگر از ترکیه برای خرید ملک مراجعه نمایند به همین خاطر پیش نهاد می شود مطلب مربوط به خرید ملک در ترکیه را مطالعه نمایید و از قیمت های روز اطلاع یابید.

سخن پایانی

در پایان باید بگوییم، ما تلاش کرده‌ایم بهترین شرایط را برای شما فراهم کنیم، تا تنها با خرید آپارتمانی در ترکیه آن هم با اقساط 4 ساله، نه تنها صاحب سرمایه ای در یکی از مناطق مدیترانه‌ای می‌شوید، بلکه شما می‌توانید در هر زمانی از سال که بخواهید، به یکی از بزرگترین مراکز تفریحی و گردشگری جذاب ترکیه بروید و اوقات خوشی را برای خود و خانواده‌تان ماندگار کنید.

خرید و اجاره آپارتمان در بیلیک دوزو استانبول

منطقه بیلیک دوزو در غرب استانبول قرار دارد و از جمله سرسبزترین مناطق موجود در استانبول می باشد. این منطقه با وجود ساختمان های نوساز و چشم انداز زیبا گزینه بسیار خوبی برای اجاره آپارتمان و خرید ملک در بیلیک دوزو استانبول می باشد. اغلب ساختمان های این منطقه توسط اتباع خارجی خصوصا ایرانیان خریداری شده و شما می توانید با انواع نژادها در این منطقه آشنا شوید.

اجاره آپارتمان در منطقه بیلیک دوزو استانبول

اجاره ویلا در بیلیک دوزو استانبول

مشخصات منطقه بیلیک دوزو استانبول

این منطقه دارای وسیله حمل و نقل مدرن بوده و شما به راحتی می توانید به تمامی بخش های استانبول تردد داشته باشید. امروزه اجاره آپارتمان در منطقه بیلیک دوزو استانبول رواج زیادی پیدا کرده و سرمایه گذاری در آن بسیار پر سود می باشد. فاصله بین بیلیک دوزو و تا مرکز شهر استانبول در حدود 40 کیلیومتر است. همچنین فاصله بیلیک دوزو تا فرودگاه آتاتورک استانبول 13 کیلومتر است.

این منطقه از امن ترین و پر رفت و آمد ترین مناطق استانبول به شمار می رود.  و این یکی از برترین امتیازات این منطقه برای اشخاصی است که برنامه سرمایه گذاری در زمینه املاک و مستغلات و یا اخذ اقامت ترکیه را دارند می باشد. اگر به دنبال منطقه ای خوش آب و هوا و امن هستید تا لحظاتی خوش را در کنار خانواده و دوستان خود سپری کنید و از منظره دریا لذت ببرید، منطقه بیلیک دوزو بهترین گزینه برای شما محسوب می شود.

قیمت خرید خانه در بیلیک دوزو استانبول

خرید خانه در منطقه بیلیک دوزو استانبول با وجود آپارتمان هایی با تجهیزات و متراژ مختلف بسیار راحت است. شما می توانید متناسب با بودجه خود آپارتمانی لوکس خریداری کنید. منطقه بیلیک دوزو دارای بخش های مختلفی است که قیمت آپارتمان های هر ناحیه با دیگر ناحیه آن متفاوت است. فروش آپارتمان های بیلیک دوزو به صورت همکف و دوبلکس بوده و تمامی امکانات رفاهی در آن موجود است.

جهت اطلاع از قیمت خرید ملک در استانبول می توانید از طریق شماره های درج شده در سایت با ما تماس بگیرید. مشاورین املاک سهند دارای نمایندگی رسمی در کشور ترکیه هستند و می توانند آپارتمان های موجود در این کشور را به صورت مستقیم و با هزینه ای مناسب برای شما خریداری کنند.

قیمت آپارتمان در بیلیک دوزو استانبول

منطقه بیلیک دوزو دارای ساختمان هایی نوساز و مجهز بوده و تمامی امکانات رفاهی در ساخت آن به کار رفته است. آپارتمان های موجود در منطقه بیلیک دوزو دارای قیمت مناسبی است و بهترین فرصت برای سرمایه گذاری در استانبول محسوب می شود. همچنین با خرید آپارتمان در این منطقه می توانید اقامت در ترکیه را اخذ کرده و از تمامی امکانات شهروندی از جمله حق تحصیل، حق اشتغال به کار و … نیز بهره مند شوید.

خرید ملک در استانبول و آنتالیا چه تفاوت هایی با هم دارد؟

خرید ملک در ترکیه یکی از راحت‌ترین راه‌های کسب اقامت و شهروندی ترکیه می‌باشد. با توجه به اینکه کشور ترکیه در مجاورت و همسایگی ایران قرار گرفته است، مهاجرت به ترکیه آسان‌تر از سایر کشورها مانند آمریکا، اروپا و… می‌باشد. البته حدود 10 درصد (یا حتی کمتر) از کشور ترکیه در اروپا و مابقی در آسیا قرار گرفته، از این رو به آن کشور اوراسیایی نیز گفته می‌شود. همین امر سبب شده است که با داشتن کارت اقامت یا شهروندی ترکیه بتوانید به سایر کشورهای دنیا سفر کنید بدون اینکه به کارت ویزا نیازی داشته باشید. استانبول، آنتالیا از زیباترین و جذاب‌ترین شهرهای ترکیه هستند و معمولاً خرید ملک در استانبول و آنتالیا رایج‌تر از سایر شهرهای این کشور می‌باشد. در ادامه به مقایسه خرید ملک در استانبول و آنتالیا می‌پردازیم. اما هر کدام مزایا و معایب خود را دارند، بهتر است ابتدا با امکانات و تفاوت‌های این دو شهر آشنا شوید و ببینید که کدام شهر برای مهاجرتتان مناسب‌تر می‌باشد.

تفاوت‌های زندگی در استانبول و آنتالیا

تفاوت‌های زندگی در استانبول و آنتالیا

این دو شهر با اینکه در یک کشور واقع شده‌اند اما با توجه به موقعیت جغرافیایی، تفاوت در آب و هوا، قیمت ملک، میزان جمعیت و شلوغی،امکانات آکادمیک و… با یکدیگر متفاوت هستند که در مقایسه خرید ملک در استانبول و خرید آپارتمان در آنتالیا اولویت دارند. شاید آن شهری که فکر می‌کنیم جذاب‌تر است برای ما مناسب نباشد، پس قبل از هر اقدامی برای خرید ملک در ترکیه، خوب تحقیق کنید تا مطمئن شوید.

تفاوت آب و هوای استانبول با آنتالیا

آب و هوای آنتالیا

آب و هوای استانبول به طور کلی نیمه گرمسیری و مرطوب می‌باشد. در نقاط مختلف این شهر آب و هوای متفاوتی را شاهد خواهید بود، به عنوان مثال نواحی شمالی Istanbul به دلیل نزدیکی با دریای سیاه تقریباً همیشه بارانی است. نواحی شرقی تابستان‌های گرم و زمستان‌های سرد دارد. این تفاوت منطقه‌ای آب و هوایی، یکی از دلایل جذابیت توریستی استانبول است.

زمستان‌های antalya متعادل‌تر می‌باشد و تعداد روزهای آفتابی آن به طور میانگین بالاتر است. این شهر ساحلی ساکت و آرام می‌باشد و جای بسیار خوبی برای آرامش گرفتن به دور از هیاهو است.

در واقع به عنوان یکی از مهم‌ترین موارد در  مقایسه‌ خرید ملک در استانبول و آنتالیا، حتماً آب و هوا و سلیقه شخصی خود را در نظر داشت باشید، دوست دارید در دل طبیعتِ آرام آنتالیا، به دیدن آبشار و جنگل بروید یا اینکه قدم زدن در خیابان‌های سنگفرش استانبول و دیدن مساجد باشکوه با نورپردازی‌های دلربا، برایتان جذاب‌تر است؟

مقایسه خرید ملک در استانبول و آنتالیا با توجه به امکانات آکادمیک

اگر قصدتان مهاجرت تحصیلی است، بهترین گزینه برای خرید ملک، استانبول می‌باشد. isanbul به لحاظ آکادمیک حرفه‌ای‌تر می‌باشد و اکثراً بهترین دانشگاه‌های ترکیه، در این شهر واقع شده‌اند.

اما اگر دوست دارید ملکی داشته باشید که مواقع تفریح و خوشگذرانی با دوست‌هایتان به آنجا بروید، آنتالیا گزینه بهتری است.

لازم به ذکر است که خرید ملک در استانبول به دلیل داشتن امکانات و جمعیت بیشتر، به صرفه‌تر است چرا که سود بیشتری برای شما به ارمغان می‌آورد.

امنیت و شلوغی

این مورد را در مقایسه خرید ملک در استانبول و آنتالیا جدی بگیرید! استانبول 15 میلیون نفر جمعیت دارد در حالی که آنتالیا بسیار خلوت و در حدود 2 میلیون نفر می‌باشد. همین امر باعث شده که جرم و جنایت در antalya کمتر به وقوع بپیوندد.

ترافیک و شلوغی در isanbul بیشتر است در حالی که در آنتالیا اصلاً شاهد ترافیک و مسیرهای سه ساعته استانبول نخواهید بود. با این حال این شرایط برای افرادی که از کلان‌ شهرها به آنتالیا می‌روند بعد از مدتی خسته کننده می‌شود.

خرید ملک در آنتالیا

آنتالیا آپارتمان‌های زیادی برای خرید و فروش دارد. از آنجایی که آنتالیا در بیست سال گذشته، مشکل امنیتی خاصی نداشته، قیمت ملک در این شهر بالاتر رفته است. دوری و نزدیکی به دریا، قدمت ملک، لوکس و مدرن بودن خانه، نوع مصالح به کاررفته در ساخت بنا و منظره روه دریا از عوامل مهم در تعیین قیمت و ارزش ملک می‌باشد. با این توصیفات، قیمت ملک در Antalya از 40 هزار یورو شروع می‌شوند.

آشنایی با مناطق مختلف آنتالیا، شما را در مقایسه خرید ملک در استانبول و آنتالیا بیشتر راهنمایی می‌کند.

مناطق خرید ملک در آنتالیا

 • بِلک:اگر به ورزش و گلف علاقه دارید، مطمئناً شهر بلک نظرتان را جلب خواهد کرد چرا که این شهر به مرکز گلف خود مشهور است.
 • کالکان: این منطقه به دلیل داشتن ویلاهای مدرن و منظره زیبایی که به سمت دریا دارد، لوکس‌ترین منطقه آنتالیا به حساب می‌آید. املاک آنتالیا لوکس و گران هستند.
 • کِمر: دسترسی به مرکز آنتالیا، در کمر آسان است به همین قیمت خانه‌های بالاتر است.
 • آلانیا: این دهکده توریستی، موفق به جذب گردشگران و سرمایه گذاران خارجی زیادی شده است. قیمت ‌خانه‌ها در این منطقه مناسب است.
 • مرکز شهر: این منطقه قدیمی و شلوغ است و اگر می‌خواهید به امکانات حمل و نقل عمومی دسترسی آسان داشته باشید، انتخاب مناسبی است. قیمت خرید در مرکز آنتالیا، متفاوت است.

خرید ملک در استانبول

استانبول شهر اوراسیایی ترکیه  و بسیار شلوغ و سرزنده است. این شهر تاریخ و مدرنیته را آمیخته و جذابیت آن را دو چندان کرده است. سرمایه گذاران خارجی برای خرید آپارتمان در ترکیه بسیار تلاش می‌کنند. نکته جالب اینجاست که برخی از مجتمع‌های لوکس استانبول از مرکز شهر فاصله دارند اما این مورد هیچ چیزی از جذابیت آن برای مهاجران کم نکرده است.

در isanbul پروژه‌های بزرگی در حال اجرا برای ساخت و ساز هستند و بعضاً امکان خرید به صورت اقساطی یا وام بانکی دارند.

در صورتی که به خرید آپارتمان در استانبول علاقه مند شدید می توانید به قسمت های مربوطه مراجعه نمایید و از آب و هوای لذت بخش استانبول بهره مند شوید.

سخن پایانی

ترکیه شهری زیبا است و هر شهر آن جذابیت و مزایای خاص خود را دارد، اطلاعاتی که در این مطلب خواندید جهت آگاهی بیشتر در مقایسه خرید ملک در استانبول و آنتالیا ارائه شد. شما با توجه به شرایط و خواسته خود گزینه مناسب را انتخاب کنید و صرفاً با تحقیقات سطحی اکتفا نکنید چرا که بسیاری از افراد سودجو از عدم آگاهی مهاجران سوءاستفاده کرده و به بهانه خرید ملک در ترکیه جیب آن‌ها را خالی می‌کنند. بهترین پیشنهاد این است که از یک افراد معتبر و مجرب مشاوره بگیرید. در این راستا گروه ساختمانی و املاک سهند، در خدمت شما علاقه مندان برای پاسخگویی به سوالاتتان می‌باشد.

راهنمای خرید خانه در ترکیه

راهنمای خرید خانه و ملک در ترکیه

ترکیه یکی از کشورهای خوش آب و هوا با تاریخی غنی و فرهنگی بسیار بالا می باشد. شهرهایی همچون آنتالیا، استانبول و وان از جمله پربازدیدترین مکان های تفریحی و گردشگری به شمار می رود که سالانه گردشگران زیادی به این شهرها سفر می کنند. خرید ملک در ترکیه یکی از راه های آسان برای اخذ اقامت این کشور می باشد.

این مطلب که به عنوان جامع ترین راهنمای خرید خانه در ترکیه به شمار می آید به شما کمک می کند به راحتی بتوانید اقامت این کشور را اخذ نمایید و خانه رویایی خود را پیدا کنید.

برای خرید خانه در ترکیه به تومان چقدر پول لازم است؟

هیچ گونه محدودیتی در قیمت خرید ملک در ترکیه وجود ندارد ولی باید بدانید که هر چه سرمایه گذاری بیشتری داشته باشید راحت تر و سریع تر می توانید مجوز اقامت این کشور را دریافت کنید. این که چه مقدار پول برای خرید خانه در ترکیه نیاز دارید به متراژ و نیاز شما بستگی دارد. خرید ملک در ترکیه بسیار سودآور بوده و قیمت آن تفاوت چندانی با ایران ندارد به همین دلیل سرمایه گذاران ترجیح می دهند که ملکی را در کشور ترکیه خریده تا علاوه بر گذراندن اوقات خوش در ترکیه، اقامت این کشور را نیز دریافت کنند.

 

قیمت خانه در ترکیه

 

مدارک مورد نیاز جهت خرید ملک در ترکیه

برای خرید ملک در ترکیه باید مدارک خود را به همراه داشته باشید ولی اولین نکته ای که باید توجه شود، پیدا کردن خانه ای متناسب با بودجه و نیاز شما می باشد. همچنین پیش از خرید ملک در ترکیه باید خانه مورد نظر خود را از نظر ثبت و سند مورد بررسی قرار داده تا مشکل قانونی نداشته باشد و از ماهیت ملک مطلع شوید. برای این کار می توانید از وکلای سهند کمک بگیرید. از جمله مدارک عبارت است از:

 • ترجمه شناسنامه به همراه کپی و اصل آن
 • یک قطعه عکس 4*6 از خریدار و فروشنده
 • فیش پرداختی عوارض شهرداری ملک
 • حضور مالک و خریدار و یا وکیل آن
 • اصل پاسپورت به همراه کپی آن
 • سند ملک به همراه تاییدیه آن
 • مشاحت ملک و کروکی آن
 • قوانین خرید ملک در ترکیه
 • ارائه بیمه نامه خانه

خریدار باید از تمامی شرایط و قوانین خرید ملک در ترکیه مطلع باشد تا تمامی مراحل به صورت قانونی و بدون هیچ مشکلی طی شود. ایرانیان این اجازه را دارند که در هر شهر و منطقه ای در ترکیه ساختمان مسکونی و یا تجاری خریداری کنند. برای این که خریدی مطمئن تر داشته باشید باید یک وکیل مهاجرتی را در کنار خود داشته باشید تا تمامی مراحل قانونی بوده و کلاه سرتان نرود.

حداقل قیمت خرید ملک در ترکیه برای اخذ اقامت چقدر می باشد؟

تعیین حداقل قیمت خرید ملک در ترکیه به نوسانات قیمت در این کشور بستگی دارد. برای این که ملک برای شما ارزان تر تمام شود بهتر است متراژ آپارتمان را پایین تر انتخاب کرده و شهرهای ارزان قیمت را برای خرید ملک انتخاب کنید. قیمت ملک در ترکیه با ایران تفاوت چندانی ندارد ولی برای خرید ملک در ترکیه باید پول خود را به لیر تبدیل کنید و میزان هزینه آن به قیمت روز لیر وابسته است.

دقت داشته باشید که امروزه افراد سودجو به بهانه خرید ملک در ترکیه با هزینه پایین سودهای کلانی را به جیب زده اند به همین دلی نباید به افراد متفرقه اعتماد کنید و برای خرید ملک باید از وکلای معتبر کمک بگیرید. شرکت املاک ساختمانی سهند متخصص خرید ملک در ترکیه با سابقه درخشان است.

بهترین مناطق ترکیه برای خرید ملک کدام است؟

شهرهای ترکیه هر کدام دارای جذابیت خاص خود هستند و انتخاب بهترین شهر برای خرید ملک در ترکیه به معیارهای هر فرد بستگی دارد. استانبول یکی از شهرهای زیبای ترکیه است که بسیار جذاب بوده و تفریحات بسیار زیادی را در اختیار شهروندان قرار می دهد. همچنین شهرهایی همچون آنتالیا، ازمیر و آنکارا می باشد که هر کدام از این شهرها دارای مناطق مختلفی است که با استقبال زیاد تورستان و گردشگران مواجه شده است.

خرید ملک در آنتالیا

آنتالیا یکی از شهرهای ساحلی بسیار جذاب ترکیه است که دارای سواحل خاص و بی نظیری می باشد. با توجه به این که آنتالیا رشد اقتصادی بالایی دارد مناسب ترین مکان برای خرید ملک محسوب می شود. این شهر مقصد بسیاری از توریستان است به همین دلیل کار در این شهر به راحتی پیدا می شود و درآمدزایی در آن رونق بسیاری دارد.

خرید ملک در استانبول

استانبول به دو بخش آسیایی و اروپا نشین تقسیم بندی می شود. شهر استانبول معماری بی نظیری دارد و جذاب ترین آپارتمان ها را می توانید در این شهر مشاهده کنید. استانبول دارای مکان های دیدنی بسیار زیادی است و امکانات رفاهی بسیار زیادی در آن وجود دارد. شما می توانید آپارتمان های نو و دست دو را در این شهر خریداری نمایید.

خرید ملک در آنکارا

در شهر آنکارا خانه های لوکس بسیار زیادی وجود دارد که با قیمتی ارزان به فروش می رسد. شهر آنکارا بیشتز از این که تفریحی باشد، شهری بسیار مهم برای تحصیل محسوب می شود. شهر آنکارا از نظر اقتصادی و فرهنگی مقصد بسیار مهمی برای زندگی می باشد و شما می توانید زندگی آرام و راحتی را در این شهر برای خود رقم بزنید.

خرید ملک در آلانیا

آلانیا شهری است که در حومه آنتالیا قرار گرفته و چشم اندازهای بسیار جذابی دارد. این شهر به دلیل توریستی بودن رونق اقتصادی بسیار زیادی داشته و کار و اشتغال در این شهر بسیار پر رونق است. جالب است بدانید که 30 درصد از املاک موجود در آلانیا توسط افراد خارجی خریداری شده است.

 

خرید آپارتمان ارزان در ترکیه

 

خرید خانه ارزان در ترکیه

برای خرید خانه ارزان در ترکیه باید به محلات پایین ترکیه مراجعه کنید. همچنین خرید آپارتمان دست دوم در ترکیه یکی دیگر از گزینه های خرید خانه ارزان است. البته ناگفته نماند که متراژ ساختمان، سن بنا و نوع معماری و مصالح استفاده شده در آن نیز قیمت ساخت خانه را تغییر می دهد و برای خرید خانه ارزان در ترکیه نباید نسبت به کیفیت خانه بی توجه بود.

شما می توانید به صورت هوشمندانه و با کمک از مشاورین املاک موجود در ترکیه نسبت به خرید خانه ارزان اقدام کنید. برای خرید ملک ارزان در ترکیه با نمایندگان سهند در ترکیه تماس گرفته تا با کمک یکدیگر خانه ای با قیمت مناسب را خریداری نمایید.

آیا می توان با خرید خانه یا آپارتمان اقامت ترکیه را گرفت؟

باید به شما بگوییم بله. خرید خانه یا آپارتمان در ترکیه روشی آسان برای اخذ اقامت در این کشور می باشد و شما می توانید با خرید ملک در ترکیه اقامت این کشور را دریافت کنید و پس از 5 سال اقامت، شهروندی کشور ترکیه را برای خود به ثبت برسانید. اخذ شهروندی ترکیه آرزوی بسیاری از افراد است و باعث می شود که شما از تمامی مزایای شهروندی ترکیه بهره مند شوید. برای این کار باید از یک وکیل مهاجرتی کمک گرفته و ملکی مناسب با بودجه خود را خریداری کرده و سپس مراحل دریافت اقامت ترکیه را طی کنید.

آیا با خرید ملک در ترکیه می توان برای اعضای خانواده نیز اقامت گرفت؟

برای پاسخگویی به این سوال باید بگوییم که بله خوشبختانه یکی از مزایایی که خرید ملک در ترکیه، دریافت اقامت خانوادگی ترکیه است. برای این کار ابتدا شما باید ملکی را در ترکیه خریداری کرده و با استفاده از آن مجوز اقامت را برای خود بگیرید و سپس برای سایر اعضای خانواده نیز درخواست اقامت کنید. برای این کار باید تمامی مدارک هویتی خود و سایر خانواده را به اداره مهاجرت تحویل دهید.

خرید ملک ارزان در ترکیه

برای این که ملکی ارزان را در ترکیه خریداری کنید می توانید به حومه شهرها مراجعه کنید. دقت داشته باشید که تمامی شهرهای ترکیه دارای مناطق مختلفی هستند که با توجه به امکانات رفاهی و سایر عوامل دیگر قیمت املاک متفاوت است. یکی از راه هایی که باعث ارزان تر شدن قیمت خرید ملک در ترکیه می شود، خرید آپارتمان های دست دوم می باشد.

این آپارتمان ها اغلب نوساز بوده و تمامی امکانات رفاهی در آن وجود دارد و همین عامل باعث کاهش قیمت هزینه ها خواهد شد. همچنین در صورتی که اطلاع درست و دقیق از قیمت و شرایط خرید ملک در ترکیه را ندارید باید از وکلای مهاجرتی و مشاورین املاک کمک بگیرید تا کلاه سرتان نرود.

مزایای خرید ملک در ترکیه

 • خرید ملک در ترکیه یکی از آسان ترین راه ها برای اخذ اقامت در ترکیه می باشد.
 • با استفاده از این روش می توانید زمان اخذ اقامت ترکیه را به حداقل برسانید.
 • با توجه به رشد اقتصادی در ترکیه شما با خرید ملک در این کشور می توانید سرمایه گذاری پر سودی را داشته باشید.
 • پس از گذشت 5 سال از خرید ملک در ترکیه و اقامت این کشور شما می توانید شهروندی ترکیه را نیز دریافت کنید.
 • همچنین با استفاده از خرید آپارتمان در ترکیه می توانید اشتغال خود را آغاز کرده و در بهترین دانشگاه ها تحصیل کنید.
 • علاوه بر این موارد خرید ملک در ترکیه این امکان را به شما می دهد که برای سایر اعضای خانواده نیز اقامت اخذ نمایید.

شما میتوانید برای کسب اطلاعات بیشتر درمورد حداقل قیمت های زندگی در ترکیه و هزینه خرید ملک به مقاله خرید خانه در ترکیه با 100 میلیون مراجعه کنید.

هزینه اقامت یکساله ترکیه در سال 2021

هزینه اقامت یکساله ترکیه ثابت نبوده و هر فرد با توجه به توقعاتی که دارد، باید هزینه ای جداگانه پرداخت کند. از جمله هزینه های یکسال زندگی در ترکیه می توان به هزینه تهیه مواد غذایی، اجاره خانه، هزینه پوشاک، هزینه حمل و نقل و … اشاره کرد. این که فرد در طی روز چه غذایی مصرف کند و یا در یکسال اقامت خود چقدر هزینه بابت پوشاک و سایر هزینه ها پرداخت کند، در هر فردی متفاوت است.

دریافت اقامت یکساله ترکیه

اقامت یکساله ترکیه اقامتی است که در آن فرد تنها به مدت حداکثر یکسال می تواند در کشور ترکیه اقامت داشته باشد و پس از آن امکان تمدید وجود دارد. به روش های مختلفی می توان اقامت یکساله ترکیه را دریافت کرد که یکی از رایج ترین آن ها اجاره ملک در یک از شهرهای ترکیه می باشد. در این روش فرد باید خانه ای را با متراژ مشخص در کشور ترکیه اجاره کرده و اجاره نامه را به مراکز مورد نظر ارائه دهد.

نوعی دیگر از اقامت نیز وجود دارد که شما پس از این که تمام کار های خرید ملک در ترکیه را پشت سر گذاشتید به راحتی و با دردست داشتن سند خانه تان می توانید با مشاوران متخصص سهند مشورت نمایید تا کارشناسان مربوطه پیگیر کارهای اقامتی شما شوند و شما را به راه درست و مطمئن هدایت نمایند.

دریافت شهروندی ترکیه چگونه است ؟ برای اطلاع از دقیق ترین اطلاعات موجود می توانید به قسمت های مربوطه مراجعه نمایید.

اخذ اقامت یکساله چگونه است؟

 

مدارک مورد نیاز برای اقامت یکساله ترکیه

 • اجاره نامه محضری از ترکیه
 • شماره مالیاتی
 • بیمه درمانی یکساله معتبر
 • فرم راندوو
 • چهار قطعه عکس بیومتریک
 • اصل و کپی گذرنامه
 • ترجمه شناسنامه به ترکی یا انگلیسی
 • فیش پرداختی هزینه های اداره مهاجرت
 • ترجمه قباله ازدواج
 • هزینه های پرداختی برای یکسال اقامت ترکیه
 • هزینه اجاره ملک
 • هزینه دریافت بیمه یکساله
 • هزینه دفترخانه رسمی
 • هزینه ترجمه مدارک
 • پول خاک یا همان مالیات اتباع خارجی

شرایط و نحوه تمدید اقامت ترکیه به چه گونه می باش؟

شرایط اجاره ملک در ترکیه چگونه است؟

اجاره ملک در کشور ترکیه یکی از روش های آسان برای اخذ اقامت یکساله ترکیه می باشد. برای این کار ابتدا باید به این کشور مراجعه کرده و پس از در نظر گرفتن خانه، آن را در دفترخانه و به صورت قانونی اجاره کنید. هزینه اجاره ملک در ترکیه به محل قرارگیری ملک و متراژ آن و سایر عوامل بستگی دارد و شما می توانید در محلات کوچک ترکیه خانه هایی با قیمت مناسب پیدا کنید. در صورتی که آشنایی کاملی با شرایط اخذ اقامت در ترکیه و اجاره ملک در این کشور را ندارید، نمایندگی مشاورین سهند در ترکیه می توانید در این راه شما را همراهی کند.

 

اخذ اقامت توریستی ترکیه

چگونه اقامت توریستی ترکیه را اخذ کنیم؟

توجه داشته باشید برای خرید ملک در استانبول می توانید سهند گروه را به عنوان مرجع اصلی خرید ملک در خارج از کشور انتخاب نماید.

افرادی که بنا به دلایلی قصد دارند در مدت کوتاهی در کشور ترکیه اقامت داشته باشند می توانند اقامت یکساله ترکیه را دریافت کنند. از راه های مختلفی می توان اقامت توریستی ترکیه را دریافت کرد که از جمله رایج ترین راه ها عبارت است از:

 • افرادی که قصد تحقیقات علمی در خاک ترکیه را دارند.
 • اخذ اقامت یکساله توریستی با استفاده از اجاره ملک امکان پذیر است.
 • افرادی که قصد شروع کار و یا انجام پروژه ای در این کشور را دارند.
 • فراگیری و دریافت زبان ترکیه برای شروع اقامت در این کشور.

مراحل دریافت اقامت یکساله ترکیه چگونه است؟

گرفتن راندوو اقامت ترکیه یا وقت مصاحبه اولین قدم از مراحل دریافت اقامت در ترکیه است. زمان درخواست ملاقات تا زمان اجرای آن بین دو هفته الی یک ماه به طول می انجامد. در تاریخ مصاحبه شما باید به همراه مدارک خود به اداره مهاجرت مراجعه نمایید. لازم به ذکر است که شهری که در آن اقامت دارید نیز در زمان مصاحبه تاثیر می گذارد. پس از مصاحبه نتیجه آن به شما اعلام شده و در صورت تایید اقامت یکساله ترکیه به شما تعلق خواهد گرفت.

تمدید اقامت یکساله ترکیه به چه صورت است؟

شما پس از دریافت اقامت یکساله در ترکیه پیش از اتمام تاریخ اقامت خود باید درخواست تمدید اقامت خود را ارائه دهید. شما از طریق مختلفی می توانید اقامت خود را تمدید کنید که این موارد شامل خرید ملک در ترکیه، اقامت تحصیلی، اقامت کاری و … می شود. از جمله مدارک مورد نیاز برای تمدید اقامت ترکیه عبارت است از:

 • اصل و کپی شناسنامه
 • 4 قطعه عکس پاسپورتی
 • کپی از برگه پاسپورت
 • مدارک رسمی اجاره نامه
 • گردش بانکی 6 ماه اقامت
 • ارائه مدرک سوء پیشینه

در این مطلب اطلاعاتی راجع به هزینه اقامت یکساله ترکیه در سال 2021 در اختیارتان قرار دادیم امیدواریم این مطلب به اندازه کافی برای تان آموزنده و مفید واقع شده باشد ، در صورتی که به دنبال خرید ملک در ترکیه می گردید می توانید گروه مهندسان سهند را انتخاب نمایید این تضمین به شما داده می شود تا بدون هیچ گونه سردرگمی و با امنیت و آرامش خاطر ادامه ی زندگی خود را در کشور ترکیه به سر ببرید.

برای اطلاع از شرایط اقامت ترکیه از طریق خرید ملک و یا خرید آپارتمان در استانبول میتوانید از طریق شماره های درج شده در سایت از مشاوره رایگان وکلا ما برخودار شوید. 

تجربیات مهاجرت به ترکیه

امروزه افراد زیادی مخصوصاً دانشجویان تمایل به مهاجرت ترکیه گرفته‌اند و بهترین روش نیز برای این گروه از مهاجرین دریافت اقامت دانشجویی ترکیه است. ترکیه یک کشور اوراسیایی می‌باشد، یعنی بخشی از آن در اروپا و بخشی دیگر در آسیا می‌باشد. این کشور قشنگ و زیبا، جاذبه‌های گردشگری زیادی دارد که سالانه گردشگران متعددی از کشورهای مختلف را جذب می‌کند.

مهاجرت، سرمایه گذاری و خرید خانه در استانبول به دلیل نزدیکی به ایران و راحتی در رفت و آمد به ترکیه مزایای زیادی دارد. اگر شما هم قصد سرمایه گذاری و خرید آپارتمان در استانبول را دارید، شاید بهتر باشد با کشور ترکیه بیشتر آشنا شوید تا با مزایا و معایب آن بیشتر آشنا شوید. گروه مهندسان ساختمانی و املاک سهند، افتخار ارتباط با کشور ترکیه به مدت بیش از 10 سال دارد و در این مطلب قصد داریم تمامی اطلاعات خود را در رابطه با مهاجرت و اخذ اقامت ترکیه با شما به اشتراک بگذاریم.

 حتما بخوانید : اقامت دائم و شهروندی ترکیه چه تفاوتی دارد؟

صفر تا صد مهاجرت به ترکیه

مهاجرت به ترکیه و شباهت فرهنگ ایران و ترکیه

با اینکه قانون اساسی ترکیه سکولار است اما در این کشور تمامی اعتقادات مذهبی و غیر مذهبی محترم شمرده می‌شود. مسلمان و مسیحی کنار هم زندگی می‌کنند و تمامی مراسم‌های مذهبی مانند ماه رمضان، عاشورا و… در ترکیه برگزار می‌شود. بزرگترین مزیت مهاجرت ترکیه این است که در این کشور هر کسی میتوانند به راحتی هر دین و مذهبی را داشته باشد. ممکن در یک مسجد مراسم مذهبی و عزاداری برپا باشد در حالی در خیابانی دیگر در یک کلوپ شبانه، جشن و پایکوبی بر پا باشد. مردمان ترکیه بسیار مهمان نواز هستند و عادات نژاد پرستانه ندارند. شما می‌توانید به راحتی زندگی کنید و کسی کاری به مذهب و نژاد شما ندارد.

همسایگی ترکیه با ایران

ترکیه به دلیل نزدیکی و همسایگی با ایران، مهمولاً در اولویت صف مهاجرت است. فرودگاه‌های ایران و ترکیه دائما در حال تردد و رفت و آمد هستند. تقریباً 5 ساعت زمان می‌برد تا از ترکیه به ایران برسید و همین مسیر کوتاه و راحت علاقمندان به مهاجرت ترکیه را افزایش داده است. شما با خرید ملک در ترکیه می‌توانید مجوز اقامت بگیرید و در مدت زمان اقامت دوستان ایرانی خود را به مهمانی چند روزه دعوت کنید همانطور که در ایران این کار را می‌کنید. اگر قصد مهاجرت و دریافت اقامت ترکیه از طریق کار و یا تحصیل را دارید حتما به اجاره آپارتمان در استانبول و یا شهرهای دیگر ترکیه نیاز خواهید داشت. گروه سهند می‌تواند در زمینه خرید ملک در ترکیه به شما راه را نشان دهد.

 

مهاجرت کاری به ترکیه

مزایای مهاجرت به ترکیه

در ادامه ی این متن با برخی از مزایای دریافت اقامت در ترکیه آشنا خواهید شد.

مراحل دریافت اقامت توریستی ترکیه به چه گونه می باشد؟

سرمایه گذاری و تجارت در ترکیه

دولت ترکیه برای کاهش نرخ بیکاری، اقدامات و حمایت‌های مختلفی در نظر گرفته است. اگر به مدت 8 سال در ترکیه مشغول به کار باشید، به شما مجوز اقامت دائمی و کار بدون محدودیت جغرافیایی داده خواهد شد. این یکی دیگر از مزایای مهاجرت ترکیه می‌باشد. اما اگر قصد راه اندازی کسب و کار داشته باشید، بعد از ارائه طرح توجیه پذیر اقتصادی می‌توانید کسب و کار خود را شروع کنید البته به شرطی که 5 نفر ترک را استخدام کرده باشید و هر ماه بیمه آن‌ها را هم بپردازید، بعد از گذشت 5 سال اقامت ترکیه از طریق کاری می‌توانید مجوز شهروندی ترکیه را دریافت نمایید. خرید و فروش آپارتمان در استانبول یکی از فرصت های استثنایی برای کسب درآمد و سرمایه گذاری در ترکیه به شمار می آید.

هزینه های زندگی در ترکیه

هزینه زندگی 2020 در ترکیه در مقایسه با کشورهای دیگر، بسیار مناسب‌تر است و همین عامل یکی از دلایل اصلی انتخاب ایرانی ها برای زندگی در این کشور است. در کشورهای اروپایی یا آمریکایی هزینه زندگی عموماً بالاست و کسی می‌تواند در آنجا زندگی کند که مهارت تخصصی بالایی داشته باشد که بتواند در جایی خوب استخدام شود یا اینکه ثروت و سرمایه زیاد داشته باشد. در حالی که هزینه زندگی در ترکیه اعم از هزینه مسکن، حمل و نقل، خوراک و پوشاک و… کمتر است ضمن اینکه شرایط کار پیدا کردن در ترکیه به مراتب راحت‌تر می‌باشد و به تبع آن می‌توانید مخارج زندگی خود را تأمین کنید.

برای خرید ملک در قبرس می توانید به قسمت های مربوطه مراجعه نمایید.

معایب مهاجرت ترکیه

علاوه بر مزایای گفته شده، مهاجرت ترکیه معایبی هم دارد:

نبود آینده شغلی

 • میزان حقوق و دستمزد کارمندان و کارگران در ترکیه بسیار پایین است، یک کارگر ساده در سه ماه ابتدای کار حدود 1500 لیر دریافت می‌کند. پایه حقوق یک استاد کار در حدود 2000 لیر درنظر گرفته شده است. پاداش و اضافه کاری بر این میزان افزوده می‌شود.
 • ساعت کاری در ترکیه حدود 10 الی 12 ساعات در روز است که بسیار طولانی می‌باشد. البته 3 ساعت تایم ناهار و استراحت در برنامه ریزی کاری ترکیه تعریف شده است.

محدودیت زبانی

معمولاً اگر زبان انگلیسی بلد باشید می‌توانید در کشورهای اروپایی و آمریکایی به راحتی صحبت کنید و ارتباط بگیرید. اما در ترکیه عموم مردم به زبان ترکی صحبت می‌کنند و صحبت کردن به زبان انگلیسی، خیلی رایج نیست بنابراین احتمال اینکه بتوانید یک هم صحبت انگلیسی زبان در ترکیه بیاید بسیار کم است. یادگیری زبان ترکی برای ما ایرانی‌ها مخصوصاً افرادی که به ترکی محلی مسلط هستند، کار سختی نیست.

استرس و دلتنگی مهاجرت

این مشکل فقط مختص مهاجرت ترکیه نیست و معمولاً افراد بعد از گذشت مدتی از مهاجرت به کشوری غریب، دلشان برای کشور خودشان تنگ می‌شود، اگر آشنا در ترکیه دارید که خوش به حالتان چرا که تنها نخواهید بود و دوایی برای دل تنگی شما خواهد بود. در غیر این صورت بهتر است دایره روابط اجتماعی خود را گسترده کنید و با افراد جدید دوست شوید. با این کار استرس و دلتنگی غربت در وجودتان تقلیل می‌یابد.

سخن پایانی

مهاجرت ترکیه و دریافت شهروندی و اقامت ترکیه از روش‌های مختلفی امکان پذیر است اعم از خرید ملک در ترکیه ، آنتالیا، قبرس و.. یا ثبت شرکت یا ازدواج و… . هر کدام از این موارد به شرایط شما بستگی دارد. اخذ اقامت ترکیه از طریق خرید ملک، یکی از رایج‌ترین و کم ریسک‌ترین راه‌های مهاجرت ترکیه می‌باشد که در این زمینه گروه املاک سهند، با تکیه بر 10 سال سابقه مشاوره در این زمینه، می‌تواند شما را راهنمایی کند. تنها کافیی است برای دریافت مشاوره رایگان با کارشناسان و وکالای ما با شماره تلفن 22350645 در تماس باشید.

دریافت شهروندی ترکیه چگونه است ؟

در این مطلب قصد داریم اطلاعاتی راجع به دریافت شهروند ترکیه در اختیارتان قرار دهیم ما را تا انتهای این مطلب همراهی نمایید.

شرایط شهروندی ترکیه

مهاجرت ترکیه یکی از داغ‌ترین موضوعات مهاجرتی بین مردم کشورمان است. کشورهای زیادی وجود دارد که اکثراً آروزی مهاجرت یا اقامت در آن‌جا را داریم اما ترکیه به دلیل همسایگی با ایران، مشابهت در ادیان و فرهنگ، نیاز نداشتن به ویزا برای سفر و.. این دلایل باعث شده است که سفر یا مهاجرت ترکیه برای مردم ایران راحت باشد و انگیزه بیشتری برای اخذ اقامت و شهروندی ترکیه داشته باشند. راه‌های مختلفی برای اخذ اقامت و یا شهروندی ترکیه وجود دارد که در ادامه همه را بررسی می‌کنیم. نکته قابل توجه برای مهاجرت و دریافت اقامت ترکیه در اینجاست که شما باید فرق اقامت دائم و شهروندی ترکیه را حتما بدانید. از جمله انواع اخذ اقامت ترکیه میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

 • مهاجرت ترکیه از طریق کار
 • مهاجرت ترکیه از طریق تحصیل
 • مهاجرت ترکیه از طریق تولد
 • مهاجرت ترکیه از طریق ازدواج
 • مهاجرت ترکیه از طریق راه اندازی کسب و کار

شرایط شهروندی ترکیه

خرید آپارتمان در استانبول نیازمند چه شرایطی می باشد؟

مزایای دریافت شهروندی ترکیه

 • در صورتی که موفق به اخذ شهروندی ترکیه شوید، همسر و اعضای زیر 18 سال از خانواده شما، نیز شهروند ترکیه محسوب می‌شود.
 • بر خلاف بسیار از کشورهای دیگر، برای اخذ شهروندی ترکیه لزومی ندارد که تمام دارایی خود را که در کشور دیگر دارید، اعلام نمایید.
 • برای اینکه شهروند ترکیه شوید، اجباری به حضور شما در ترکیه نیست و شما می‌توانید در حالی که در یک کشور دیگر زندگی می‌کنید، تابعیت ترکیه را بگیرید.
 • یکی از مزایای اخذ شهروندی ترکیه این است که به با داشتن پاسپورت ترکیه می‌توانید به کشورهای اروپایی به راحتی و بدون ویزا سفر کنید.
 • شهروندان ترکیه می‌توانند بدون ویزا در کشورهای اروپایی اقامت 30 الی 90 روزه داشته باشند.

مهاجرت ترکیه از طریق کار

اگر مهارت خاصی دارید می‌توانید از طریق کار به ترکیه مهاجرت کنید. البته برای این کار باید یک کارفرما از شما دعوت کند. خوشبختانه برای ایرانی‌های امکان اقامت 90 روزه در ترکیه بدون ویزا وجود دارد. شما در این مدت می‌توانید به صورت حضوری در کاریابی‌های بین‌ المللی ترکیه، کار مناسب و دلخواه خود را جستجو کنید. همچنین امکان جستجوی کار به صورت غیر حضوری وجود دارد، کافیست به سایت‌های بین المللی جستجوی فرصت‌های شغلی در ترکیه، مراجعه کنید.

پس از اینکه کار مناسب خود را یافتید و کارفرمای ترکیه‌ای با شما موافقت کرد، 10 روز فرصت دارید تا در سایت وزارت کار و امنیت اجتماعی ترکیه درخواست جذب نیروی خارجی را به ثبت برسانید. بعد از آن طی 90 روز مهلت دارید تا تمام مدارک مورد نیاز را به سفارت کنسولگری ترکیه تحویل دهید. سپس می‌توانید ویزای ترکیه و کارت اقامت خود را تحویل بگیرید. اکثر فرصت‌های شغلی مورد نیاز در ترکیه در زمینه‌های ذیل می‌باشد: IT، مهندسی کامپیوتر، مدیر رستوران، کارشناس اقتصادی و مهندس می‌باشد.

 

مزایای شهروندی ترکیه

 

مهاجرت ترکیه از طریق راه اندازی کسب و کار

برای راه اندازی کسب و کار در ترکیه باید حداقل 18 سال سن و یک طرح توجیه اقتصادی داشته باشید ضمنا اینکه حداقل 5 نفر ترکیه‌ای را با بیمه استخدام کنید. بعد از 5 سال اقامت می‌توانید اقدام به اخذ شهروندی ترکیه نمایید.

مهاجرت ترکیه از طریق خرید ملک

با خرید ملک به ارزش حداقل 250 هزار دلار آمریکا، در کمتر از 70 روز می‌توانید پاسپورت ترکیه را دریافت کنید و پس از آن به مدت 3 سال ملک نباید فروخته شود. اگر به مدت 5 سال مستمر در ترکیه زندگی کنید طوری که هر سال حداقل 185 روز در ترکیه حضور داشته باشید، می‌توانید برای اخذ شهروندی ترکیه و پاسپورت ترکیه اقدام کنید. اگر سرمایه شما کمتر از 250 هزار دلار است، باز هم امکان اقامت و مهاجرت ترکیه برای شما وجود دارد. شما با خرید ملک به ارش حداقل 60 هزار دلار می‌توانید اقامت 3 ساله توریستی بگیرید. در این مدت مجوز کار ندارید مگر اینکه به شما پیشنهاد یک کار معتبر داده شود.

این امکان برای شما فراهم شده است که می توانید با خرید ملک در ترکیه می توانید اقامت شهروندی را دریافت نمایید توجه نمایید که شهر آنتالیا  نیز آب و هوای نسبتا عالی دارد.

مهاجرت ترکیه از طریق ازدواج

مهاجرت به ترکیه و اخذ شهروندی ترکیه از طریق ازدواج با یک شهروند ترک نیز وجود دارد. برای این کار باید زوجین شرایط زیر را داشته باشند:

 •  زوجین به مدت 3 سال با هم زندگی کنند.
 • سن زوجین حداقل 18 سال باشد.
 • مدارک لازم برای مجرد بودن و خروج از ازدواج قبلی ارائه شود.
 • باید دو نفر شاهد حضور داشته باشند.
 • خانمی که ازدواج قبلی داشته باید مدت عده (120 روز) را تمام کرده باشد.
 • اگر فردی که با او قصد ازدواج دارید، پناهنده ترکیه باشد، نمی‌توانید شهروندی ترکیه را اخذ نمایید.

 

شرایط شهروندی ترکیه

برای خرید ملک در آنتالیا می بایست با مشاورانی که در این زمینه تخصص دارند مشورت کنید چرا که ممکن است مسائلی برای خرید ملک وجود داشته باشد که شما از آن اطلاعی نداشته باشید.

مهاجرت ترکیه از طریق تولد

شهروند ترکیه شدن بر اساس قانون خون می‌باشد نه خاک. فقط در یک مورد قانون خاک اعمال می‌گردد. طبق ماده 1 شماره 403 قانون شهروندی ترکیه، اگر پدر یا مادر شهروند ترکیه باشند (هر کدام باشد تفاوتی ندارد)، فرزند نیز شهروند ترکیه محسوب می‌شود. همچنین طبق این قانون اگر پدر و مادری ترکیه‌ای، فرزندی غیر ترکیه‌ای که زیر 18 سال دارد را به فرزند خواندگی قبول کنند، آن کودک نیز شهروند ترکیه محسوب می‌گردد. لازم به ذکر است که اخذ اقامت فرزند به معنای اخذ اقامت والدین نمی‌باشد.

مهاجرت به ترکیه از طریق تحصیل

دانشجویان ایرانی می‌توانند از طریق تحصیل در دانشگاه‌های ترکیه، اقدام به مهاجرت و اقامت ترکیه نمایند. برای این کار باید مدارکی همچون پاسپورت، رضایتنامه والدین در صورتی که سن زیر 18 سال باشد، عکس پاسپورتی، گواهی پذیرش دانشگاه، رسید شهریه‌ای که پرداخت کرده‌اید، اظهارنامه تمکن مالی، نمره زبان ترکی یا انگلیسی (معمولاً بالای 6 آیلتس) را داشته باشند.

دریافت اخذ شهروندی ترکیه چگونه است؟

در صورتی که تمایل به مهاجرت ترکیه دارید، باید بدانید که این کار برای شما به عنوان یک فرد ایرانی، راحت است. کشور ترکیه به دلیل همسایگی با ایران و مشابهت در فرهنگ و ادیان همچنین عدم نیاز به ویزا برای سفر به این کشور، می‌توانید با توجه روش‌های گفته شده اقامت بگیرید سپس اقدام به اخذ شهروندی ترکیه بگیرید. املاک ساختمانی سهند یکی از پرقدرتمند ترین نمایندگی های فروش ملک در ترکیه است .اگر قصد سرمایه گذاری در ترکیه و دریافت اقامت، از طریق خرید ملک در ترکیه، آنتالیا، آنالیا را دارید میتوانید از مشاوره و راهنمایی وکلا و کارشناسان ما در شرکت سهند بهره مند شوید.

بهترین شهرهای ترکیه برای زندگی کدام است؟ برای اطلاع از این موضوع پیشنهاد می کنیم به قسمت های مربوطه مراجعه نمایید.

قیمت خرید خانه در آنتالیا به تومان

قیمت خانه در آنتالیا به تومان چه قدر است؟

اگر قصد سرمایه گذاری در آنتالیا ترکیه را دارید و میخواهید بدانید برای خرید خانه و ملک در آنتالیا به تومان چه مقدار باید هزینه کنید، باید با مشاورین املاک حرفه ای خرید و فروش ملک در ترکیه تماس بگیرید. چرا که با توجه شرایط و نوسانات ارزی هر لحظه شرایط و قیمت های خانه به تومان تغییر میکند. اما قیمت خرید خانه در آنتالیا با قیمت های ایران تفاوت چندانی ندارد به همین دلیل ایرانیان به راحتی می توانند با خرید ملک در آنتالیا، سرمایه گذاری خوبی را در این کشور انجام دهند و اقامت کشور ترکیه را دریافت کنند.

در سال جدید قیمت خانه در استانبول تغییر چندانی نداشته ولی پیش بینی می شود که در سال جدید میلادی قیمت خانه افزیش پیدا کند لذا به خریداران توصیه می شود که در صورتی که قصد خرید ملک در استانبول را دارند پیش از شروع سال جدید مبلادی با مشاورین سهند تماس گرفته تا ملکی مناسب را برای آن ها پیدا کنند.

 

خرید خانه در آنتالیا ترکیه به تومان

 

شرایط خرید خانه در آنتالیا با پول ایران ( تومان)

قیمت خانه و آپارتمان در آنتالیا ترکیه نیز مانند هر شهر ترکیه به عوامل متعددی بستگی دارد و با افزایش تورم و ارز قیمت ملک در آنتالیا نیز تغییر می کند. ترکیه به دو قسمت آسیایی و اروپایی تقسیم بندی می شود که طرح معماری این دو قسمت متفاوت است. خرید ملک در آنتالیا شرایط خاص خود را داشته و در هنگام خرید باید دقت کنید که در دام کلاهبرداران نیفتید. برای این که معمامله ای بدون ریسک و خطر داشته باشید از طریق شماره های موجود در سایت با مشاورین سهند تماس گرفته تا شرایط ملک در نظر گرفته و موقعیت آن را بررسی کنند.

برای خرید خانه در آنتالیا به تومان چه قدر باید هزینه کرد؟

برای خرید ملک در استانبول ترکیه نیاز به سرمایه اولیه می باشد. توجه داشته باشید که وضعیت اقتصادی در آنتالیا رو به بهبود بوده و هر روزه شاهد تغییرات مثبتی در وضعیت اقتصادی این شهر می شود. در نتیجه آنتالیا فرصتی مناسبی برای سرمایه گذاری در ترکیه می باشد. در صورتی که نمیدانید خرید ملک در آنتالیا به تومان چه قدر می شود و نیاز به مشاوره دارید، مشاورین ما در املاک سهند در شعب تهران و آنتالیا میتوانند تخصصی ترین راهنمایی ها را به شما ارائه دهند. وکلای ما در سهند علاوه بر بررسی شرایط خانه در استانبول و مقایسه قیمت ها و پیدا کردن ملکی مناسب برای شما، پول شما را به پول ترکیه تبدیل کرده تا شما راحت تر بتوانید ملک مورد تایید خود را خریداری کنید.

 

قیمت خرید خانه در آنتالیا

 

قیمت خرید خانه در قسمت اروپایی آنتالیا به پول ایران (تومان)

قسمت اروپایی آنتالیا دارای خانه هایی فوق العاده شیک و لوکس است که تمامی امکانات روز به سبک اروپایی در آن وجود دارد. این خانه ها با معماری بی نظیر خود بسیار مورد توجه مهندسین و طراحان قرار گرفته است. وجود تمامی امکانات رفاهی در خانه های آنتالیا علاوه بر کاهش هزینه، کار شما را نیز راحت تر کرده است. تمامی وسایل خانه توسط طراحان دکوراسیون تهیه شده و بسیار شیک و راحت می باشد.

مقایسه قیمت خانه در آنتالیا ترکیه با ایران

قیمت خانه در استانبول تفاوت چندانی با ایران نداشته و خانه های استانبول نیز بر اثر عوامل متعددی تغییر می کند. از جمله عوامل تاثیرگذار بر روی قیمت ملک در استانبول می توان به متراژ خانه، محل جغرافیایی، امکانات رفاهی، طراحی آن، تعداد خواب، سبک خانه، ویو خانه، نمای ساختمان و … اشاره کرد.

برای دریافت مشاوره خرید ملک در ترکیه حتما با مشاورین و وکلای حرفه ای ما در املاک سهند با شماره 22350681 تماس حاصل فرمایید تا بهترین ملک در بهترین مناطق و شهرهای ترکیه را به شما معرفی کنیم.

شرایط و نحوه تمدید اقامت ترکیه

اخذ اقامت ترکیه نیاز به ارائه مدارک مختلفی داشته و برای تمدید آن باید با قوانین خاک ترکیه آشنا باشید تا در آینده دچار جریمه اقامت ترکیه ای نشوید. یکی از سوالات رایجی که از ما پرسیده می شود این است که بهترین روش تمدید اقامت ترکیه کدام است؟ یا چه شرایط و مدارکی برای اقامت ترکیه نیاز است؟ همان طور که میدانید نحوه تمدید اقامت ترکیه در سال 2020 کمی با سال های پیش تغییر کرده است. در صورتی که اطلاعاتی از شرایط تمدید اقامت ترکیه را نداشته و یا زمان کافی برای پیگیری آن ندارید با وکلای شرکت ساختمانی و املاک سهند تماس گرفته تا اقامت شما را به سرعت تمدید کنند. در ادامه به معرفی اقامت یا کیملیک ترکیه و انواع اقامت ها و نحوه تمدید آن میپردازیم.

توجه داشته باشید عده ای از کاربران به شدت مشاهده شده است که از کارشناسان ما در مورد قیمت خودرو در کشور ترکیه پرسش هایی را مطرح کرده بودند به همین خاطر برای راحتی کار شما کاربران عزیز مطلب مربوط به قیمت ماشین در ترکیه آماده کرده ایم.

کیملیک ترکیه چیست؟

در زبان ترکی کیملیک به معنای هویت می باشد. افراد بیگانه که قصد اقامت در کشور ترکیه را دارند، بعد از پذیرش مدارک کارتی به نام کیملیک به آن ها تعلق می گیرد. وجود این کارت شما را مقیم ترکیه کرده که این امر امتیازاتی را با خود به همراه دارد. البته لازم به ذکر است که شما با دریافت این کار اجازه کار در این کشور را نداشته و برای کار در ترکیه باید مجوز کارت اخذ نمایید. همچنین شما تنها با این کارت حق اقامت را داشته و از شهروندان ترکیه به حساب نخواهید آمد. برای اطلاعات بیشتر پیرامون کارت کیمیلیک ترکیه کلیک کنید.

 

روش های تمدید اقامت ترکیه

قیمت مواد غذایی در ترکیه 2021 به همراه هزینه های زندگی به چه گونه می باشد؟

قوانین تمدید اقامت ترکیه در سال 2020

در سال 2020 ، قوانین تمدید اقامت ترکیه دچار تغییر شد و شرایط جدید و سختی برای تمدید کردن اقامت به تصویب رسید. چرا که دیگر تمدید اقامت در ترکیه از طریق اجاره خانه امکان پذیر نمی باشد. به همین شرایط  مهاجرت و اخذ اقامت در این کشور در سال جدید محدود شد و مهاجران کمتری به ترکیه مهاجرت می کنند.

انواع اخذ اقامت ترکیه

برای اطلاع از نحوه تمدید اقامت ترکیه ابتدا باید با انواع روش های اقامت در کشور ترکیه آشنا شوید. کشور ترکیه به دلایل مختلفی از جمله کار، تحصیل، سرمایه گذاری و … اجازه اقامت موقت در این کشور را صادر می کند. از جمله روش ها عبارت است از:

اخذ اقامت ترکیه از طریق تحصیل

کشور ترکیه دارای تعداد متعددی دانشگاه است که در سراسر دنیا اعتبار دارد. شما می توانید درخواست اقامت خود را از طریق تحصیل به این کشور تسلیم کرده و در زمان تحصیل، اقامت دائم خود در این کشور را نیز ثبت کنید.

اخذ اقامت ترکیه از طریق کار

اشتغال در کار نیز از دیگر راه ها برای اخذ اقامت ترکیه می باشد. در این روش شما در شغلی مشغول به کار شده و در طول مدت اقامت خود درخواست اقامت دائم را نیز مطرح کنید.

اخذ اقامت ترکیه از طریق ازدواج

ازدواج با یک شهروند ترکی یکی از راه های دریافت اقامت دائم کشور ترکیه می باشد. در این روش شما باید به مدت 5 سال با فرد زندگی کنید تا بتوانید اقامت دائم را دریافت نمایید.

اقامت ترکیه از طریق خرید ملک

یکی از روش های آسان برای اخذ اقامت ترکیه، خرید ملک در ترکیه می باشد. در این روش شما می توانید به راحتی اقامت دائم این کشور را دریافت کرده و پس از مدتی برای شهروندی در ترکیه نیز درخواست بدهید.

روش های تمدید اقامت ترکیه

در ترکیه افرادی که با یک شهروند ترک ازدواج کرده اند و یا افرادی که ملکی را در ترکیه خریداری کرده اند، می توانند پس از اتمام مدت اقامت خود آن را تمدید کرده و پس از گذراندن پنج سال زندگی در این کشور، اقامت دائم ترکیه را دریافت کنند. در نتیجه در صورتی که با هر طریقی اقامت ترکیه را اخذ کرده باشید باید 6 ماه پیش از اتمام زمان آن، نسبت به تمدید اقامت خود اقدام کنید.

 مدارک لازم برای تمدید اقامت ترکیه

 • حتما 60 الی 90 روز پیش از اتمام اعتبار اقامت در ترکیه اقدام به تمدید آن کنید تا در طی تمدید اقامت مجوز زندگی در این کشور را داشته باشید.
 • در صورتی که فرد درخواست کننده زیر 18 سال باشد باید نماینده قانونی وی توسط وکیل مهاجرتی رضایت نامه خود را به اداره مهاجرتی ارائه کنند.
 • در صورت اخذ اقامت ترکیه از طریق خرید ملک، کپی سند ملک، کروکی تایید شده شهرداری و تاییدیه سند ساختمان
 • عکس حداقل 6 ماه پیش و با زمینه سفید را باید به اداره مهاجرتی ارائه دهید.
 • حتما باید بیمه تکمیلی و یا بیمه سلامت را برای درخواست به همراه داشته باشید.
 • در صورت عدم گذرنامه با حروف لاتین، باید گذرنامه را ترجمه رسمی کنید.
 • کپی و اصل صفحات گذرنامه _ 4 قطعه عکس 4*6 _ ترجمه عقدنامه در صورت تاهل
 • اجاره نامه (در صورتی که از طریق اجاره ملک اقامت گرفته اید)
 • آدرس ثبت شده در شهرداری (برگه نفوس)
 • فیش های پرداختی هزینه های اداری مهاجرت
 • گواهی ولادت فرزندان زیر 18 سال

به طور کلی می توان گفت که نحوه تمدید اقامت ترکیه در سال 2020 تغییرات زیادی کرده و قوانین سخت تر شده است و شما برای تمدید اقامت خود باید از وکلای مهاجرتی کمک بگیرید تا این مراحل با موفقیت انجام شود. وکلای سهند می توانند به راحتی کارهای اقامت شما را انجام داده و مراحل تمدید اقامت را بدون نیاز به حضور شما انجام دهند.

سفر به ترکیه با لیر یا دلار انجام می گیرد برای اطلاع از این موضوع می توانید به قسمت های مربوطه مراجعه نمایید.

اقامت دائم و شهروندی ترکیه چه تفاوتی دارد؟

فردی که از یک کشوری وارد کشور دیگر می شود دارای زمان مشخصی است و در صورتی که بتواند تا مدت اقامت خود به طرق مختلف اقامت دائم را کسب کند می تواند به صورت همیشگی در آن کشور زندگی کند ولی این بدان معنا نیست که این فرد می تواند از تمامی حق و حقوق شهروندی برخوردار شود و فرق اقامت دائم و شهروندی ترکیه در همین موضوع می باشد. فردی که اقامت دائم را دارد می تواند بدون مشکل در این کشور زندگی کند ولی نمی تواند همانند یک شهروند ترک از مزایای شهروندی برخوردار شود.

هزینه اقامت یکساله ترکیه 2021 چه مقدار می باشد؟

اقامت ترکیه چیست؟

برای توضیح تفاوت بین اقامت و شهروندی ابتدا باید با مفهوم اقامت آشنا شوید. اقامت در اصل به معنای سکونت کردن است. اقامت ترکیه یعنی مجوز رسمی یک فرد برای سکونت در کشور ترکیه بوده که این اقامت می تواند دارای شروط و یا زمان مشخصی و یا به صورت دائم باشد. به عنوان مثال اقامت می تواند با استفاده از تحصیل بوده و شما پس از اتمام تحصیل ناچار به بازگشن به کشور خود هستید. برخی از اقامت ها نیز به صورت دائمی به همراه تمامی حقوق شهروندی می باشد مانند اقامت ترکیه از طریق خرید ملک. اگر شما به مدت بیش از یک سال باشد که در ترکیه اقامت داشته باشید، میتوانید با توجه به شرایط خاص اقامت خانوادگی ترکیه را نیز کسب کنید.

خرید آپارتمان در استانبول نیاز مند چه شرایطی می باشد؟

اخذ شهروندی ترکیه با خرید ملک

 

شهروندی ترکیه چیست؟

دریافت شهروندی ترکیه یعنی این که شما از تمامی حق و حقوق های قانونی در این کشوره بهره مند هستید. به عنوان مثال در صورتی که شما شکایتی داشته باشید می توانید به دادگاه های ترکیه مراجعه کرده و درخواست خود را ثبت کنید. دریافت اقامت شهروندی ترکیه مزایای زیادی به دنبال داشته و شما به سه طریق ازدواج به یک شهروند ترکیه، اشتغال در کشور و یا  اقامت ترکیه  از طریق خرید ملک امکان پذیر است.

تفاوت اقامت دائم و شهروندی ترکیه چیست؟

افرادی که دارای مجوز اقامت در کشور ترکیه هستند از مزایای تحصیل، کار، تجارت و به طور کلی زندگی تا حد محدودی برخوردار هستند و حق رای دادن ندارند. در صورتی که افرادی که موفق به دریافت شهروندی در ترکیه شده اند به راحتی می توانند از تمامی حق و حقوق های یک شهروند ترکیه ای برخوردار شوند. اقامت در ترکیه دارای شروط و زمان مشخصی است و پس از پایان آن فرد ملزم به بازگشت به وطن خود می باشد. در صورتی که اگر فرد شهروند ترکیه محسوب شود تا هر زمان که بخواهد می تواند در آن کشور زندگی کند.

شما با اخذ اقامت دائم ترکیه تنها می توانید بدون مشکل در این کشور زندگی کنید و دیگر نیازی به تمدید اقامت ترکیه خود ندارید ولی با این وجود محدودیت های زیادی خواهید داشت. با دریافت شهروندی ترکیه به راحتی می توانید همانند یک شهروند ترک در این کشور زندگی کرده و از تمامی حقوق و مزایای قانونی و امکانات رفاهی آن بهره مند شوید.

یکی از بهترین و راحت ترین روش برای دریافت شهروندی کشور ترکیه، خرید ملک در ترکیه می باشد. شما به راحتی می توانید با خرید ملک در ترکیه از تمامی حقوق و مزایای شهروندی این کشور برخوردار شوید برای این کار تنها کافیست با وکلای حقوقی سهند تماس گرفته تا شما را در دریافت شهروندی ترکیه همراهی کنند.

نحوه گرفتن اقامت خانوادگی ترکیه چگونه است ؟

در صورتی که شما در ترکیه زندگی می کنید و قصد دارید خانواده خود را نیز در کنارتان داشته باشید، باید برای هر یک از اعضا به صورت جداگانه درخواست اقامت ترکیه بدهید. این کار شرایط و قوانین مخصوصی دارد که در ادامه به صورت کامل برای شما توضیح داده شده است. اولین شرطی که برای اخذ اقامت خانوادگی ترکیه باید داشته باشید این است که در این کشور خانه و یا سرپناه استانداردی داشته باشید. وکلای سهند دارای نمایندگانی در کشور ترکیه هستند که به راحتی می توانند اقامت ترکیه از طریق خرید ملک در استانبول را برای شما آسان و سریع کنند.

مجوز اقامت ترکیه خانوادگی چیست؟

مجوز اقامت ترکیه یعنی شرایط و دلایلی که باعث می شود که شما از طرف دولت ترکیه اجازه ماندن در این کشور را تا زمان مشخصی داشته باشید. دلایل متعددی برای اخذ اقامت ترکیه وجود دارد که از جمله آن می توان به اخذ مجوز اقامت ترکیه از طریق تحصیل، کار، خرید آپارتمان در ترکیه و … اشاره کرد.

چه افرادی می توانند در خواست اقامت خانوادگی بدهند؟

فردی که حداقل یک سال در ترکیه زندگی کرده باشد می تواند برای همسر و فرزند زیر 18 سال خود و یا فرزندی که توانایی نگهداری خود را ندارد، درخواست اقامت خانوادگی بدهد. در صورتی که متقاضی بیشتر از یک همسر داشته باشد تنها می تواند برای یکی از آن ها مجوز اقامت دریافت کند ولی برای تمامی فرزندان زیر 18 سال امکان اقامت وجود دارد.

 

مدارک مورد نیاز برای دریافت اقامت خانوادگی

 

شرایط اخذ اقامت خانوادگی ترکیه

هزینه اقامت یکساله ترکیه در سال 2021 چه قدر است؟ برای اطلاع از این پرسش می توانید به قسمت های مربوطه مراجعه نمایید.

 • متقاضی باید از تاریخ اقامت خود یکسال گذشته باشد تا بتواند درخواست خود را ثبت کند و آدرس وی در سیستم وجود داشته باشد.
 • دریافت برگه عدم سوء پیشینه که ثابت کند فرد در 5 سال گذشته جرمی که بر روی خانواده تاثیر بگذارد، مرتکب نشده باشد.
 • حامی یا همان فردی که درخواست اقامت خانوادگی می دهد باید از حداقل دستمزد برخوردار باشد.
 • حامی باید بتواند پوشش بیمه پزشکی تمامی اعضای خانواده را دریافت کند.
 • حامی باید دارای خانه ای ایمن برای اقامت باشد.
 • سن همسر حامی باید بالای 18 سال باشد.
 • هدف از از ازدواج اخذ مجوز اقامت نباشد.

مدارک مورد نیاز جهت دریافت اقامت خانوادگی ترکیه

 • 4 قطعه عکس
 • ارائه کپی و اصل مدارک معتبری همچون گذرنامه
 • پر کردن فرم درخواست اقامت برای خانواده
 • ارائه اصل و کپی کارت شناسایی متقاضی
 • ارائه سوء پیشینه کیفری از مقامات معتبر
 • ارائه بیمه پزشکی خانواده
 • ارائه مدارک تامین اجتماعی ترکیه
 • ارائه بیمه سلامت خصوصی
 • اثبات توانایی مالی متقاضی

نکات مهم در رابطه با اقامت خانوادگی در ترکیه

 • در صورتی که فرد مزدوج با شهروند ترکیه از وی طلاق بگیرد و حداقل 3 سال اقامت داشته باشد می تواند درخواست مجوز اقامت کوتاه مدت بدهد.
 • در صورتی که فرزند شما در مدارس ترکیه در حال تدریس است، نمی تواند حامی شما برای دریافت اقامت خانوادگی باشد.
 • در صورتی که حامی فوت کند، خانواده وی می توانند برای مدت کوتاهی درخواست اقامت دهند.
 • در صورتی که بیش از 180 روز از ترکیه خارج شده باشید، نمی توانید مجوز اقامت خود را تمدید کنید.
 • در صورتی که به اثبات برسد که فرد با اهدافی غیر از اقامت وارد این کشور شده است.
 • چنانچه حکم ممنوعیت ورود فرد به کشور و یا اخراج وی وجود داشته باشد.
 • تغییر مجوز اقامت خانوادگی در ترکیه به اقامت کوتاه مدت
 • مجوز اقامت حداقل به مدت 3 سال صادر می گردد.

 عدم تمدید اقامت خانوادگی ترکیه به چه علت است؟

 • در صورتی که بیش از 180 روز از ترکیه خارج شده باشید، نمی توانید مجوز اقامت خود را تمدید کنید.
 • در صورتی که به اثبات برسد که فرد با اهدافی غیر از اقامت وارد این کشور شده است.
 • چنانچه حکم ممنوعیت ورود فرد به کشور و یا اخراج وی وجود داشته باشد.
 • تغییر مجوز اقامت خانوادگی در ترکیه به اقامت کوتاه مدت

در این مطلب اطلاعاتی راجع به دریافت اقامت خانوادگی در ترکیه برای تان توضیحاتی را ارائه دادیم امیدواریم این مطلب به اندازه کافی برای تان آموزنده و مفید واقع شده باشد برای خرید ملک در ترکیه می توانید به قسمت های مربوطه مراجعه نمایید.

7 دلیل برای آن که در آنتالیا خرید ملک انجام دهید

خرید ملک در آنتالیا به دلیل قیمت ارزان و موقعیت زندگی عالی بسیار داغ است. تمامی آپارتمان ها و ویلاهای آنتالیا طبق متدها روز دنیا طراحی شده و شما می توانید خانه هایی رویایی با مناظری قابل تحسین را خریداری کنید. رشد اقتصادی در شهر آنتالیا به سرعت در حال رشد کردن بوده و شما با خرید ملک در آنتالیا سرمایه گذاری پر سودی را پیش رو خواهید داشت. همچنین در صورتی که بودجه کافی برای خرید ملک در آنتالیا را ندارید می توانید با خرید ملک دست دوم در آنتالیا، سرمایه گذاری پرسودی داشته باشید.

موقعیت خوب آنتالیا برای خرید ملک

تمامی مشاورین املاک موجود در داخل و خارج از ایران هنگامی که صحبت از خرید ملک در کشور دیگر می شود همه شهر آنتالیا ترکیه را پیشنهاد می دهند. حالا این سوال پیش می آید که چرا آنتالیا برای خرید ملک مناسب است؟ آنتالیا دارای ویژگی های بسیار خاص و منحصر به فرد بوده و شما با خواندن این مقاله تا انتها متوجه می شوید خرید ملک در آنتالیا  یک انتخاب هوشمندانه برای سرمایه گذاری در ترکیه به حساب می آید.

موقعیت جغرافیایی آنتالیا

آنتالیا در بین سواحل دریای پهناور مدیترانه قرار گرفته و از آب و هوای مدیترانه ای برخوردار است. این شهر ساحلی در جنوب غربی ترکیه قرار گرفته و دارای سواحل بی نظیر و جذابی می باشد. شهر آنتالیا مقصد بسیاری از گردشگران است و از این رو رشد اقتصادی در آن به صورت روزانه در حال گسترش است.  ساخت و ساز در شهر آنتالیا بسیار پر رونق بوده و املاک موجود در این شهر بسیار لوکس و مجلل می باشد.

 

خرید ملک در آنتالیا

 

آنتالیا ارزان ترین شهر ترکیه

طبق ارزیابی های به عمل آمده ثابت شده که هزینه زندگی در آنتالیا نسبت به سایر شهرها و کشورها پایین تر می باشد. هزینه های مواد غذایی در این شهر به شکلی باور نکردنی پایین بوده و هزینه آب و برق و گاز در شهر آنتالیا میزان ناچیزی است. وسایل حمل و نقل در این شهر به وفور یافت شده و قیمت مناسبی دارند و شما با هزینه ای پایین می توانید به مقصد خود برسید.به همین خاطر شما می توانید برای خرید ملک در ترکیه از طریق آدرس های موجود وارد قسمتی دیگر از وب سایت مان شوید.

مراکز خرید شهر آنتالیا

آنتالیا دارای مراکز خرید متعددی است و این مراکز خرید با توجه به لوکس بودن محصولاتی ارزان دارد. محصولات موجود در فروشگاه های آنتالیا تنوع بسیار زیادی داشته و شما می توانید انواع و اقسام محصولات را با تنوع مختلف در این شهر خریداری کنید.

آنتالیا دارای آب و هوای بسیار عالی است و شما می توانید در تمامی فصول سال از آب و هوای گرم مدیترانه ای در این شهر لذت برده و از مکان های تفریحی این شهر دیدن کنید و در سواحل آنتالیا تفریح و لذت خود را به اوج برسانید. در شهر آنتالیا تنها در زمستان ها که سه ماه به طور می انجامد، شاهد آب و هوای معتدل و بارانی خواهید بود که این ویژگی نیز بسیار مورد استقبال افراد قرار گرفته است.

خدمات درمانی در شهر آنتالیا

آنتالیا از کیفیت درمانی بسیار بالایی برخوردار بوده و تمامی پزشکان موجود در آن دارای تخصص های بسیار بالا هستند و شما نیازی به هیچ گونه نگرانی بابت خدمات درمانی نخواهید داشت.

تحصیل در آنتالیا ترکیه

یکی از اهدافی که اغلب افراد قصد مهاجرت به کشور آنتالیا را دارند، تحصیل می باشد. آنتالیا دارای مدارسی با درجات بسیار عالی بوده و مانند ایران باید 12 سال دوره تحصیلی را طی کنند تا مدرک دیپلم خود را اخذ نمایند. هزینه مدارس دولتی در آنتالیا رایگان بوده و نیازی به پرداخت هزینه نمی باشد. همچنین دانشگاه های بسیار معتبری در آنتالیا وجود داشته که متقاضیان زیادی از تمامی کشورها دارد.

برای مطالعه بیشتر:بهترین رستوران های استانبول کدامند؟

نزدیکی آنتالیا به فرودگاه

آنتالیا دارای فرودگاهی بزرگ است که روزانه برنامه های سفری بسیار زیادی دارد و شما نگران رفت و آمد بین شهرها و کشورها نخواهید بود و شما می توانید سفرهای داخلی و خارجی را در هر زمانی انتخاب کرده و بدون دردسر به مقصد خود برسید. فرودگاه آنتالیا بسیار مجهز بوده و سفری ایمنی را برای شما فراهم خواهد کرد. برای اطلاع از اسامی فرودگاه های کشور ترکیه می توانید به قسمت های مربوطه مراجعه نمایید.

در این مطلب اطلاعاتی راجع به علت خرید ملک در آنتالیا برای تان توضیحاتی را ارائه دادیم امیدواریم این مطلب به اندازه کافی برای تان آموزنده و مفید واقع شده باشد برای دریافت مشاوره برای خرید ملک می توانید با کارشناسان گروه سهند ارتباط برقرار نمایید.

اخذ اقامت دائم با خرید ملک و آپارتمان در ترکیه

یکی از بهترین و آسان ترین راه های اخذ اقامت دائم با خرید ملک و آپارتمان در ترکیه است. کشور ترکیه به دلیل داشتن مرز زمینی با کشور ایران و نزدیک بودن فاصله نسبت به سایر کشورها یکی از مقاصد اصلی مهاجرت ایرانیان است. فروش آپارتمان در ترکیه و خرید ملک ارزان در ترکیه به یکی از پر بازده ترین سرمایه گذای ها در این کشور تبدیل شده است.

قیمت ملک در ترکیه بستگی به محله دارد و شهرهای ازمیر استانبول و آنکارا از گران ترین و بهترین شهرهای ترکیه برای زندگی و خرید ملک هستند. در ابتدا لازم است تا ذکر کنیم که به طور کلی قیمت ملک در ترکیه ارزان نیست منظور از خرید ملک ارزان قیمت در ترکیه این است متناسب با بودجه شما در شهرهای مختلف میتوان ملکی خریداری کرد.

قیمت ملک در ترکیه نسبت به کشورهای دیگر برای ایرانیان مقبول تر است. برای پیدا کردن ملک مناسب با بودجه ای که مد نظر دارید بهتر است تا از مشاوران ملکی که در این زمینه تخصص دارند راهنمایی بگیرید. گروه مهندسان و مشاوران ملکی سهند آماده ارائه مشاوره به شما عزیزان هستند.

 

اقامت با خرید ملک در کشور ترکیه

بهترین مناطق ترکیه برای خرید ملک کدام است؟ برای اطلاع از این موضوع می توانید به قسمت های مربوطه مراجعه نمایید.

گران ترین و ارزان ترین شهر های ترکیه کدامند؟

لیست شهر های ترکیه به ترتیب گران ترین و ارزان ترین شهر های ترکیه با سهند گروه همراه باشید.

استانبول

در سالهای اخیر استانبول به عنوان گران ترین شهر ترکیه در زمینه ملک شناخته شده است. همچنین هزینه های زندگی در استانبول بسیار بالاتر از سایر شهرهای ترکیه است. به طور کلی میتوان گفت اگر استانبول را برای زندگی میخواهید انتخاب کنید باید هزینه بیشتری را در نظر بگیرید. چه در بحث خرید ملک در ترکیه چه در بحث مواد غذایی و سایر هزینه از جمله انرژی و غیره.

آنکارا

آنکارا به عنوان گران ترین شهر ترکیه در زمینه حمل و نقل لقب گرفته است. اگر شهر آنکارا را برای مهاجرت انتخاب میکنید باید نسبت به سایر شهروندان ترکی هزینه بیشتری را برای حمل و نقل شهری کنار بگذارید. همچنین رستوران ها، هتل ها، لوازم خانگی و لوازم بهداشتی نیز در این شهر بسیار گران است.

برای مهاجرت به کشور ترکیه نیاز است تا تمامی این موارد را درنظر داشته باشید و سپس اقدام به مهاجرت نمایید اگر از نظر مالی با محدودیت مواجه هستید بهتر است ملک های ارزان قیمت در ترکیه خریداری نمایید. در حال حاضر شهرهای سییرت، شرناک، ماردین و باتمان به عنوان ارزان‌ترین شهرهای ترکیه به حساب می‌آیند.

باهچه شهیر

باهچه شهیر استانبول در شمال غرب استانبول و در بخش اروپایی استانبول واقع شده است. این شهر به فرودگاه آتاتورک و فرودگاه بین المللی نیز نسبتا نزدیک است. اکثر کسانی که در این شهر زندگی میکنند مهاجران اروپایی هستند.

در این شهر مجتمع های مسکونی مدرن و زیبا با رعایت استانداردهای جهان ساخته شده که شما میتوانید یک آپارتمان ارزان در این شهر تهیه کنید. باهچه شهیر دارای انواع امکانات رفاهی از جمله فضای سبز، راه های ارتباطی، مراکز درمان، مراکز آموزشی، اماکن ورزشی و مراکز خرید میباشد.

مدارک مورد نیاز برای خرید ملک ارزان قیمت در ترکیه

 •  سند ملکی که میخواهید خریداری کنید به همراه کلیه جزئیات اعم از آدرس و غیره، تاییدیه سازمان ثبت اسناد ترکیه در رابطه با مالکیت ملک مورد نظر
 • پرداخت تمامی عوارض شهرداری برای خرید ملک
 • همراه داشتن وکیل به همراه تاییدیه دادگستری
 •  دو قطعه عکس در سایز 6*4 از فروشنده و خریدار
 • حضور مترجم در صورت عدم تسط به زبان ترک
 • مدارک مالک و فروشنده
 • حضور دو نفر به عنوان شاهد

هزینه انتقال سند ملک در ترکیه چه قدر است؟ پیشنهاد می کنیم به قسمت های مربوطه مراجعه نمایید.

چگونه با خرید ملک ارزان اقامت دائم ترکیه بگیریم؟

به این نکته توجه داشته باشید که خرید خانه با ارزش کمتر از 250 هزار دلار هم برای اخذ اقامت دائمی در کشور ترکیه ممکن است. اما اگر ارزش اصلی ملک شما کمتر از 250 هزار دلار باشد، شما پس از پنج سال با رعایت شروط می‌توانید درخواست شهروندی در کشور ترکیه و گرفتن اقامت این کشور را ارائه دهید. نکته دیگری که حائز اهمیت است این است که گرفتن پاسپورت کشور ترکیه یا شهروندی پیش از موعد مقرر برای شما وجود نخواهد داشت.

در سالهای گذشته ارزش خرید ملک برای شهروندی حدودا یک میلیون دلار بوده است. تا دو سال قبل نیز برای گرفتن اقامت در کشور ترکیه باید ملکی نزدیک به 500 هزار دلار خریداری می‌کردید و 3 سال پس از خرید ملک خود، درخواست شهروندی و اقامت در این کشور را ارائه می‌دادید. اما در حال حاضر شرایط بسیار بهتر شده و شما با خرید ملک ارزان در ترکیه میتوانید اقامت این کشور را دریافت کنید.

در این مطلب اطلاعاتی راجع به اخذ اقامت دائم با خرید ملک و آپارتمان در ترکیه برای تان توضیحاتی را ارائه دادیم به همین خاطر می توانید شما برای دریافت اطلاعات بیشتر با شماره تماس های مندرج در وب سایت با کارشناسان گروه سهند ارتباط برقرار نمایید.خرید آپارتمان در آنتالیا یکی از خدمات سهند می باشد.

بهترین شهرهای ترکیه برای زندگی کدام است؟

امروزه اغلب ایرانیان قصد مهاجرت به کشورهای دیگر را داشته و گزینه های زیادی پیش روی خود دارند ولی قوانین سخت مهاجرتی و شرایط نوسانات قیمت ارز باعث محدود شدن انتخاب ها شده است. کشور ترکیه به دلیل امنیت، زیبایی، نزدیکی فرهنگی به ایران و … یکی از کشورهای ایده آل برای مهاجرت محسوب می شود. اما برای اینکه بدانید بهترین شهر ترکیه برای زندگی و خرید ملک کدام است و یا از رده بندی شهرهای ترکیه اطلاعات خوبی به دست آورید، حتما تا انتهای مطلب همراه ما باشید.

استانبول

استانبول یکی از جذاب ترین شهرها نه تنها در ترکیه، بلکه در کل دنیاست. این شهر دارای دو بخش اروپا و آسیا بوده و شما می توانید دو سبک متفاوت را در این شهر مشاهده کنید. با خرید ملک در استانبول شما فرصت برخوداری از لوکس ترین امکانات رفاهی و گردشگری را خواهید داشت. فرصت های بینظیر سرمایه گذاری و تحصیلی در شهر استانبول آن را به یکی از بهترین شهرهای ترکیه برای زندگی و مهاجرت تبدیل کرده است. استانبول کارت می تواند زندگی شما در ترکیه و استانبول را راحتتر کند.

 

بهترین شهر ترکیه برای خرید ملک

 

آنکارا

در سال 1923 شهر آنکارا به عنوان پایتخت این کشور تعیین شد. در این شهر کسب و کارهای زیاد و صنایع فعالی وجود دارد که هر کدام در حوزه های مختلفی مشغول فعالیت هستند. شهر آنکارا ترکیه برای افرادی که به قصد کار به این کشور سفر کرده اند بهترین مکان برای زندگی محسوب می شود.

جالب است که این شهر امنیت بسیار بالایی داشته و سطح جرم و جنایت در آن بسیار پایین است. شهر آنکارا در کنار موقعیت اقتصادی و وضعیت کار، جاذبه های دیدنی بسیار زیادی نیز دارد و شما می توانید با مهاجرت به شهر آنکارا نه تنها شغل مناسبی برای خود پیدا کنید، بلکه از جاذبه های گردشگری آن نیز لذت ببرید.

 

امن ترین شهر ترکیه

 

آنتالیا

شهر آنتالیا یکی از زیباترین و جذاب ترین شهرها برای زندگی بوده و شما می توانید با مهاجرت و خرید ملک در آنتالیا از مناطق فوق العاده جذاب آن دیدن کنید. سالیانه گردشگران بسیاری زیادی به قصد تفریح و گردشگری به این شهر زیبا سفر می کنند و از این رو شهر آنتالیا مکان مناسبی برای کسب درآمد از طریق توریست ها به شمار می رود. به طور مثال شهر آنتالیا برای وکلای حقوقی و افرادی که در زمینه گردشگری فعالیت دارند، بهترین شهر ترکیه برای زندگی محسوب می شود.

آلانیا

آلانیا شهری توسعه یافته بوده که پیشرفت های فوق العاده زیادی داشته به طوری که از یک شهر کوچک به شهری توریستی و زیبا تبدیل شده است. سواحل بکر و بی نظیر، ورزش های آبی فوق العاده جذاب، ویلاهای لوکس و جذاب، بندرگاه های متعدد و … شهر آلانیا را به یکی از بهترین شهرها برای زندگی در ترکیه تبدیل کرده و در سال های اخیر بسیاری از اروپاییان در این شهر زیبا سرمایه گذاری کرده اند و مشتاق به خرید آپارتمان در آلانیا هستند.

بورسا

در صورتی که به دنبال شهری اصیل و آرام هستید، بورسا بهترین گزینه برای شما می باشد. بورسا شهری تاریخی با بناهای تاریخی قدیمی است که هر کدام داستان های جالبی را در خود جای داده اند. در تمامی بخش های این شهر مساجد و کلیساهای متعددی را مشاهده خواهید کرد. البته رستوران گردی، تجارت پارچه و صنعت خودروسازی از جمله فعالیت های شهر بورسا بوده که آن را به بهترین شهر ترکیه برای زندگی و تفریحات توریستی تبدیل کرده است.

ازمیر

شهر ازمیر سومین کلانشهر ترکیه است که فعالیت های متعدد، مناطق گردشگری فراوان، فعالیت های اقتصادی پر رونق، تجارت و … پکیجی کامل از زندگی ایده آل را در خود جای داده است. بندر ترکیه در شهر ازمیر قرار گرفته که تاثیر فوق العاده ای بر روی اقتصاد این شهر دارد. آب و هوای مطبوع شهر ازمیر باعث شده که سالانه گردشگران زیادی جذب این کلانشهر شوند و همین عامل باعث رونق صنعت گردشگری نیز شده است.

در صورتی که تا به این جای متن از کشور ترکیه خوشتان آمد می توانید کشور ترکیه را برای زندگی کردن در نظر بگیرید به همین خاطر پیشنهاد می کنیم با خرید ملک در ترکیه از زندگی در هوای لذت بخش ترکیه و از امنیت کامل بهره مند شوید.

در این مطلب اطلاعاتی راجع به بهترین نمایندگی فروش آپارتمان در قبرس توضیحاتی را برای شما ارائه دادیم امیدواریم این مطلب به اندازه کافی برای تان آموزنده و مفید واقع شده باشد در صورتی که به دنبال بهترین نمایندگی می گردید می توانید با کارشناسان سهند ارتباط برقرار نمایید.

خرید آپارتمان دست دوم در استانبول ترکیه

خرید آپارتمان دست دوم در استانبول چگونه است؟

آیا می خواهید یک آپارتمان دست دوم در استانبول بخرید؟ اما نمیدانید از کجا باید شروع کنید و چه مواردی را باید جستجو کنید؟ توصیه میکنیم قبل از اینکه یک سرمایه گذاری اساسی در شهر ترکیه انجام دهید، از مشاوره رایگان متخصصین حقوقی گروه سهند کمک بگیرید. با شروع جستجو برای خرید آپارتمان دست دوم در شهر استانبول، این سوال پیش می اید که بهترین منطقه برای خرید آپارتمان در استانبول و مناسب ترین مکان برای سرمایه گذاری در املاک و مستغلات کجاست؟

استانبول قلب ترکیه است. بیشتر سرمایه گذاران املاک و مستغلات به دلیل تاریخ و تمدن توسعه یافته به آن گرایش دارند و آن را تبدیل به یک مرکز گردشگری و یک بازار پر جنب و جوش می کنند. با آمارهای خرید و فروش املاک از سوی آژانس‌های رسمی در می یابیم که افزایش تقاضای سرمایه گذاران برای خرید آپارتمان دست دوم در استانبول به شدت درحال افزایش است.

 

قیمت آپارتمان دست دوم در استانبول

 

مهمترین نکاتی که باید قبل از خرید آپارتمان دست دوم در استانبول بدانید

 • قبل از خرید آپارتمان دسته دوم در یکی از شهر های استانبول حتما اطمینان حاصل کنید که صاحب خانه قبلی قبض ‌های آب، گاز، تلفن و برق را پرداخت کرده باشد. همچنین باید بپرسید که آیا این سازه در برابر زلزله مقاوم است یا نه، زیرا خطر زلزله در استانبول وجود دارد.
 • توجه به این نکته نیز حائز اهمیت است که همه چیز در مورد ملک و همچنین مساحت اطراف آن باید به دلخواه شما باشد. در این زمان حتما برای خود مشخص کنید تا چه زمانی قرار است در آن خانه بمانید.
 • قیمت آپارتمان دست دوم و خانه در محله و مناطق مختلف استانبول باتوجه به امکانات و شرایط رفاهی بایکدیگر متفاوت است. برای تصمیم گیری در رابطه با اینکه کجا می‌خواهید زندگی کنید و کدام منطقه از لحاظ دسترسی برای شما مناسب است، پیشنهاد می شود حتما در شهر گشت بزنید.

بهترین مناطق برای خرید آپارتمان دست دوم در استانبول

ضلع آسیایی شهر استانبول از طبیعت جذاب و خدمات سبز برخوردار است و دارای آرامش نسبی در مقایسه با بخش اروپایی این شهر می باشد. منطقه اسکوودار یکی از زیباترین مناطق در قسمت آسیایی ترکیه برای خرید ملک و آپارتمان است. این منطقه زیباترین آبشا، برج دوشیزه و سایر جاذبه های تاریخی و باغ ‌های باشکوه را در دل خود جای داده است.

یکی دیگر از مناطق دیدنی در بخش آسیایی استانبول، منطقه کادیکوی است. این منطقه به دلیل داشتن رستوران‌ها و کافه‌های متعدد به پاتوق شکم گردان تبدیل شده است. خیابان بغداد واقع در قسمت آسیایی استانبول یکی دیگر از مناطق مهم برای خرید آپارتمان در ترکیه به شمار می آید.

قسمت آسیایی استانبول مکانی آرام برای اقامت در فضایی لوکس و دلپذیر است و برای کسانی که به دنبال بهترین منطقه برای خرید آپارتمان دست دوم و نو در استانبول هستند، بهترین گزینه ایده آل است.

هنگامی که قصد خرید خانه یا آپارتمان در استانبول را دارید، باید نکات زیادی را درمورد شرایط زندگی در ترکیه در نظر بگیرید. اگر فکر می کنید ممکن است پیرامون موضوعاتی همچون آموزش زبان ترکی، کار یا امور حقوقی نیاز به راهنمایی دارید، می توانید از مشاوره و خدمات گروه سهند بهره مند شوید.

بهترین مناطق ترکیه برای خرید ملک کدام است؟

وقتی حرف از خرید ملک در ترکیه به میان می آید اولین گزینه ای که به فکر اکثر ما میرسد خرید آپارتمان در استانبول است. استانبول اولین گزینه برای سرمایه گذاری است و پتانسیل بالایی از جهت املاک و مستغلات دارا میباشد. استانبول یکی از مدرن ترین شهرهای ترکیه است که از دو بخش اروپایی و آسیایی تشکیل شده است. همچنین انتخاب یک محله مناسب در کاهش هزینه های زندگی در ترکیه بسیار موثر است.

قیمت خانه در ترکیه به پول ایران چقدر می شود؟ برای اطلاع از این موضوع می توانید به قسمت های مربوطه مراجعه نمایید.

چه مناطقی برای خرید ملک در ترکیه مناسب است؟

ایرانیان برای سرمایه بیشتر بخش اروپایی شهر استانبول را انتخاب می کنند. در هنگام خرید خانه باید به پارامترهای مختلفی توجه کنید. یکی از مواردی که حائز اهمیت است رشد قیمت خانه ها در ترکیه است چرا که بعضی محله های استانبول هرساله با افزایش قیمت همراه هستند. اگر به دنبال سرمایه گذاری در بخش املاک در استانبول هستید حتما این مورد را در نظر داشته باشید.

افزایش قیمت خانه در ترکیه چگونه است؟

ایوپ محله ای در استانبول است که در سالهای اخیر بیشترین رشد قیمت مسکن را داشته است. در این محله قیمت هر متر مربع خانه نزدیک به 19 درصد افزایش یافته است. همچنین محله شیله با 18%  و محله باکیرکوی 14% افزایش قیمت داشتند.

با این حال، هرگونه سرمایه گذاری در املاک ترکیه صرف نظر انتخاب محله سودآور است. با اینکه قیمت لیر در ترکیه با ارزش تر از ریال است اما طبق گزارش بانگ مرکزی مشخص شده که سرمایه گذاری در بخش املاک سودآورتر از سرمایه گذاری در ارز میباشد.

بهترین محله های استانبول برای خرید خانه کدامند؟

خرید ملک در محله ببک ترکیه

یک محله قدیمی و بسیار تاریخی که در قسمت اروپایی شهر استانبول قرار دارد. این منطقه بسیار خوش آب و هوا میباشد. قدمت روستای ببک به قرن ها قبل برمیگردد. اگر شما در هر قسمت از ببک خانه تهیه کنید از پنجره خانه خود میتوانید خلیج آرام را مشاهده نمایید و هر روز با یک منظره بسیار زیبا رو به رو خواهید شد.

یکی از مزیت هایی که ببک را جز بهترین محله های استانبول برای خرید ملک قرار داده است، امنیت بالای آن است. پارک ببک با مساحت 8800 در این شهرستان قرار دارد که انواع درختان و گیاهان تزئینی در آن وجود دارد و یکی از پارک های زیبای استانبول است.

همچنین وجود کافه و رستوران های لوکس در این محله یکی دیگر از تفریحات مفرح در این محله است. مهم ترین نکته ای که موجب  شده تا ببک به بهترین محله استانبول برای خرید خانه تبدیل شود، وجود دانشگاه بسفر است. این دانشگاه جز بهترین و برترین دانشگاه های استانبول است.

 

خرید ملک در اسن یورت ترکیه

 

محله اسن یورت بهترین منطقه برای خرید ملک در استانبول

اسن یورت ترکیه یکی دیگر از بهترین محله های استانبول برای خرید ملک است که در بخش اروپایی استانبول قرار دارد. نزدیک بودن اسن یورت به فرودگاه بین المللی یکی از نکاتی است که این محله را تبدیل به بهترین منطقه برای خرید ملک نموده است.

همچنین اسن یورت با رشد چشمگیر قیمت مسکن در چند سال گذشته همراه بوده است. اسن یورت از نظر حمل و نقل نیز بسیار قوی است و دسترسی این محله را به تمام نقاط استانبول راحت نموده است. وجود دانشگاه، مراکز خرید، رستوران و پارک در محله اسن یورت را به یکی از بهترین منطقه های ترکیه برای خرید ملک تبدیل کرده است.

خرید ملک در ماسلاک استانبول

این محله نزدیک به پل بسفر و میدان تقسیم است که جزو محله های توریستی و تجاری محسوب میشود. بازار وادی که از معروف ترین بازارهای استانبول است در نزدیک این منطقه قرار دارد. این منطقه از نظر امکانات درمانی، دانشگاه، حمل و نقل غنی است و یکی از بهترین مناطق استانبول برای خرید خانه محسوب میشود.

 

مزایای خرید خانه در بیلیک دوزو استانبول

 

مزایای خرید خانه در بیلیک دوزو استانبول

دسترسی به فرودگاه های آتاتورک و فرودگاه بین المللی، مترو در این منطقه ترکیه بسیار سهل و آسان است و این نکته محله بیلیک دوزو را به بهترین منطقه استانبول برای خرید ملک تبدیل نموده است. همچنین با خربد ویلا در بیلیک دوزو ترکیه شما به امکاناتی همچون نگهبانی 24 ساعته، زمین بازی، مدرسه، اینترنت، دوربین های امنیتی، زمین تنیس، حمام ترکی و استخر دسترسی خواهید داشت.

بهترین منطقه برای خرید ملک در ترکیه برای هر فرد متفاوت است با توجه به امکاناتی که مورد نیاز شما است و میزان هزینه ای که برای خرید ملک در ترکیه در نظر گرفته اید در انتها میتوانید یکی از این گزینه ها را برای سرمایه گذاری و یا زندگی انتخاب کنید.

ما در گروه املاک سهند با ارائه پیشنهاد بهترین مناطق ترکیه خرید ملک در ترکیه آماده مشاوره و پاسخ گویی به شما همراهان عزیز هستیم.

مراحل دریافت اقامت توریستی ترکیه

هر نوع از انواع اقامت می تواند مراحل مختص به خود را داشته باشد پس بهتر است تا قبل از هر اقدامی نسبت به نوع اقامتی که قصد اخذ کردن آن را داریم تصمیم گیری کنیم و بعد از آن کارهای مربوط به اقامت مورد نظر را انجام دهیم. در این میان اقامت توریستی ترکیه از رایج ترین روش های دریافت اقامت برای مهاجرت به ترکیه است.

در صورتی که برای تمدید اقامت اقدام می کنید، حتما دو ماه قبل از تاریخ انقضای آن کارهای خود را شروع کنید. این نکته را در نظر داشته باشید که در شهرهای شلوغی مثل استانبول ممکن است وقت راندوو شما حتی تا سه ماه طول بکشد.

بهترین شهرهای ترکیه برای زندگی کدام است؟ برای اطلاع از این موضوعات می توانید به قسمت های مربوطه مراجعه نمایید.

کیملیک چیست؟

افرادی که درخواست اقامت و زندگی در کشور ترکیه را میدهند از طرف اداره مهاجرت برای آن ها کارتی صادر میشود که به آن کیملیک ترکیه یا کارت اقامت ترکیه گفته میشود. در این کارت اطلاعات هویتی شما درج میشود و با داشتن کارت کیملیک مقیم کشور ترکیه محسوب میشوید ولی جز شهروندان ترکی به حساب نخواهید آمد.

نکته ای که باید به آن توجه کنید این است که شما با دریافت کارت کیملیک اجازه کار کردن در کشور ترکیه را نخواهید داشت و نیاز است تا مجوز کار دریافت نمایید.

 

صفر تا صد اقامت توریستی ترکیه

دریافت اقامت توریستی ترکیه

یکی از روش هایی که امروزه بسیاری از هموطنان برای مهاجرت به ترکیه از آن استفاده میکنند دریافت اقامت توریستی است. در این روش افراد با استفاده از شرایط و رعایت مقررات و همچنین ارائه مدارک میتوانند اقامت توریستی کشور ترکیه را دریافت نمایند. همچنین در برخی از مواقع اگر فرد خواستار اقامت بیشتری در کشور ترکیه باشد میتواند مدت اقامت خود را تمدید کند.

هزینه اقامت یکساله ترکیه 2021 به چه عواملی بستگی دارد؟

دریافت اقامت توریسی به واسطه اجاره ملک در ترکیه

شما میتوانید با اجاره یک آپارتمان در ترکیه، اقامت توریستی ترکیه را دریافت نمایید این نوع از اقامت یکی از مقرون به صرفه ترین انواع دریافت اقامت است. اما به این نکته دقت داشته باشید که اقامت توریستی با شهروند بودن تفاوت زیادی دارد.

اخذ اقامت توریستی ترکیه به واسطه اجاره نامه ریسک بسیاری دارد زیرا این امکان وجود دارد که درخواست شما از طرف اداره مهاجرت ترکیه ریجکت شود حتی اگر تمامی مدارک شما هم کامل بوده باشد!

دریافت اقامت ترکیه از طریق ثبت شرکت

شما همچنین میتوانید از طریق ثبت شرکت در کشور ترکیه و تغییر اقامت توریستی به اقامت کاری، اجازه اقامت در این کشور را دریافت نمایید. این کار کمی زمان بر است و بهتر است تا قبل از تمام شدن 3 ماه اقامت توریستی خود برای آن اقدام نمایید

دریافت اقامت ترکیه به واسطه کار

یکی از مطمئن ترین راه های کسب اقامت ترکیه دریافت اقامت کار است . برای کار کردن در ترکیه اولا باید به زبان ترکی مسلط باشید دوما مهارت حرفه ای در زمینه مورد نیاز کشور ترکیه را داشته باشید.

دریافت اقامت ترکیه از طریق تحصیل

اولین روش برای اخذ اقامت دانشجویی پذیرش شما از طرف یکی از دانشگاه های معتبر ترکیه است.
دومین روش بیشتر برای تمدید اقامت توریستی به کار میرود به این صورت که در کلاس های آموزشی ثبت نام کنید.

 

دریافت اقامت توریستی با خرید ملک در ترکیه

 

دریافت اقامت از طریق خرید ملک در ترکیه

شما با خرید ملک ترکیه یا خرید یک آپارتمان در ترکیه میتوانید اقامت این کشور را دریافت نمایید. ملک شما میتواند در هر شهر یا روستایی باشد و محدودیتی از این جانب نخواهید داشت. نکته ای که باید به آن توجه کنید این است که به واسطه خرید ملک در ترکیه اقامت دائمی دریافت نخواهید کرد و همان اقامت یکساله به شما تعلق خواهد گرفت و باید هر سال اقامت خود را تمدید نمایید.

دریافت اقامت از طریق سرمایه گذاری در ترکیه

سرمایه گذاری در ترکیه فقط به معنای خرید ملک در ترکیه و یا ایجاد اشتغال نیست بلکه شما میتوانید با افتتاح یک حساب بانکی در ترکیه نیز برای اقامت توریستی ترکیه اقدام نمایید. اگر در بانک های ترکیه حساب بانکی داشته باشید و حساب شما گردش مالی داشته باشد میتوانید با ارائه آن به اداره مهاجرت دلیل قانع کننده ای برای تمدید اقامت خود داشته باشید .

 

تمدید اقامت توریستی ترکیه

چطور اقامت توریستی یکساله از کشور ترکیه دریافت کنیم؟

افرادی که میخواهند در کشور ترکیه بیشتر از 3 ماه اقامت دریافت کنند میتوانند برای گرفتن اقامت یکساله اقدام کرده و در صورت دارا بودن شرایط و مدارک آن را دریافت کنند.

شرایط و مدارکی که برای دریافت اقامت یکساله ترکیه لازم دارید:

 • گرفتن اقامت توریستی یکساله ترکیه به وسیله اجاره ملک
 • گرفتن اقامت توریستی ترکیه با استفاده از خرید ملک در ترکیه
 • ایجاد اشتغال با رعایت قوانین ترکیه
 • اخذ اقامت یکساله به واسطه ازدواج با یک فرد ترک
 • اخذ اقامت توریستی به واسطه شرکت در دوره های آموزشی
 • حضور در خاک ترکیه برای تحصیل و تحقیقات علمی
 • حضور در خاک ترکیه به واسطه یادگیری زبان ترکی بر طبق دوره های مصوب شده

مدت زمان اعتبار اقامت توریستی در ترکیه چقدر است؟

مدت زمان اقامت توریستی ترکیه 3 ماه است و برای این مدت افراد ایرانی نیازی نیست ویزا داشته باشند. افرادی که قصد اقامت در کشور ترکیه را دارند میتوانند به ازای هر 6 ماه 3 ماه را بدون ویزا در کشور ترکیه بمانند. اما این نکته را در نر باید داشته باشید که در این مدت اجازه تحصیل و یا فعالیت تجاری نخواهید داشت.

مدارک لازم جهت دریافت اقامت توریستی با واسطه اجاره نامه

 • ارائه گواهی عدم سو پیشینه
 • فرم راندوو پرینت شده
 • اجاره نامه نوتر شده
 • بیمه سلامتی
 • دریافت کد مالیاتی
 • رسید پرداخت حق خاک و هزینه کارت کیملیک
 • چهار قطعه عکس 6*4

در این مطلب اطلاعاتی راجع به اقامت توریسیتی در کشور ترکیه برای تان توضیح دادیم امیدواریم این مطلب به اندازه کافی برای تان آموزنده و مفید واقع شده باشد برای خرید ملک در استانبول که یکی از شهرهای کشور ترکیه می باشد می توانید به قسمت های مربوطه از وب سایت مان مراجعه نمایید.

خرید ملک و آپارتمان در اسن یورت استانبول چگونه است؟

با خرید آپارتمان در اسن یورت استانبول میتوانید یک زندگی ایده آل را تجربه کنید. این شهرستان با موقعیت جغرافیایی مناسب و امکانات فراوان نظر خیلی از سرمایه گذاران را به خود جلب کرده است. همچنین محله های مختلفی در استانبول وجود دارد که میتوانید به عنوان بهترین مناطق ترکیه برای خرید ملک در آنجا اقدام کنید.

موقعیت جغرافیایی اسن یورت

اسن یورت در شهر استانبول قرار گرفته و با مساحتی یکی از بزرگترین شهرداری های استانبول را دارد. این منطقه با مساحت 2770 هکتار بزرگترین شهرستان استانبول است. این شهرستان از نظر جغرافیایی در قسمت اروپایی استانبول قرار دارد.

اسن یورت یکی از شهرستان هایی است که آینده بسیار روشنی برای سرمایه گذاری دارد و از نظر جمعیتی یک شهرستان پرجمعیت به حساب می آید. جمعیت شهرستان اسن یورت هر ساله با رشد 50 هزار نفری همراه است.

این منطقه با دارا بودن فرصت های شغلی فراوان یکی از مقاصد اصلی مهاجرت و سرمایه گذاری در ترکیه به شمار میرود. همچنین ایرانیان بیشتر خواستار سرمایه گذاری در بخش اروپایی ترکیه هستند که این عامل نیز باعث محبوبیت اسن یورت شده است.

برای خرید ملک در استانبول می توانید به قسمت های مربوطه مراجعه نمایید.

خرید مبک در اسنیورت استانبول، خرید آپارتمان در اسن یورت ترکیه

 

وضعیت املاک در اسن یورت استانبول چکونه است؟

سرمایه گذاران در حال رقابت در بخش ساخت ساز در اسن یورت ترکیه هستند و صدهای پروژه عظیم ساختمانی در حال ساخت است. در سالهای گذشته ساخت و ساز در این شهرستان افزایش یافته و مجتمع های مسکونی زیادی در اسن یورت ساخته شده که معماری مدرن و زیبایی دارد.

با خرید ملک در اسن یورت ترکیه شما صاحب یک آپارتمان بسیار زیبا و مدرن خواهید شد که امکانات رفاهی فراوانی در اطراف آن وجود دارد. منطقه اسن یورت نزدیک به دانشگاه استانبول و دانشگاه اسن یورت است و برای دانشجویانی که قصد مهاجرت تحصیلی در ترکیه را دارند بسیار مناسب است.

همین دلیل باعث شده تا سرمایه گذاران زیادی در بخش املاک به فکر ساخت واحدهای کوچک و مقرون به صرفه باشند. پس با سرمایه کم نیز میتوان یک آپارتمان در اسن یورت استانبول خرید.

شما میتوانید با خرید آپارتمان در اسن یورت ترکیه یک سرمایه گذاری مطمئن در بخش اروپایی ترکیه انجام دهید. گروه مهندسان و مشاوران املاک سهند در نزدیکی اسن یورت استانبول دارای دفتر است که میتوانند برای خرید آپارتمان در اسن یورت شما را راهنمایی نمایند.

برای خرید آپارتمان در آنتالیا می توانید متخصصان سهند گروه را انتخاب نمایید و یا با شماره تماس های مندرج در انتهای وب سایت ارتباط برقرار نمایید.

حمل و نقل در اسن یورت ترکیه

از دیگر مزایایی که شهرستان اسن یورت دارد این است که اسن یورت تنها 26 کیلومتر از فرودگاه آتاتورک فاصله دارد و از نظر حمل و نقل عمومی بسیار غنی است و به راحتی میتوانید به هر نقطه از استانبول بروید. همچنین افزایش جمعیت و مهاجر پذیر بودن اسن یورت باعث شده تا سرمایه گذاری زیادی در بخش حمل و نقل منطقه اسن یورت شود.

این شهرستان به بزرگراه های دی 100 و تی ای ام نزدیک است. وضعیت مناسب حمل نقل و دسترسی آسان به تمام بخش های استانبول باعث شده تا برندها اقدام به سرمایه گذاری در این منطقه نمایند.

امکانات فرهنگی و تفریحی

اسن یورت یکی از شهرستان های پیشرفته و مدرن استانبول است که در حال حاظر دارای 4 مرکز فرهنگی با نام های اسنیورت، ینی کنت، یونوس بالتا و سعادت دره میباشد. همچنین پارک های معروف گازیلر، رسب تاییپ اردوغان، شهیتلر نیز در این منطقه قرار دارند.

برای خرید خانه و آپارتمان در اسن یورت ترکیه میتوانید با اطمینان خاطر مراحل خرید ملک خود را به ما بسپارید. نمایندگان ما در شعبه املاک سهند در اسن بورت ترکیه آماده خدمات رسانی در تمام خرید ملک در ترکیه به شما می باشند.

هزینه های جانبی خرید ملک در ترکیه شامل چه مواردی می شود؟

ترکیه یکی از کشورهایی است که در قاره اسیا و اروپا قرار دارد و سالانه میلیونها نفر به این کشور مسافرت میکنند. توریست ها و گردشگران به دلایل مختلفی به این کشور سفر میکنند. کسانی که قصد اقامت در ترکیه را دارند، میتوانند از طریق خرید خانه در ترکیه اقامت این کشور را دریافت نمایند.

در مقالات قبلی در رابطه با خرید آپارتمان در ترکیه و قوانین خرید ملک در ترکیه صحبت کردیم. در اینجا قصد داریم درمورد انواع هزینه های جانبی خرید ملک در ترکیه بیشتر صحبت کنیم تا قبل از خرید ملک با هزینه های قانونی که باید برای بیمه، املاک و خدمات بپردازید، بیشتر آشنا شوید.

هزینه انتقال سند ملک در ترکیه

در هنگام خرید خانه خریدار و فروشنده جمعا باید 4% مبلغ قیمت خرید ملک در ترکیه را پرداخت نمایند. که بر اساس توافق این مبلغ را یا هردو یا یکی از طرفین معامله پرداخت می کند ( این بستگی به توافق اولیه که بین خریدار و فروشنده صورت گرفته دارد). این مبلغ باید در زمان انتقال سند از طریق بانک پرداخت شود. پیش بینی می شود هزینه ثبت و انتقال سند در اداره ثبت ترکیه که یکی از مهم ترین هزینه های جانبی در ترکیه است در حدودا 60 لیر باشد.

هزینه مالیات خانه در ترکیه

از دیگر هزینه های جانبی خرید ملک در ترکیه پرداخت هزنیه مالیات ملک در ترکیه است. برای ملک های شهری 2 درصد و ملک های غیر شهری نیز 1 درصد از مبلغ کل ملک برای مالیات در نظر گرفته شده است. مالیات بر ارزش افزوده را خریدار باید پرداخت کند. عواملی مانند مساحت ملک، سال پایان ساخت و مکان بر میزان این مبلغ تاثیر گذار است. این مبلع حدود 1 الی 18 درصد ممکن است تغییر کند.

هزینه های ایسکان یا کارشناسی ملک و مترجم در ترکیه

هزینه ایسکان همان گزارش پایان کار ساختمان است که در هنگام انتقال سند نیاز است تا آن را به همراه داشته باشید. هزینه ایسکان ملک برای خانه های نو ساز حتما باید تهیه شود. این رقم برای خانه های نوساز از 800 لیر آغاز می شود و با توجه به مساحت و عوامل دیگر ممکن است هزینه کارشناسی ملک یا ایسکان افزایش یابد.

اگر در هنگام انتقال سند خود خریدار حضور نداشته باشد، خریدار باید وکیل گرفته و باید مبلغ تقریبی در حدود 150 یورو بایت  هزینه حق وکالت در ترکیه پرداخت نماید. همچنین اگر خریدار به زبان ترکی نیز مسلط نباشد در هنگام انتقال سند باید یک مترجم به همراه داشته باشد. بنابراین هزینه مترجم به هنگام خرید خانه در ترکیه نیز یکی دیگر از هزینه های خرید ملک در ترکیه است.

هزینه کمیسیون ملک در ترکیه

یکی از نگرانی هایی که بیشتر افراد در مورد افزایش هزینه های جانبی ملک در ترکیه دارند، مربوط به پرداخت هزینه کمسیون املاک است. شرکت های آژانس املاک یا بنگاه هایی که در ترکیه هستند و ملکی را برای شما پیدا میکنند در پایان معامله 3 درصد از قیمت خرید خانه را دریافت میکند. هزینه کمسیون املاک ترکیه برای خرید آپارتمان در ترکیه به عوامل مختلفی بستگی دارد و توافقی بین طرفین و آژانس املاک در نظر گرفته می شود.

بررسی های نظامی قبل از خرید خانه در ترکیه

همانطور که میدانید خرید خانه در منطقه نظامی برای اتباع خارجی ممنوع است. در هنگام سند زدن، یک درخواست رسمی به دولت داده میشود تا مشخص شود که ملک خریداری شده در منطقه نظامی قرار نداشته باشد. این قانون در 6 اوت 2018 لغو شد اما ممکن است مجددا اجرایی شود.

هزینه کمیسیون ملک در ترکیه، هزینه مالیات ملک در ترکیه، هزنیه انتقال سند در ترکیه

هزینه بیمه ملک در ترکیه

پرداخت بیمه ملک و آپارتمان در ترکیه که یکی از اجباری ترین هزینه های جانبی خرید ملک در ترکیه است و شامل آتشسوزی، سیل، زلزله، سونامی، رانش زمین میباشد. هزینه بیمه در ترکیه بر اساس متراژ ملک محاسبه میشود. هزینه بیمه زلزله در ترکیه حدود 150 تا 200 لیر میباشد. هزینه بیمه ملک در ترکیه بین 200 تا 450 لیر متغییر است که بر اساس مساحت خانه محاسبه میشود.

هزینه های خرید ملک در ترکیه

هزینه برق در ترکیه

اگر خانه فاقد کنتور برق باشد این هزینه در حدود 400 لیر است. اما اگر خانه کنتور برق داشته باشد و فقط نیاز به تغییر نام کنتور باشد چیزی حدود 75 لیر باید پرداخت کنید.

هزینه آب در ترکیه

در صورت عدم وجود کنتور و نصب کنتور آب جدید مبلغ 280 لیر و در صورت تغییر نام کنتور مبلغ 70 لیر باید پرداخت کنید.

هزینه تلفن در ترکیه

خط تلفن فقط به افرادی که اقامت را دریافت نموده اند تعلق میگیرد و هزینه راه اندازی خط تلفن ثابت 10 لیر میباشد.

هزینه نگهداری ملک در ترکیه

هر کسی که ملکی را در ترکیه خریداری می کند باید ماهانه هزینه ای را تحت عنوان تعمییر و نگهداری پرداخت نماید. این مبلغ چندان بالا نیست که شما را برای پرداخت آن دچار مشکل کند.

همان طور که در این مقاله گفته شده، در حدود 8 تا 9 درصد مبلغ خانه خریداری شده را باید برای هزنیه های جانبی خرید ملک در ترکیه در نظر بگیرید. همچنین تمام قیمت هایی که در این مطلب گفته شده نسبت به تورم و نرخ ارز ممکن است در زمان های مختلف تغییر کند.

برای دریافت بهترین خدمات در زمینه خرید ملک در ترکیه ( استانبول، آلانیا و آنتالیا ) با مشاوران متخصص و با تجربه گروه املاک سهند بهره مند شوید تا بهترین پیشنهادات اقامت در ترکیه و سرمایه گذاری در ترکیه را به شما ارائه دهند.

رایج ترین مشکلات خرید ملک در قبرس چیست؟

افرادی که قصد سرمایه گذاری یا خرید ملک در قبرس را دارند در ابتدا اولین اقدامی که باید انجام دهند این است که از شرایط سیاسی و اقتصادی کشور قبرس در آن برهه زمانی اطلاعات کافی به دست بیاورند. در سال های اخیر، تغییراتی که در قانون خرید و فروش مستغلات به وجود آمده است، به کاهش خطرات خرید ملک در قبرس کمک زیادی کرده است.

جهت دریافت مشاوره رایگان از شرکت مهندسان ساختمانی و املاک سهند با شماره های زیر تماس بگیرید.

02122350681

سرمایه گذاری در قبرس

یکی از مهم ترین استانداردهای سرمایه گذاری در قبرس نرخ مصادره اموال است. این شاخص به این معناست که کشور میزبان در شرایط تحریم جهانی یا تغییر رژیم اموال افراد سرمایه گذار مصادره میشود. این شاخص بین عدد 1 تا 7 است که هرچه این عدد نزدیکتر به 1 باشد خطر مصادره اموال کمتر است. از سال 2014 تا کنون این شاخص در کشور قبرس نزدیک به 1 بوده است. به عبارتی میتوان گفت که این عدد نشان دهنده پایین ‌ترین میزان خطر از جهت مصادره اموال اشخاص سرمایه گذار است.

آیا خرید ملک در قبرس بی خطر است ؟

برای جلوگیری از بروز مشکلات خرید ملک در قبرس چه باید کرد؟

 1.با وجود تبلیغات متعدد پیرامون سرمایه گذاری در کشورهای اروپایی از جمله قبرس، بهتر است قبل از اقدام به خرید خانه در قبرس، با افراد با تجربه مشورت کرده تا با مشکلات خرید ملک در قبرس مواجه نشوید.

2. با توجه به پیگیری‌های قانونی که دولت قبرس برای افراد سرمایه گذار انجام می دهد اما ممکن است مورد سوء استفاده افراد سودجو قرار بگیرید. به طور مثال، در مواردی دیده شده که خریدار ملک پول را واریز کرده اما فروشنده به تعهدات قراردادی خود عمل نکرده است. در این شرایط خریدار می تواند به دادگاه شکایت کرده و خواستار انتقال ملک به نام خود شود. اما اگر مدارک مورد نیاز وجود نداشته باشد، ملک قابل انتقال نیست.

3. خرید ملک و سرمایه‌گذاری در قبرس و یا هرکشور دیگری نیاز به تسلط بر قوانین آن کشور دارد. به همین منظورکمک گرفتن از یک وکیل معتبر که دارای دانش کافی و خبره در حیطه امور ملکی باشد می تواند شما را در تمامی مراحل اخذ اقامت و تابعیت یاری دهد.

4.خرید خانه هایی که مجوزهای مورد نیاز را قبلا اخذ کرده معمولاً بی خطر هستند. با این حال، بررسی صحت این مجوزها کار ساده ای نیست و نیازمند دانش و تجربه است که وکلای گروه سهند به خوبی از عهده این کار برمی‌ایند.

5. اغلب افراد این باور را دارند که خرید ملک در روستاهای قبرس کم خطرتر از خرید خانه در مرکز شهر قبرس است. اما باید در رابطه با خرید ملک در روستا هم به نکاتی توجه داشته باشید.

6. در مکان هایی مانند روستاها که یک ملک در زمین همسایه ساخته شده است، می تواند برای شما یک مشکل جدی ایجاد کند. ما به هر کسی که یک ملک قدیمی یا زمین در یک روستا را خریداری می کند، توصیه می کنیم تصویری که توسط یک نقشه بردار از مرزهای زمین ثبت شده را بررسی کند.

در صورتی که می خواهید کشور ترکیه را برای زندگی انتخاب نمایید پیشنهاد داده می شود به قسمت خرید ملک در کشور ترکیه مراجعه نمایید.

در صورتی که با کشور قبرس آشنایی آنچنانی ندارید می توانید به صفحه ی آشنایی با کشور قبرس مراجعه نمایید.

وکلای ما در گروه سهند آماده خدمات رسانی در تمام مراحل خرید ملک در قبرس به شما هستند.

خرید ملک در قبرس چه مشکلاتی را به همراه دارد؟

مهم ترین نکات مراحل خرید خانه در کشور قبرس

سعی کنید در همه موارد خرید ملک چه در روستا چه شهر از یک وکیل با تجربه برای حمایت از منافع خود استفاده کنید. وکیل های با تجربه و متخصص مجموعه سهند با تجربه درخشان خود بهترین معاملات ملکی را برای شما انجام داده و شما را از هرگونه خطری به هنگام خرید ملک و سرمایه گذاری در قبرس محفوظ نگه میدارند.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد امکانات رفاهی و چگونگی کشور قبرس برای زندگی و کار به مقاله زندگی در قبرس مراجعه کنید.

خرید ملک در قبرس هرچند که منجر به اخذ اقامت در قبرس و تابعیت یک کشور اروپایی می شود، اما باید به نکات مهمی از جمله موارد زیر توجه کنید تا با مشکلاتی در رابطه با سرمایه گذاری در قبرس رو به رو نشوید.

قیمت ملک و میزان رشد آن در بخش های مختلف کشور، سلامت نظام قضایی آن کشور، ریسک مصادره‌ی اموال و شاخص‌های دیگری مانند نرخ تورم و رشد اقتصادی کشور از جمله مواردی است که باید در تمام مراحل سرمایه گذاری در قبرس در نظر بگیرید.

به عنوان سخن آخر باید به این نکته اشاره کرد که از زمان ورود قبرس به اتحادیه اروپا برنامه هایی برای محدود کردن بخش مسکن املاک در نظر گرفته شده است. در چنین برنامه هایی دولت قصد دارد تملک املاک بدون سند را کنترل کند تا از احتمال بروز مشکلات خرید ملک در قبرس جلوگیری شود.

در این مطلب اطلاعاتی راجع به مشکلات موجود در هنگام خرید ملک و آپارتمان در قبرس ترکیه برای تان توضیح دادیم امیدواریم این مطلب به اندازه کافی برای تان آموزنده و مفید واقع شده باشد ، در صورتی که تا به حال نتوانستید برخی از مشکلات خودتان را برطرف نمایید می توانید با کارشناسان آنلاین سهندگروه ارتباط برقرار نمایید.توجه داشته باشید برای خرید ویلا در قبرس می توانید سهند گروه را انتخاب نمایید.

زندگی در قبرس ، ترکیه

شرایط زندگی در قبرس ، ترکیه

قبرس که به جواهر مدیترانه معروف است، به سرعت در حال تبدیل شدن به یک مقصد مورد علاقه برای افرادی است که به دنبال مهاجرت هستند. با داشتن فضای ساحلی نفس گیر، غذاهای عجیب و غریب، معماری دیدنی، شرایط زندگی در قبرس ، ترکیه سخت نیست و به سهولت امکان پذیر است.

 

شرایط زندگی در قبرس ، ترکیه

زندگی در قبرس ، ترکیه

 

قبرس در کجا واقع شده است؟

قبرس در واقع بین یونان و ترکیه می باشد و مدت ها است، که مکان خوبی برای مهاجران و بازنشستگان به خصوص ثروتمندان است. این کشور پس از تبدیل شدن به یک کشور رسمی اتحادیه اروپا در سال 2004 ، زیرساخت های خود را بسیار بهبود بخشید. رشد اقتصادی عامل اصلی هجوم بالای مهاجران ثروتمند بوده است.

حتما بخوانید: خرید ملک

قبرس چگونه تقسیم می شود؟

قبرس به شش شهر منطقه تقسیم می شود که عبارتند از :

 • نیکوزیا
 • لیماسول
 • لارناکا
 • پافوس
 • فاماگوستا
 • کرنیا

     1. زندگی در پافوس :

پافوس به عنوان بهترین شهر برای زندگی در قبرس به مدت هفت سال متوالی انتخاب شده است، یک مقصد مورد علاقه برای مهاجران مخصوصاً مهاجران انگلیسی است. در سال 2007 موفق به کسب عنوان شهر فرهنگ در اروپا شد.

پافوس یک شهر مدرن است، پس از سرمایه گذاری نزدیک به 30 میلیون یورو برای بهسازی شهر، اکنون در زیرساخت های باستان شناسی و معماری خود از امکانات عمومی و نوسازی شده استفاده کرده است.

دلایل دیگر اینکه پافوس تاج را به عنوان یکی از بهترین شهرها برای زندگی در قبرس گرفته است عبارتند از :

 • مکانی کاملاً شگفت انگیز است ( درست در کنار ساحل دریای مدیترانه واقع شده، که به معنای منظره دیدنی بی پایان، تابستان های عالی، صلح مطلق و آرامش است ).
 • قیمت املاک و مستغلات مناسب است ( برای مثال : با قیمت یک آپارتمان در مرکز لندن، می توانید به راحتی یک عمارت پنج خوابه با تمام امکانات رفاهی در قبرس ترکیه که مشرف به اقیانوس است خریداری کنید ).
 • اجاره ملک و آپارتمان نیز کمترین هزینه را دارند، که میانگین هزینه اجاره آن ماهانه ( 450 – 600 ) یورو است.
 • طرح مالیات کم
 • مهاجران از مزایای گزینه های مالیاتی بسیار کم بهره می برند.
 • میزان جرم پایین ( به طور کلی، قبرس از میزان جرم و جنایت پایینی برخوردار است، اما پافوس بسیار آرام تر از پایتخت، نیکوزیا است ).
 • خونگرم بودن  ( مردم محلی به طور کلی از مهاجران استقبال می کنند و یک شهر دوستانه است ).

 

شرایط زندگی در قبرس ، ترکیه

زندگی در قبرس ، ترکیه

 

     2. زندگی در لیماسول :

لیماسول پایتخت تجاری و پس از پافوس در لیست بهترین شهرها برای زندگی در قبرس است. اگر به فکر راه اندازی یک تجارت یا سرمایه گذاری هستید، لیماسول برای شما مناسب است.

همچنین این شهر با بیشترین تعداد روستاهای کوچک است، بنابراین اگر می خواهید واقعاً با فرهنگ قبرس آشنا شوید، این شهر را به شما پیشنهاد می کنیم.

برخی از دلایل دیگر این که این شهر در رده بالای لیست های مهاجران قرار دارد عبارتند از  :

 • اوقات فراغت ( لیماسول به عنوان پایتخت تفریحی قبرس می باشد، همیشه کاری وجود دارد که باید انجام شود و هیچوقت بی حوصله و دلزده نمی شوید).
 • این شهر دارای بیشترین طراحی های تاریخی و معماری است.
 • بهداشت و آموزش ( مزایای عالی سلامتی و تحصیلی به ویژه اگر جز مهاجران در اتحادیه اروپا باشید ).
 • هزینه مقرون به صرفه برای زندگی ( گرچه هزینه ها کمی بیشتر از پافوس است، اما در مقایسه با سایر شهرهای اروپا هنوز هم نسبتاً کم است ).
 • به علاوه همه این ها، لیماسول از سیستم حمل و نقل عالی برخوردار است.

حتما بخوانید: خرید ملک در قبرس

    3. زندگی در نیکوزیا :

نیکوزیا پایتخت قبرس است. از نظر زندگی در قبرس به عنوان سومین شهر انتخاب شده، در میان 20 شهر برتر برای زندگی در اروپا رای گیری شده است. یکی از اصلی ترین جاذبه های این شهر این است که قدرت جذب بازدید کننده زیادی را دارد، در حالیکه مکان گردشگری نیست.

از آنجا که بسیاری از سواحل و سازه های منحصر به فرد مانند سایر شهرها و ساکنان محلی از استقبال خاصی از گردشگران برخوردار نیستند، اما هنوز یک شهر عالی برای سکونت است و برخی از دلایل در اینجا آمده است :

 • سفر و اتصالات آسان
 • صدها پرواز مستقیم روزانه در سه قاره جهان انجام می شود که این امر گزینه ای جذاب برای مهاجران محسوب می شود.
 • آسانترین مکان برای جابجایی در قبرس
 • پایین ترین رژیم مالیات بر درآمد شرکت ها

 

شرایط زندگی در قبرس ، ترکیه

زندگی در قبرس ، ترکیه

 

     4. زندگی در لارناکا :

پایتخت شراب قبرس است و در لیست، به عنوان چهارمین شهر برای زندگی در قبرس قرار دارد. همچنین بهترین شهر برای تهیه غذای قبرس می باشد. بنابراین، اگر واقعاً می خواهید غذاهای خوشمزه قبرس مدیترانه ای عجیب و غریب را امتحان کنید، به لارناکا بروید. دلایل دیگری که ممکن است بخواهید لارناکا را به عنوان خانه خود انتخاب کنید:

 • مناسب برای بازنشستگی ( از زمان معرفی ویزای بازنشستگی در سال 2007، لارناکا به هنگام بازنشستگی به محلی برای اقامت تبدیل شده است. این طرح بطور ویژه برای شهروندان ثروتمند و غیر اتحادیه اروپا طراحی شده است، شهروندان اتحادیه اروپا به طور کلی به هیچ نوع روادیدی احتیاج ندارند ).
 • این شهر عمدتاً به بازنشستگانی که از مزایای بسیار زیادی همچون خدمات بهداشتی درمانی، مالیات بسیار کم درآمد و حقوق بازنشستگی برخوردار هستند، مشمول بازپرداخت مالیات نمی شود.
 • واردات بدون عوارض
 • هزینه بسیار کم زندگی ( در مقایسه با سه شهر دیگر که در بالا به آنها اشاره شد، لارناکا بسیار ارزان است و هزینه ها قابل کنترل هستند ).
 • متوسط ​​اجاره ماهانه یک خانه فقط 300 یورو است.

حتما بخوانید: خرید ملک در ترکیه

     5. فاماگوستا :

فاماگوستا یکی دیگر از بهترین شهرها برای زندگی در قبرس است. پایتخت دریایی قبرس، فاماگوستا به عنوان پنجمین مکان برای زندگی ناب به دلیل آن که شهری بسیار شلوغ است، در جایگاه خود قرار دارد. تعداد بسیار زیادی از گردشگران را به خود اختصاص می دهد، زیرا این شهر توسط دیوارهای تاریخی احاطه شده و ساختار گذشته خود را حفظ کرده است.

همچنین مرکز تولید صنعتی قبرس با بزرگترین بندر ماهیگیری و همچنین سرزمین حوض حمل و نقل است. ممکن است یک مقصد مورد علاقه برای مهاجران نباشد، اما هنوز هم شهر خوبی است به دلایل زیر :

 • مرکز اقتصادی قبرس است
 • بهترین دانشگاه قبرس که در سراسر جهان شناخته می شود ( این دانشگاه همچنین مسئول پایین آمدن نرخ بیکاری و افزایش نرخ اقتصاد برای قبرس است ).
 • خدمات درمانی عالی

 

شرایط زندگی در قبرس ، ترکیه

زندگی در قبرس ، ترکیه

 

     6. کرنیا :

کرنیا آخرین شهر برای زندگی در قبرس در لیست بهترین شهرها قرار گرفته است. برای جامعه مهاجران، کمترین شهر مورد استقرار است. اگرچه بخشی از اتحادیه اروپا در قبرس است، اما هنوز هم تأثیر سنگینی در ترکیه دارد و تنظیم آن را برای مهاجران کمی دشوار می کند.

 • این شهر بزرگترین بندر قبرس و دقیقاً به عنوان فاماگوستا، یک شهر تاریخی با قلعه ها، موزه ها و دیوارهای بزرگی در اطراف شهر است.
 • یک مغناطیس توریستی است و زندگی اجتماعی بسیار فعالی دارد.
 • سهم اقتصادی زیاد
 • مکان بسیار مناسبی برای بازدید و تعطیلات است، اما امکانات زیادی برای اسکان ندارد.

 

ممنون که همراه ما بودید و این مقاله را مطالعه کردید، انتخاب یک شهر برای زندگی همیشه به ترجیحات شما بستگی دارد. امیدواریم این مقاله به شناخت شما برای زندگی در قبرس و تصمیم گیری بهتر کمک کند. شرکت مهندسان ساختمانی و املاک سهند آماده مشاوره و راهنمایی درمورد هر مسئله ای از جمله مهاجرت و اقامت در قبرس یا ترکیه به شما عزیزان می باشد.

 

منبع : https://www.globalcitizensolutions.com

 

کشور قبرس برای زندگی

آیا کشور قبرس برای زندگی مناسب است؟

کشور قبرس برای زندگی به جواهر دریای مدیترانه معروف است. این کشور یک جزیره در جنوب ترکیه و جنوب غربی یونان می باشد. قبرس سومین جزیره دریای مدیترانه به لحاظ وسعت است. موقعیت این جزیره به گونه ای است که به سه قاره آسیا، اروپا و آفریقا دسترسی راحت دارد.

این کشور تا سال 1960 مستعمره کشور انگلستان بود، و در حال حاضر از زیباترین مناطق توریستی جهان به حساب می آید و افراد زیادی هر ساله برای تفریح و تجارت به این کشور می آیند. در این مطلب قصد داریم تا 5 دلیل برای زندگی در قبرس را با شما عزیزان به اشتراک بگذاریم که در ادامه به آن ها می پردازیم.

 

آیا کشور قبرس برای زندگی مناسب است؟

کشور قبرس برای زندگی

 

چرا قبرس؟

قبرس دارای مزیت های زیادی برای زندگی می باشد، که در این مطلب 5 مورد از مهم ترین آن ها را با شما بررسی خواهیم کرد.

معافیت مالیاتی برای خریداران خانه

در طی بحران مالی که این کشور در سال 2008 متحمل شد، دولت تصمیم گرفت تا برای خریداران املاک در قبرس مزیت هایی را در نظر بگیرد. به همین دلیل در اولین اقدام خود هزینه های نقد و انتقال سند را به نصف کاهش داد.

همچنین در تصمیماتی قرار شد تا 75 درصد از مالیات را به خریداران ببخشد و حتی تصمیم گرفته شده بود تا سال 2017 به کلی این مالیات را بردارد. به طور کلی شرایط خرید خانه در این کشور نسبت به سایر کشور ها آسان تر می باشد.

حتما بخوانید: خرید ملک در قبرس

خرید ملک در قبرس

این کشور دارای آب و هوای مدیترانه ای می باشد و تابستان های دلچسب و زمستان های نسبتا معتدلی دارد. این کشور به خط استوا نزدیک است که باعث می شود، آب و هوای آن متاثر از این خط شود. در این کشور شما در 340 روز سال از آفتاب بهره می برید. بنابراین، این کشور یک اقلیم مطلوب برای زندگی را به شما هدیه می دهد.

نرخ پایین جرم و جنایت

این کشور یکی از امن ترین کشور های اروپایی برای زندگی می باشد. بنابراین خیالتان برای بزرگ کردن فرزندانتان در این کشور راحت باشد، در این کشور آمار جرم و جنایت در پایین ترین سطح خود می باشد.

استاندارد های بهداشتی

 • سیستم مراقبت های بهداشتی در این کشور مطابق با استاندارد های بین المللی است.شما می توانید در این کشور از بهداشت عمومی و خصوصی بهره مند شوید.
 • این کشور برای کسانی که درآمد پایین دارند خدمات بهداشتی و پزشکی را به طور رایگان ارائه می دهد.
 • همه شهر های اصلی این جزیره دارای بیمارستان ها و درمانگاه های زیادی می باشد، که در آن ها پزشکان متخصص عالی مشغول به کار هستند.
 • تمامی پزشکان این کشور در بهترین دانشگاه های جهان در خوانده اند.

 

آیا کشور قبرس برای زندگی مناسب است؟

کشور قبرس برای زندگی

 

کیفیت بالای زندگی

در این کشور شما می توانید بالاترین سطح زندگی را تجربه کنید، و از آرامش خاطر بهره مند شوید. خود اهالی قبرس افرادی صبور و آرام می باشند، که این آرامش را به دیگران نیز منتقل می کنند. هزینه های زندگی در قبرس 25 درصد ارزان تر از سایر کشور های اتحادیه اروپا می باشد.

 

امیدواریم که این مطلب برای شما عزیزان مفید بوده باشد و از شما عزیزان بابت همراهیتان متشکریم.

 

صفر تا صد خرید خانه در قبرس

صفر تا صد خرید خانه در قبرس با املاک سهند

صفر تا صد خرید خانه در قبرس را با شرکت مهندسان ساختمانی و املاک سهند بدانید. قبرس از جزایر زیبای دریای مدیترانه می باشد، این کشور دارای سواحل و مناظر زیبایی است که دل هر بیننده ای را می رباید. همچنین دارای اقتصاد پویا و رو به رشدی می باشد. این کشور جز اتحادیه اروپا است و تمام مزایای این اتحادیه را دارا می باشد.

این ویژگی ها باعث شده تا افراد زیادی به فکر خرید در این جزیره زیبا بیافتند، اما سوالی که برای بسیار از افراد پیش می آید این است که روند خرید خانه در قبرس به چه صورت می باشد؟ و چگونه می توانند یک خرید مطمئن را تجربه کنند؟ با ما در این مطلب همراه باشید تا پاسخ این سوالات را دریابید. البته این مطلب برای هنگامی است که شما قصد دارید مستقیما از طریق مشاورین املاکی که در قبرس هستند اقدام کنید.

 

صفر تا صد خرید خانه در قبرس با املاک سهند

صفر تا صد خرید خانه در قبرس

 

مشاورین املاک در قبرس

صدها عامل املاک و مستغلات در سراسر قبرس وجود دارد، از پله و پافوس در شرق این کشور گرفته تا لارناکا و لیماسول در غرب. همه آن ها موارد مناسبی را به شما ارائه می دهند. با توجه به این تنوع ملکی، بهتر است بر روی آنچه که واقعا می خواهید تمرکز کنید. یعنی بر اساس بودجه و مکانی که قصد خرید خانه در آنجا را دارید اقدام کنید.

حتما بخوانید: خرید ملک

انجمن های نمایندگی املاک و مستغلات

برای اطمینان در معاملات خود، بررسی کنید که مشاور املاکی که قصد معامله در آن را دارید دارای مجوزهای لازم باشد. املاکی که انتخاب می کنید باید در شورای نمایندگی املاک و مستغلات قبرس ثبت شده باشند.

شما می توانید این کار را به راحتی انجام دهید، کافی است تا شماره ثبت آن ها را در وب سایت این شورا بررسی کنید. شورا برای این ایجاد شده است تا کسی نتواند به طور غیر قانونی برای خرید و فروش خانه اقدام کند، همچنین تمامی املاک هایی که جز این اتحادیه هستند دارای بیمه غرامت می باشند.

بازدید از ملک

پس از انتخاب مکان مورد نظر برای خرید خانه و انتخاب یک مشاور املاک مطمئن حالا باید به بازدید ملک های مختلف بپردازید.

سوالاتی که هنگام بازدید می توانید بپرسید این است که :

 • آیا این ملک در تابستان کمبود آب ندارد؟
 • آیا این ملک قطعی برق زیاد دارد؟
 • آیا ملک دارای وام یا بدهی می باشد؟
 • آیا این ملک برای اجاره محدودیت دارد؟

از یک وکیل خوب استفاده کنید

پیدا کردن یک وکیل مسلط به زبان انگلیسی که عضو کانون وکلای قبرس نیز باشد، باید در اولویت کارتان قرار بگیرد. استفاده از یک وکیل خوب می تواند باعث صرفه جویی در وقت و هزینه های شما شود.

 

صفر تا صد خرید خانه در قبرس با املاک سهند

صفر تا صد خرید خانه در قبرس

 

روند خرید

 • قدم اول :

بعد از انتخاب ملک مورد نظر مشاور املاک به مدت یک ماه ملک را از بازار املاک خود خارج می کند، اما شما باید مبلغی را به عنوان ضمانت و ودیعه در اختیار مشاور املاک قرار دهید. با دادن مبلغ ودیعه یک قرارداد رزرو امضا می کنید. در تمامی این مراحل سعی کنید تا از وکیل خود کمک بگیرید. پول ودیعه در یک حساب بی طرف نگهداری می شود.

 • قدم دوم :

در این مدت وکیل شما مدارک ملک را بررسی کرده و تحقیقاتی بر روی ملک انجام می دهد. از مهمترین موارد مربوط به مالکیت، سند ملک می باشد که در قبرس یک مورد آزار دهنده می باشد. شما باید این موضوع را بدانید که فروشنده صاحب حقیقی ملک می باشد.

همچنین وکیل شما بررسی می کند که آیا این ملک وام و بدهی یا هر ایرادی دارد که مانع فروش ملک شود یا خیر. بسیاری از افراد به دلیل عدم آگاهی دچار این مشکل می شوند. اگر خانه نوساز باشد وکیل شما بررسی می کند که مجوز های لازم و پایان کار داشته باشد.

 • قدم سوم :

بعد از بررسی های انجام شده توسط وکیل شما، حال ایشان قرارداد فروش املاک را تهیه می کند. بعد، آن ها اطمینان می دهند که این معامله از جانب دو طرف معامله مورد تایید است. این اطمینان با ثبت در اداره زمین ها ایجاد می شود.

دلیل این تاییدیه دو طرف این است که اولا از فروش ملک به چند نفر جلوگیری شود. دوما مانع از استفاده سند ملک شما به عنوان وثیقه برای دریافت وام توسط فرد دیگری شود. این کار باعث می شود تا از حقوق خریدار محافظت شود، در همین زمان شما باید مقداری از پول ملک را پرداخت کنید.

 • قدم چهارم :

وکیل شما درخواستی را برای شورای وزیران قبرس صادر می کند. این کار برای این است تا مطمئن شوند شما هیچ مشکل قانونی ندارید و از طریق پلیس اینترپل تحت تعقیب نیستید. همچنین 5 درصد از مبلغ خانه را به عنوان مالیات بر ارزش افزوده از شما طلب می کنند. وقتی که همه این کارها صورت گرفت، بقیه پول را تسویه می کنید. تمامی این روند در طی یک ماه انجام می شود.

 • قدم پنجم :

 • قدم آخر دریافت سند با حضور فروشنده و خریدار می باشد ( شما باید رسیدهای دولتی و مالیاتی را همراه خود داشته باشید. در این مرحله همچنین باید هزینه انتقال سند را بپردازید و پس از دریافت رسید آن ها اکنون شما مالک خانه هستید. حال می توانید آب و برق خانه را به نام خود بزنید ).
 • هزینه های خرید
 • هزینه های ثبت زمین ( معمولا توسط وکیل شما انجام می شود و مبلغ زیادی نیست ).
 • هزینه های حقوقی ( هنگام استفاده از یک وکیل باید 1 درصد از قیمت ملک را برای او کنار بگذارید ).
 • مالیات بر املاک محلی ( این مالیات به شهرداری ها پرداخت می شود و بر اساس ارزش ملک می باشد ).

حتما بخوانید: پروژه ها

هزینه های انتقال ملک

اگر مالیات بر ارزش افزوده بر روی قیمت ملک شما افزوده شده باشد، نیازی به پرداخت این هزینه ها نیست. اما اگر آن را پرداخت نکرده باشید باید 50 درصد را به این هزینه ها اختصاص دهید.

 

صفر تا صد خرید خانه در قبرس با املاک سهند

صفر تا صد خرید خانه در قبرس

 

تمبر مالیاتی

بر اساس ارزش ملک شما حساب می شود :

 • از ( 0 تا 5000 ) یورو هیچ مبلغی نیاز نیست که بپردازید.
 • از ( 5001 یورو تا 170.000 ) یورو 0.15 درصد
 • بیش تر از ( 170.000 ) یورو 0.2 درصد

 

امیدواریم که این مطلب شما را به طور کامل راهنمایی کرده باشد و از مطالعه آن لذت برده باشید. همچنین می توانید با مراجعه به سایت ما اطلاعات بیشتری را به دست بیاورید و به صورت رایگان با مشاورین ما در ارتباط باشید.

 

خرید آپارتمان در استانبول ترکیه

نحوه خرید آپارتمان در استانبول ترکیه

شهر استانبول بزرگترین و پرجمعیت ترین شهر ترکیه می باشد، جمعیت ثبت شده این شهر در سال 2018 حدود ( 15067724 ) نفر ثبت گردیده است. همچنین این شهر از بزرگترین شهر های اروپا و موقعیت آن بین تنگه بسفر، دریای مرمره و دریای سیاه می باشد. نکته جالب در مورد خرید آپارتمان در استانبول ترکیه این است که در دو قاره آسیا و اروپا قرار گرفته و در واقع شامل یک بخش آسیایی و یک بخش اروپایی است.

این شهر عنوان سومین شهر توریستی جهان را در سال 2010 کسب کرده، بسیاری از سفارت های کشورهای دیگر نیز در این شهر واقع شده اند. این شهر از نظر اقتصادی نیز از مهم ترین شهر های ترکیه به حساب می آید.

همه این عوامل دست به دست هم داده اند تا این شهر به یکی از هدف های مناسب خریداران املاک در سراسر جهان تبدیل شود. در این مطلب قصد داریم تا شما را با خرید ملک در استانبول (آپارتمان و ویلا) و نکاتی که در مورد آن باید رعایت کنید، آشنا کنیم. با ما همراه باشید.

 

فروش آپارتمان در آنتالیا ترکیه

 

فروش آپارتمان در آنتالیا ترکیه

آنتالیا یکی از شهرهای ساحلی ترکیه است که در سال های اخیر بسیار مورد توجه ایرانیان قرار گرفته است. تنوع در سبک زندگی در آنتالیا شما را به یک چالش بزرگ دعوت می کند. پروژه های ساختمانی در این شهر ساحلی روز به روز در حال توسعه بوده و از تنوع ملکی بالایی برخودار می باشد. شهر آنتالیا علاوه بر جاذبه های گردشگری بی شمار، دارای امکانات تفریحی بسیار زیادی است که شما را تا مدت ها سرگرم خود می کند.

از جمله مزایای خرید و فروش آپارتمان در آنتالیا دوری از ترافیک و هوای آلوده، مراکز آموزشی بین المللی، سیستم حمل و نقل راحت، امنیت شهری بالا،امکانات تفریحی و رفاهی بالا و نزدیکی به دریا می باشد. همچنین قیمت این شهر نسبت به سایر شهرهای ترکیه و یا حتی ایران ارزان تر است.

 

 فروش خانه مبله در ترکیه

 

فروش خانه مبله در ترکیه

برخی از آپارتمان های موجود در ترکیه به صورت مبله به فروش می رسد. این آپارتمان ها دارای تمامی امکانات رفاهی بوده و شما با خرید آپارتمان های مبله دیگر نیازی به خرید لوازم خانه نخواهید داشت و از این طریق می توانید به صورت چشمگیری هزینه های خرید خانه و تجهیزات آن را کاهش داده و مابقی سرمایه خود را برای کار دیگر سرمایه گذاری کنید.

 

فروش آپارتمان در ترکیه ازمیر

فروش آپارتمان در ترکیه ازمیر

فروش آپارتمان در ترکیه ازمیر

ازمیز ترکیه یکی از بهترین و زیباترین شهرهای ترکیه است و سومین شهر بزرگ این کشور محسوب می شود. ازمیر دارای شیک ترین و لوکس ترین آپارتمان ها بوده و خرید ملک در ازمیر ترکیه مساوی است با اخذ اقامت در کشور ترکیه. وکلای سهند آرزوی شما را مبنی بر خرید ملک در ازمیر ترکیه و اخذ اقامت در این کشور را دست یافتنی کرده و شما برای رسیدن به آن تنها کافیست با ما تماس بگیرید.

فروش آپارتمان در ترکیه آلانیا

آلانیا از دیگر شهرهای ترکیه است که دارای خانه هایی فوق العاده شیک بوده که به سبک اروپایی ساخته شده است. این خانه ها به صورت کاملا مستقل بوده و شما می توانید با امنیت کامل و بدون نیاز به نگهبان خانه خود را ترک کنید.

آلانیا به دلیل موقعیت جغرافیایی دارای سواحل شنی بکر و زیبا و طبیعتی جذاب بوده و جاذبه های گردشگری زیادی را در خود جای داده است. فروش آپارتمان در آلانیا ترکیه یکی از خدماتی است که مشاورین املاک سهند به مشتریان خود ارائه می دهد. برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.

فروش آپارتمان ارزان در استانبول ترکیه

 خانه های موجود در استانبول هم قیمت با ایران و یا حتی در مواقعی ارزان تر از ایران بوده و شما می توانید با خرید ملک در استانبول اقامت کشور ترکیه را اخذ کرده و به راحتی و بدون دغدغه به این کشور زیبا سفر کنید. در هنگام خرید آپارتمان در استانبول برای این که در دام کلاهبرداران گرفتار نشوید، از افراد مجرب در این زمینه کمک بگیرید. وکلای سهند دارای نمایندگانی در داخل کشور ترکیه بوده و می تواند راهنمای خوبی هنگام خرید ملکی مطمئن در ترکیه باشد.

حمل و نقل در استانبول

حمل و نقل عمومی در شهر استانبول از چند طریق انجام می شود که این امر باعث شده دسترسی به این شهر به راحتی انجام بگیرد. این موارد عبارت اند از :

 • راه آهن
 • فرودگاه
 • مترو
 • ترامو
 • کشتیرانی


حتما بخوانید: خرید ملک در ترکیه

 

فروش آپارتمان در آنتالیا ترکیه

 

نکات مهم برای خرید آپارتمان در استانبول

اگر تصمیم به خرید آپارتمان در این شهر را دارید باید قبل از اقدام به خرید نکاتی را بدانید و در تمامی مراحل خرید این نکات را در نظر بگیرید.

 • شروع کار :

بیشتر شهروندان کشور های دیگر مجاز به خرید ملک و آپارتمان در این شهر می باشند، اما برای کسب اطلاعات و اطمینان خاطر بیشتر بهتر است ابتدا با سفارت خود در ترکیه تماس بگیرید و شرایط را بسنجید. همچنین قبل از هر اقدامی یک مشاور املاک مورد اعتماد و معتبر پیدا کنید زیرا یک مشاور معتبر می تواند موارد بسیار زیادی را به شما معرفی کند و شما را در روند خرید هدایت کند.

 • نگران بلد نبودن زبان ترکی نباشید :

اگر هیچ اطلاعاتی از زبان ترکی ندارید با انتخاب یک مشاور املاک معتبر می توانید این مشکل را به راحتی حل کنید.

 • بررسی ملک انتخاب شده :

اگر آپارتمانی در این شهر مورد پسند شما قرار گرفت حتما از املاک مالکیت و رسمی بودن آن اطمینان حاصل کنید. همچنین اگر آپارتمان نوساز نمی خرید، مطمئن شوید که تمامی قبض های آب، گاز، تلفن و برق آن توسط مالک قبلی پرداخت شده باشد. این مورد را در نظر داشته باشید که استانبول در کمربند زلزله می باشد، بنابراین یک خانه ضد زلزله در این شهر می تواند یک مزیت محسوب شود.

 • انتخاب محله مناسب :

هر محله استانبول با محل دیگر آن متفاوت است و یکی از معیارهای تعیین قیمت آپارتمان همین محله ها می باشند. قبل از خرید حتما محله ای را که قصد خرید ملک در آن را دارید بررسی کنید تا از امنیت و امکانات آن مطمئن شوید. املاکی که قیمت ارزان تری دارند معمولا در حومه شهر می باشند و محلات خوب و گران قیمت استانبول اطراف بسفر می باشند.

 • جابجایی :

اگر ملک متناسب با خود را پیدا کردید نگران جابجایی به کشور ترکیه نباشید، زیرا می توانید با خرید آپارتمانتان در این شهر اقامت و اجازه کار دریافت کنید و زندگی خود را در این شهر از نو بسازید.

 

فروش آپارتمان در وان ترکیه

فروش آپارتمان در وان ترکیه

فروش آپارتمان در وان ترکیه

وان ترکیه یکی از شهرهای مورد علاقه ایرانیان به شمار می رود. این شهر در کنار دریای وان قرار گرفته و جاذبه های گردشگری بسیاری دارد. شهر وان به دلیل هم مرز بودن با ایران فرهنگ نزدیکی با ایران داشته و بهترین مکان برای سرمایه گذاری و خرید ملک محسوب می شود. با خرید ملک در شهر وان می توانید تعطیلات خود را در این شهر زیبا گذرانده و از ساحل آرام، طبیعت سرسبز و سایر مکان های تفریحی این شهر لذت ببرید.

فروش آپارتمان در آنکارا ترکیه

در صورتی که قصد خرید ملک در آنکارا را دارید توصیه می شود ابتدا بودجه خود را در نظر گرفته و سپس متناسب با بودجه خود آپارتمانی مناسب را انتخاب نمایید. برای خرید آپارتمان در آنکارا ترکیه شما باید با قوانین موجود در این کشور آشنا باشید تا در هنگام خرید تمامی مراحل را به صورت قانونی طی کرده و ملکی مطمئن و بدون مشکل قانونی را خریداری کنید.

 

فروش آپارتمان در وان ترکیه

 

فروش خانه ویلایی در استانبول

خانه های ویلایی در استانبول دارای تمامی امکانات رفاهی و تفریحی بوده و موقعیتی مناسب برای سرمایه گذاری در این شهر می باشد. ویلاهای استانبول دارای استخرهای سرباز و سر پوشیده، آلاچیق های مدرن، نورپردازی های حرفه ای و … بوده و به صورت همکف و دوبلکس آماده فروش می باشد.

مشاورین املاک سهند برای خرید خانه های ویلایی لوکس در استانبول با قیمتی مناسب پیشنهادات به صرفه ای برای شما دارد. از آن جا که شهر استانبول گردشگران زیادی دارد شما می توانید با خرید خانه ویلایی در این شهر علاوه بر سرمایه گذاری و دریافت اقامت کشور ترکیه، با اجاره خانه کسب درآمد کنید.

خرید آپارتمان در قبرس جنوبی

نحوه خرید آپارتمان در قبرس جنوبی

شاید نام قبرس جنوبی را بارها از زبان کسانی که به فکر مهاجرت یا خرید ملک در این کشور افتاده اند شنیده باشید و شما هم به فکر خرید آپارتمان و ملک در این کشور افتاده باشید، در این مطلب سعی داریم تا شما را به طور کلی با این کشور آشنا کنیم. با ما همراه باشید تا از این کشور فوق العاده با آب و هوای زیبای مدیترانه ای بیشتر آشنا شوید تا قبل از هر اقدامی برای خرید آپارتمان در این کشور اطلاعات کاملی از آن داشته باشید.

 

نحوه خرید آپارتمان در قبرس جنوبی

خرید آپارتمان در قبرس جنوبی

 

ویژگی های اقتصادی این کشور

کشور قبرس جنوبی از نظر توریستی در رتبه چهلم جهان قرار دارد. این رتبه را با سالانه 3 میلیون مسافر در سال کسب کرده است.این کشور دارای بیشترین پرچم آبی ساحلی در جهان می باشد. پرچم های آبی ساحلی از سوی سازمان توریست جهانی صدر می شوند که نشان دهنده میزان بهداشت در نواحی ساحلی می باشد.

سواحل این کشور به قدری تمیز و پاک از زباله هستند که در قبرس ادعا می کنند شما می توانید پا برهنه بر روی شن های ساحل با خیال راحت پیاده روی کنید. این کشور در چند سال اخیر دارای نرخ بی کاری نزولی بوده است.

رشد اقتصادی این کشور تقریبا از سال 2014 شروع شد و تا جایی پیش رفت که امروزه این کشور یکی از کشور های قدرتمند اقتصادی جهان محسوب می شود. باید این موضوع را نیز بدانید که در سالی که گذشت نرخ رشد اقتصادی این کشور 2.40 درصد بوده است. همچنین به دلیل دارا بودن خط ساحلی وسیع باعث شده تا صنعت ساختمان سازی و شروع ملک در این کشور به حد اعلای خود برسد.

در نوار ساحلی این کشور شهر ها و روستا هایی وجود دارند که دارای موقعیت های عالی برای ایجاد رستوران ها و هتل های ساحلی می باشند. شما می توانید در ساحل های این کشور بیننده انواع جشن ها و کارناوال های آن ها باشید.

حتما بخوانید: خرید ملک در قبرس

حکومت قبرس جنوبی

حکومت این کشور به صورت جمهوری می باشد و بالاترین فرد حکومتی این کشور رئیس جمهور این کشور می باشد.باید این نکته را بدانید که قبرس جنوبی از کم تنش ترین کشور های جهان به لحاظ سیاسی می باشد و شما می توانید در این کشور یک زندگی آرام و بی دغدغه را تجربه کنید.

شهر های قبرس جنوبی

 • نیکوزیای جنوبی :

 پایتخت این کشور می باشد.تمامی ادارات و ارگان ها و سفارت ها در این شهر واقع شده است.

 • لارناکا :

این شهر یکی از شهر های پرطرف دار در بین ایرانیان می باشد و علاقه زیادی از سمت ایرانی ها برای خرید ملک در این شهر دیده می شود.زمستان ها این شهر بسیار خلوت و آرام می باشد.

 • لیمالوسل :

این شهر یکی از شهر های ساحلی کشور قبرس جنوبی می باشد و از نظر محبوبیت بین ایرانیان برای خرید ملک این شهر در رده دوم قرار دارد.این شهر به لحاظ اقتصادی و تجاری مهم ترین شهر قبرس جنوبی می باشد.

 • پافوس

این شهر نیز ساحلی می باشد و برای زندگی بسیار مقرون به صرفه می باشد. اگر زبان انگلیسی خوبی دارید این شهر برای شما بسیار مناسب می باشد.

 

نحوه خرید آپارتمان در قبرس جنوبی

خرید آپارتمان در قبرس جنوبی

 

با توجه به اطلاعاتی که از این کشور زیبا و پر رونق در اختیارتان قرار گرفت حتما تا الان متوجه این موضوع شدید که این کشور می تواند یک مقصد توریستی و اقامتی مناسب برای شما می باشد و ارزش این را دارد که برای خرید آپارتمان در این کشور هزینه کرد.

شما می توانید توسط تماس با مجموعه ما از کیس های آپارتمانی مناسب با موقعیت مکانی های بی نظیر مطلع شوید و در کمترین زمان و با اطمینان بالا اقدام به خرید آپارتمان در کشور قبرس جنوبی کنید.

 

امیدواریم که این مطلب برای شما مفید واقع شده باشد و از شما بابت زمانی که برای مطالعه این مطلب گذاشتید کمال تشکر را داریم.

قیمت باور نکردنی خرید آپارتمان در قبرس

خرید ملک و قیمت باور نکردنی خرید آپارتمان در قبرس

قبرس از زیباترین جزایر دریای مدیترانه می باشد و لقب آن عروس مدیترانه است. این جزیره در واقع سومین جزیره بزرگ دریای مدیترانه و دارای جاذبه های تفریحی و تجاری بسیار زیادی می باشد که باعث شده افراد زیادی از سراسر دنیا به ویژه ایران میل به خرید ملک و آپارتمان در این کشور پیدا کنند، به دلیل قیمت باور نکردنی خرید آپارتمان در قبرس.

 

خرید ملک و قیمت باور نکردنی خرید آپارتمان در قبرس 

قیمت باور نکردنی خرید آپارتمان در قبرس

 

همچنین این کشور اهمیت این موضوع را متوجه شده و اقدام به ساخت پروژه های مختلف ویلایی و آپارتمانی در شهر های مختلف این کشور کرده است. در این مطلب ابتدا توضیح مختصری در مورد این کشور برای شما خواهیم داد و در ادامه آن به بررسی این عنوان که آیا می توان با یک قیمت باورنکردنی و بیش از حد ارزان در این کشور آپارتمان تهیه کرد یا خیر، می پردازیم.

حتما بخوانید: خرید ملک در قبرس

آشنایی با کشور قبرس

کشور قبرس در واقع یک جزیره در دریای مدیترانه می باشد، که از چند سال پیش به اتحادیه اروپا پیوست همین عامل یکی از دلایل محبوبیت این کشور می باشد. این کشور دارای شهرها و روستاهای ساحلی زیبایی می باشد، که در آن ها رستوران ها و هتل های ساحلی زیادی وجود دارد.

این کشور به دو بخش شمالی و جنوبی تقسیم شده است، که بخش شمالی آن ترک نشین می باشند و به زبان ترکی استانبولی سخن می گویند و بخش جنوبی آن عمدتا یونانی زبان می باشند. هر دو قسمت این جزیره بسیار زیبا و دیدنی و پر است از آثار تاریخی و فرهنگی مختلف.

 

خرید ملک و قیمت باور نکردنی خرید آپارتمان در قبرس 

قیمت باور نکردنی خرید آپارتمان در قبرس

 

قیمت باورنکردنی واقعیت یا یک عنوان وسوسه انگیز

در کشور قبرس موقعیت های بسیار خوبی برای خرید آپارتمان وجود دارد و هم می توانید آپارتمان های ساحلی بخرید و هم آپارتمان هایی که در مرکز شهر ها می باشند، که معمولا قیمت کمتری هم نسبت به آپارتمان های ساحلی دارند. اما باید این مورد را بدانید قیمت آپارتمان های قبرس تا حد معقولی می توانند تخفیف پذیر باشند و افراد سودجویی نیز وجود دارند که می خواهند با عناوین زیبا شما را به دام بیاندازند.

بنابراین در این میان شما باید همیشه این مورد را در نظر داشته باشید که هر ارزانی بی حکمت نیست مخصوصا اگر از حد معقول آن کم تر باشد. در این میان شما نیاز به عامل های معتبر این کار دارید که در این مورد می توانید به مجموعه ما و تجربه ای که در این زمینه داریم اعتماد کنید.

 

در پایان از شما عزیزان بابت مطالعه این مطلب تشکر می کنیم و امیدواریم که برایتان مفید واقع شده باشد. همچنین می توانید با مراجعه به سایت ما با کارشناسانمان در ارتباط باشید و مشاوره رایگان بگیرید.

 

خرید ملک در قبرس اروپایی

با 9 مزایای خرید ملک در قبرس اروپایی آشنا شوید

حتما شما هم از خود پرسیده اید که آیا قبرس اروپایی برای زندگی خوب است یا نه؟ ما در این مطلب سعی داریم به طور مفصل درباره خرید ملک در قبرس اروپایی صحبت کنیم و به سوال شما پاسخ دهیم، هر آنچه که لازم دارید تا درمورد اقامت در قبرس جنوبی را بدانید را به شما بگوییم.

همچنین می توانید برای مطالعه بیشتر درمورد موقعیت جغرافیایی و اقتصادی کشور قبرس به مطلب خرید ملک در قبرس مراجعه کنید.

 

خرید ملک

خرید ملک در قبرس اروپایی

 

مزایای خرید ملک در قبرس

شما میتوانید از راه های متعددی برای کسب مجوز اقامت در قبرس اقدام کنید. علاوه بر مهاجرت تحصیلی، تامین نیروی کار و ازدواج و خرید ملک در قبرس اروپایی یکی از روش های رایج و پر هزینه برای اقامت و مهاجرت به قبرس است. در ادامه به 9 مورد از ویژگی های خرید خانه در قبرس می پردازیم.

 1. قیمت مناسب خانه :

در حال حاضر مناسب ترین قیمت خانه و آپارتمان در بین کشورهای دیگر عضو اتحادیه متعلق به قبرس اروپایی است. برای مثال، حداقل هزینه اجاره یک آپارتمان در شهر نیکوزیا در حدود ۴۰۰ الی ۵۰۰ یورو می باشد.

 1. خرید خانه :

خرید خانه در قبرس و روند کارهای اداری و ثبت آن بسیار ساده و راحت بوده و نیازی به ثبت شرکت ندارید. بنابراین تنها با پرداخت ۳۰ درصد مبلغ کل خانه و یا ملک میتوان سند مربوطه را به نام مشتری زد و پس آن برای اقامت در قبرس اقدام کرد.

 1. ویزای توریستی :

اگر قصد اقامت کمتر از 6 ماه در قبرس را دارید، می توانید بدون ویزا و تنها با پاسپورت معتبر وارد قبرس شوید و به مدت 30 تا 90 روز از ویزای توریستی برخوردار شوید.

 1. گردشگری قبرس :

کشور قبرس از جمله کشورهای اتحادیه اروپا است که با توجه به یکی از مقاصد بزرگ گردشگری شرایط خوب را برای زندگی فراهم کرده است. همچنین کشور قبرس جزء امن ترین کشورهای دنیا بشمار می آید.

 1. خرید آپارتمان :

با خرید ملک در قبرس اروپایی ( جنوبی ) می توانید از تحصیل رایگان فرزندان خود درشهرهای لارناکا، لیماسول یا نیکوزیا و سایر شهرها بهره مند شوید.

 1. گرفتن مدرک دانشگاهی :

دانشگاه‌های قبرس اروپایی دربرگیرنده به روزترین متدهای دانشگاه های آمریکایی است که مدرک تحصیلی آنها از اعتبار بالایی برخوردار است.

 1. خرید ملک :

یکی از راه های سرمایه گذاری در قبرس اروپایی، خرید ملک در قبرس و اجاره آن می باشد. تمامی خرید و فروش‌ های ملک در قبرس به یورو است که در طولانی مدت سرمایه خوبی را برای شما به همراه دارد.

 

خرید ملک

خرید ملک در قبرس اروپایی

 

 1. اقدام برای اقامت دائم :

اگر قصد مهاجرت و اقامت طولانی مدت ( بیش از 6 ماه ) را دارید باید برای دریافت مجوز اقامت دائم اقدام نمایید. در وهله اول با خرید ملک در قبرس اروپایی جنوبی و ارائه مدارک به ادارات مربوطه شما میتوانید سند ثبتی خود را برای اقامت ارائه دهید.

حتما بخوانید: ویلا در قبرس

 1. صدور مجوز اقامت دائم :

به هیچ وجه منوط به حضور دائم افراد در قبرس شمالی و اجبار به زندگی در اینجا نمی باشد. شما می توانید در هر زمان و به هر مدتی ازکشور قبرس خارج شده و ملک خود را جهت سرمایه گذاری اجاره دهید. افراد خارجی حق دریافت کارت اقامت ۵ ساله این کشور را  پس از اقامت 5 ساله در قبرس را خواهند داشت.

 

در ادامه از شما همراهان عزیز برای خواندن این مطلب کمال تشکر را داریم، با مراجعه به سایت ما می توانید در رابطه با اقامت در این کشور و گرفتن ویزا نیز اطلاعاتی به دست آورید.

 

خرید خانه در ترکیه با 100 میلیون تومان

شاید این عنوان را که خرید خانه در ترکیه با 100 میلیون تومان امکان دارد شنیده باشید و اگر شما هم به دنبال مهاجرت و خرید ملک در ترکیه هستید ، حتما این عنوان کمی شما را وسوسه کرده است .

آیا خرید خانه در ترکیه با 100 میلیون تومان امکان دارد؟

اما واقعا با این مبلغ می توان در ترکیه خانه خرید؟ و یا اینکه با خرید خانه در ترکیه میتوان اقامت گرفت؟ یا فقط یک عنوان است . در این مطلب ما به این سوال پاسخ خواهیم داد ، ابتدا برای شما یک میانگین از قیمت خانه در ترکیه ارائه می دهیم تا کمی موضوع برایتان شفاف تر شود .

میانگین قیمت خانه در ترکیه

این میانگین در استانبول متری ( 3961 لیر ) تقریبا معادل با 9.5 میلیون تومان می باشد . در گرانترین منطقه این شهر یعنی بشیکتاش خانه متری ( 10646 لیر ) تقریبا معادل با 25.5 میلیون تومان می باشد . در گرانترین منطقه بشیکتاش که Bebek نام دارد ، این مبلغ معادل است با متری ( 47417 لیر ) معادل با 118 میلیون تومان می باشد .

میانگین قیمت خانه در ترکیه

قیمت ملک در مناطق مختلف ترکیه

 • در منطقه فاتح که اکثر ایرانیان در آن جا ساکن هستند ، قیمت خانه متری ( 4168 لیر ) معال با 10 میلیون تومان می باشد .
 • میانگین قیمت در منظقه بیلیکدوزو استانبول که منطقه ایست برای سرمایه گذاری متری ( 2646 لیر ) معادل با 6 میلیون و 350 هزار تومان می باشد .
 • میانگین قیمت در آنکارا متری ( 1861 لیر ) می باشد ، که این قیمت در مناطق خوب این شهر به متری ( 2572 لیر ) می رسد .
 • همچنین برای شهر های ازمیر ، چشمه ، آنتالیا به ترتیب متری ( 3036 ، 5562 ، 2101 ) لیر می باشد .

با قیمت هایی که گفته شد این عنوان در واقع دست نیافتنی است ، تنها راه حل آن استفاده از تسهیلات می باشد .

شرایط اقساطی خرید خانه

بدین منظور شما باید 20 تا 30 درصد از کل مبلغ خانه را در ابتدای کار بپردازید ، سپس بقیه پول را باید طی 10 سال پرداخت کنید . بنابراین شاید با این حالت بتوانید با این مبلغ در ترکیه خانه بخرید .

خرید خانه در ترکیه با 100 میلیون تومان فقط یک عنوان تبلیغاتی است ، اما شما می توانید با قیمت مناسب و ارزان در ترکیه خانه بخرید که در ادامه به آن می پردازیم .

بدین منظور شما باید موارد زیر را در نظر داشته باشید :

 • خرید ملک در استانبول از شهر های دیگر برای شما گرانتر تمام می شود ، اما می توانید در مناطقی خانه بگیرید که دور تر از مرکز شهر باشد تا برایتان ارزان تر تمام شود . در این مناطق شما می توانید با حداقل 200 هزار لیر برای خود خانه بخرید ، همچنین می توانید اقامت در ترکیه با خرید خانه در استانبول را بگیرید .
 • در شهر های ازمیر و آنکارا قیمت خانه کمتر از استانبول می باشد .
 • شما می توانید با مبلغ حدود 400 میلیون در شهر های کوچک ترکیه خانه بخرید .

عوامل موثر بر قیمت خانه در ترکیه

 • فاصله تا مرکز شهر
 • دسترسی به وسایل نقلیه عمومی
 • فاصله تا مراکز خرید
 • قدمت ساختمان

عوامل موثر بر قیمت خانه در ترکیه

در پایان باید گفت که به طور کل قیمت خانه در ترکیه به مراتب کمتر از ایران و به خصوص تهران می باشد . امیدواریم که از خواندن این مطلب کمال بهره را برده باشید و از وقتی که برای خواندن این مطلب گذاشتید کمال تشکر را داریم .

در این مطلب اطلاعاتی راجع به خرید خانه در ترکیه با 100 میلیون تومان در اختیارتان قرار دادیم امیدواریم این مطلب به اندازه کافی برای تان آموزنده و مفید واقع شده باشد برای خرید ملک در قبرس نیز می توانید با متخصصان سهند ارتباط برقرار نمایید و از تجربه ی کارشناسان متخصص بهره مند شوید.

با خرید خانه در ترکیه میتوان اقامت گرفت؟

این روزها سوال خیلی ها این است که آیا با خرید خانه در ترکیه میتوان اقامت گرفت؟ ما در این مقاله قصد داریم تا راهنمای قدم به قدم خرید ملک در ترکیه برای شما باشیم و هر آنچه را که باید درباره اجازه اقامت املاک و مستغلات در ترکیه بدانید را پاسخ دهیم .

با خرید خانه در ترکیه میتوان اقامت گرفت؟

اقامت در ترکیه با خرید یک ملک

اقامت در ترکیه با خرید ملک اقامت کوتاهی است که افراد خارجی با مالکیت املاک در ترکیه بدست می آورند ، معمولاً یک سال به مالک و خانواده وی اجازه می دهند که اقامت بگیرند .

ممکن است برای اولین بار در ترکیه برای درخواست اجازه اقامت و یا حتی تمدید آن با مشکلاتی روبرو شوید ، اما وقتی سعی می کنید با خرید ملک در ترکیه آن را بدست آورید ، کاملا فرق می کند چون دیگر نیازی به تمدید ندارد و می توانید تا هر وقت که بخواهید در آنجا بمانید .

در حال حاضر ، سرمایه گذاری برای املاک و مستغلات در ترکیه رو به رشد و افزایش است . تعداد آپارتمان های خریداری شده توسط خارجی ها در ترکیه در طول سال 2017 به ( 22.234 آپارتمان ) واحد رسید ، خرید آپارتمان در استانبول ( آنتالیا ) نیز در درجه دوم که معادل ( 4.707 آپارتمان ) بود رسید ، و سپس بورسا با ( 1.474 آپارتمان ) در مکان چهارم نیز یالووا با ( 1.079 آپارتمان ) قرار دارد .

انواع اقامت ترکیه

بسته به نیاز شما می توانید نوع اجازه اقامت خود را در ترکیه انتخاب کنید.

خرید ملک در ترکیه و زندگی در آن تنها نوع اقامت در ترکیه نیست ، کشور ترکیه یک محیط جذاب برای انرژی و منابع از چند سطح است . بنابراین انواع اجازه اقامت در ترکیه با توجه به هدف اقامت شما ​​در ترکیه با توجه به انواع زیر متفاوت است :

 • اقامت کوتاه یا به اصطلاح اجازه اقامت توریستی در ترکیه .
 • اقامت طولانی مدت یا اقامت دائم در ترکیه .
 • مجوز کار در ترکیه .
 • اجازه اقامت دانشجویان در ترکیه .
 • اجازه اقامت بشر دوستانه در ترکیه .
 • اقامت خانواده در ترکیه ( اقامت خانواده در ترکیه ).
 • اجازه اقامت در ترکیه با خرید خانه در استانبول یا مجوز اقامت املاک و مستغلات در ترکیه .

جزئیات کامل اجازه اقامت در ترکیه

اقامت کوتاه و تجدید پذیر برای خارجیانی که در ترکیه مالک املاک هستند ، مالکیت و مستغلات دارند ، جایی که کمپینهای تشویقی برای خرید ملک در ترکیه ، مانند مال خود در ترکیه و گرفتن اجازه اقامت برگزار شده است . این مجوز معمولاً برای یک سال اعطا می شود ، همسر و فرزندان زیر 18 سال حق دارند این مجوز را به عنوان اسکورت دریافت کنند .

موارد مورد نیاز برای درخواست اجازه اقامت در ترکیه

 • عنوان عملکرد ملک ( tapu ) .
 • بیمه زلزله املاک .
 • گذرنامه معتبر برای حداقل مدت شش ماه .
 • بیانیه خانواده فرزندان که به زبان ترکی ترجمه شده و توسط سفارت ترکیه در کشور مادر تأیید شده است .
 • بیمه درمانی در کشور ترکیه برای هر یک از اعضای خانواده .

آیا با خرید ملک در ترکیه می توان اقامت گرفت یا خیر؟

موارد مربوط به اجازه اقامت برای املاک

پروانه املاک و مستغلات از بسیاری جهات شبیه به مجوز گردشگری است ، اما اولی از نظر قابلیت دوام و مدت زمان تجدید اعطا شده قوی تر است . اجازه مالکیت این امکان را برای صاحب ملک فراهم می کند که فقط با خرید یک آپارتمان در ترکیه و اقامت در ترکیه فقط در زمین ترکیه اقامت کند ، اما حق ندارد از طریق این اقامت تابعیت ترکیه را درخواست کند .

مگر اینکه ملک حداقل ( 250 هزار دلار ) ارزش داشته باشد ، سپس مالک حق دارد در ازای خرید ملک با شرایط خاص درخواست تابعیت ترکیه را بدهد . هنگام تمدید اجازه اقامت از طریق املاک و مستغلات باید یک سند tapu ( عنوان عملی ) که در آن اقامت به شما اعطا شده است حتما وجود داشته باشد وگرنه اعمال اقامت به شما توسط چیز دیگری مجاز نیست !

در این مطلب اطلاعاتی راجع به دریافت اقامت با خرید ملک در ترکیه در اختیارتان قرار دادیم امیدواریم این مطلب به اندازه کافی برای تان آموزنده و مفید واقع شده باشد در صورتی که به دنبال خرید ملک در مناطق ساحلی می باشید می توانید به قسمت خرید ملک در آنتالیا مراجعه نمایید.

نکات مربوط به خرید ویلا در قبرس

شرکت مهندسان ساختمانی و املاک سهند ویلاهای لوکس و خیره کننده ای را در قبرس ارائه می دهند. ما با توجه به جزئیات و همه ویلا های اجاره ای و فروشی بهترین ویلا در قبرس را در اختیار شما برای اجاره و یا خرید قرار می دهیم . ویلاهای قبرس ما بسیار لوکس هستند ، همچنین آرامش و راحتی را به شما ارائه می دهند .

ویلاهای قبرس دور از شلوغی شهر هستند که همه استرس شما را بیرون می آورند و تعطیلات خوبی برای شما رقم می زنند ، به طوری که میهمانان ما احساس می کنند که بهترین تعطیلات را داشته اند .

توجه داشته باشید که برای خرید ملک در قبرس می توانید با مشاوران سهند همراه باشید.

خرید ویلا ارزان قیمت در قبرس

 

مزایای خرید ویلا در قبرس

توجه داشته باشید همواره مشاهده شده است که بین افراد خریدار و فروشنده اختلافی به وجود آمده است که مشکلاتی را برای افراد به وجود آورده است به همین خاطر شما می توانید مطلب  رایج ترین مشکلات خرید ملک در قبرس چیست؟  را مطالعه نمایید.

ویلاهای قبرس ما از امکانات زیادی برخودارند . همه آن ها دارای استخر و منظره دریا هستند ، این دقیقاً همان چیزی است که میهمانان ما برای گذراندن تعطیلات خود به دنبال آن می باشند . ما کلیه ویلاهای خود را با معیارهای مختلفی ارزیابی کرده ایم تا به شما کمک کنیم مکان مناسبی برای تعطیلات خود پیدا کنید .

اگر به دنبال یک ویلای نزدیک دریا ، کوه ، ساحل و مبله می باشید ، ما می توانیم یک ویلای خوب به شما پیشنهاد دهیم . به سایت سهند مراجعه کنید و مجموعه ویلاهای ما را ببینید ، در صورت نیاز و یا راهنمایی می توانید با ما تماس بگیرید تا تمام نیازهای شما را برای رزرو ویلای عالی در قبرس برآورده کنیم !

اجاره یکی از ویلاهای مجلل ما به راحتی امکان پذیر است ، شما می توانید به راحتی ویلای مورد نظر خود را انتخاب کنید . اجاره یکی از ویلاهای مجلل ما به راحتی امکان پذیر است ، شما می توانید به راحتی ویلای مورد نظر خود را انتخاب کنید . در زیر چند نمونه از ویلاهای ما را می توانید ببینید :

 • پروژه ای با امکانات فوق العاده در قبرس
 • پروژه ای لاکچری با منظره دریا در قبرس
 • پروژه با بهترین نقطه مکانی در شهر فاماگوستا قبرس
 • پروژه لاکچری با قیمت مناسب در قبرس

اگر یک تعطیلات فراموش نشدنی را می خواهید تجربه کنید ، ما به شما ویلایی در شهر فاماگوستا را پیشنهاد می کنیم . زیبا ، جادار و مجلل .

توجه داشته باشید عده ای از انسان ها اطلاعی از جدا بودن قبرس از کشور ترکیه ندارند به همین خاطر شما می توانید برای اطلاع از این تفاوت می توانید مطلب مربوط به آیا قبرس کشور جدایی محسوب می شود؟ را مطالعه نمایید.

شرایط آب و هوایی قبرس

قبرس به جواهر مدیترانه معروف است ، با متوسط ​​دمای 24 درجه سانتیگراد و تقریباً 330 روز آفتاب در سال ، مکان مناسبی برای تعطیلات خانوادگی است .

موقعیت منحصر به فرد

ویلاهای ما تنها 30 دقیقه با فرودگاه و 15 دقیقه با شهر پافوس فاصله دارند . همچنین دارای منظره ای خیره کننده از ساحل و کوه ها هستند ، که از بهترین مناطق برای استحراحت تابستانی می باشند ( با توجه به نزدیک بودن به دریا ) .

مرکز دهکده پییا خیلی دور نیست و شما می توانید به راحتی به آن جا بروید ، فاصله آن چیزی حدود 5 تا 10 دقیقه پیاده رمی باشد که در آنجا استراحت گاه ها ، مغازه ها ، بانک ها ، سوپر مارکت ها و سایر امکانات موجود هستند . بسیاری از میهمانان به ندرت ویلا و روستا را ترک می کنند چون همه چیز در ویلا برای آن ها وجود دارد .

ویژگی های بارز ویلاها

هر یک از ویلاهای ما دارای حریم خصوصی خود هستند و از امکانات ویژه ای نظیر : باغهای اختصاصی ، استخرهای بی نظیر ، همچنین منظره ای از دریا و کوه به صورتی که می توانید از هر منطقه آن لذت ببرید . بالکن های بزرگی در کنار اتاق خوابها قرار دارد که با قرار دادن مبلمان در فضای باز آن میتوانید هروقت که خواستید دور هم لذت ببرید .

هر ویلا در تابستان سرد و در زمستان گرم است و به هیچ عنوان مشکل سرمایشی و گرمایشی ندارند . همچنین تهویه مطبوع و گرمایش مرکزی در هر اتاق بدون هزینه اضافی در دسترس است .

ویژگی های ویلای قبرس

در این مطلب اطلاعاتی راجع به خرید ویلا در قبرس برای تان توضیحاتی را ارائه دادیم امیدواریم این مطلب به اندازه کافی برای تان آموزنده و مفید واقع شده باشد برای خرید ملک در ترکیه می توانید به قسمت های مربوطه مراجعه نمایید.

آشنایی با کشور قبرس

شاید این سوال در ذهن شما هم ایجاد شده باشد که آیا قبرس به کشور خاصی تعلق دارد؟ یا قبرس از کدام کشور است؟ حتی به این فکر کرده باشید تقسیمات حکومتی آن به چه صورت می باشد؟ معمولا اگر به فکر مسافرت یا سرمایه گذاری و تجارت و خرید ملک در این جزیره افتاده باشید حتما با این سوالات روبرو می شوید .

خرید آپارتمان در قبرس

به دلیل مناظر دیدنی فراوان و همچنین اقتصاد خوب این کشور خرید ملک در قبرس چند سالی است که در ایران طرفدار پیدا کرده است مخصوصا خرید آپارتمان در قبرس شمالی .

قبرس در واقع خود یک کشور مستقل می باشد ، پایتخت این کشور نیکوزیا است . این کشور دارای دو بخش شمالی و جنوبی می باشد که بخش شمالی آن ترک نشین و دارای دین اسلام و بخش جنوبی آن یونانی نشین و دارای دین مسیحی ارتودکس می باشند .

جمعیت این جزیره یک میلیون و هفتصد هزار نفر است که 77 درصد آن را یونانی ها و 18 درصد آن را ترک ها تشکیل می دهند و مابقی مهاجران کشور های دیگر هستند . قسمت جنوبی این جزیره عضو اتحادیه اروپا می باشد . این جزیره بعد از ساردنی و سیسیل سومین جزیره از نظر وسعت در دریای مدیترانه می باشد .

قبرس جز قاره اروپاست ولی تمام این کشور جزو اتحادیه اروپا نیست و فقط بخش یونانی نشین آن به عضویت این اتحادیه درآمده است . این جزیره دارای جاذبه های گردشگری فراوانی می باشد و به افرادی که قصد مسافرت تفریحی دارند حتما این مقصد را پیشنهاد می کنیم .

 

کشور قبرس چه آب و هوایی دارد؟

تفاوت قبرس شمالی و جنوبی

باید بدانید که قبرس شمالی و جنوبی از نظر سطح زندگی و کیفیت دانشگاها تفاوت چندانی با هم ندارند . اما برای کسانی که قصد مهاجرت به همراه خانواده به این کشور را دارند قبرس شمالی مناسب تر است ، چون این قسمت نیازی به ویزا ندارد و دانشگاه های این قسمت از قبرس راحت تر پذیرش می دهند .

قسمت جنوبی این جزیره جز مناطق شینگن می باشد و اگر بتوانید اقامت این قسمت را به دست آورید به راحتی می توانید به کشور های جز مناطق شینگن سفر کنید.

در صورتی که در کشور ترکیه به دنبال خرید ویلا می باشید می توانید به قسمت خرید ویلا در قبرس مراجعه نمایید.

مردم شناسی قبرس

ارتباط با مردم قبرس به دلیل اینکه زبان انگلیسی را می فهمند آسان است . اگر چند کلمه ای هم یونانی بلد باشید ضرری ندارد و باعث می شود بیشتر از جانب مردم این کشور مورد احترام واقع شوید .

در این کشور احترام به بزرگتر بسیار اهمیت دارد . مردم این کشور بسیار مهمان نواز هستند و به رعایت ادب بسیار اهمیت می دهند ، همچنین از بد قولی بسیار بی زارند .

مردم قبرس چه گونه می باشند؟

ارز رایج قبرس

وضعیت قبرس شمالی بسیار جالب است . زیرا برای پرداخت هزینه های خوابگاه و دانشگاه باید دلار پرداخت کنید ولی برای خرید در شهر باید لیر همراه داشته باشید و برای خرید خانه و ملک و خودرو باید پوند انگلیس پراخت کنید .

اما در قبرس جنوبی واحد پول و تمامی معاملات با یورو انجام می شود .

رایج ترین مشکلات خرید ملک در قبرس چیست؟ برای یافتن پاسخ این پرسش می توانید به قسمت های مربوطه مراجعه نمایید.

خرید آپارتمان در قبرس شمالی

خرید آپارتمان در قبرس شمالی

به دلیل مناظر دیدنی و اقتصاد خرید آپارتمان در قبرس چند سالی است که در ایران طرفدار پیدا کرده است مخصوصا خرید آپارتمان در قبرس شمالی . این کشور دارای دو بخش شمالی و جنوبی می باشد . بخش شمالی آن ترک نشین هستند و دین آنها اسلام است و بخش جنوبی آن یونانی نشین می باشند و دین آن ها مسیحی ارتودوکس است.

هر دو قسمت جزیره قبرس طرفداران خاص خود را دارد و هر ساله افراد زیادی برای تفریح و سرمایه گذاری و خرید آپارتمان به این بخشها سفر می کنند .

در این مطلب می خواهیم درباره مناطق شمالی قبرس صحبت کنیم ، تا افرادی که قصد خرید آپارتمان در این مناطق را با ویژگی های تفریحی و اقتصادی این مناطق آشنا شوند .

آپارتمان در قبرس شمالی

خرید آپارتمان در قبرس شمالی

تاریخچه ای کلی از قبرس شمالی

این جزیره دارای قدمتی بسیار قدیمی می باشد . 708 سال قبل از میلاد اداره این جزیره توسط آشوریان بود ، سپس 58 سال قبل از میلاد به دست رومیان افتاد . پس از تقسیم امپراطوری روم به دو قسمت غربی و شرقی ، قبرس جز قلمرو روم شرقی شد . پس از آن ریچارد لیون هارت آن را فتح کرد و پس از مدتی حکومت آن را به لوسیگنال واگذار کرد .

در سال 1570 عثمانی ها این جزیره را به تسخیر خود درآوردند و تا سال 1878 حاکم این جزیره بودند . سپس در این سال عثمانی ها جزیره را به بریتانیا اجاره دادند ، و بعد از آن در سال 1960 قبرس توسط بریتانیا آزادی خود را اعلام کرد . در سال 1974 یونانیان کودتایی را به راه انداختند و ترکیه به مقابله با آن ها پرداخت و این باعث شد تا بخش شمالی قبرس در تسخیر نیروهای نظامی ترکیه درآید .

 

شرایط اقلیمی ترکیه

قبرس شمالی دارای آب و هوای مدیترانه ای است . همچنین دارای تابستان های طولانی و زمستان های کوتاه می باشد . میانگین سالانه دمای قبرس 19 درجه سانتی گراد می باشد . قبرس دارای 340 روز آفتابی است . همه این موارد باعث شده تا این قسمت ازقبرس دارای طرفداران بسیاری بین گردشگران و سرمایه گزاران باشد .

 

شهر های قبرس شمالی

 • گیرنه

این شهر یک شهر بندری و ساحلی می باشد . قدمت این شهر به 3000 تا 5800 سال پیش از میلاد بر می گردد . ساکنین این شهر را ترک های قبرس ، مهاجران ترکیه و انگلستان تشکیل می دهد . جمعیت این شهر تا سال 2011 ، 20 هزار نفر ثبت شده است . به این شهر پایتخت توریستی قبرس شمال می گویند .

این شهر دارای هتل های لوکس ، کافه ، مرکز خرید و رستوران های ساحل می باشد . این شهر دارای 3 دانشگاه می باشد. همچنین به عنوان یکی از تاریخی ترین شهر های قبرس شمالی شناخته می شود . از سواحل زیبای این شهر می توان به بندر گینه ، ساحل آلاگادی ترتل و ساحل دایانا اشاره کرد .

 

 • کارپاس

این بخش در واقع یک شبه جزیره در قبرس شمالی می باشد و وسعت آن 898 کیلومتر است. این قسمت از قبرس دارای سواحلی بکر و بسیار زیبای مدیترانه ای می باشد و جاذبه های گردشگری و تاریخی بسیار زیادی دارد .

 

 • نیکوزیا

این شهر به عنوان پایتخت سیاسی قبرس شناخته می شود و تمامی سفارت خانه ها در این شهر می باشند . این شهر به دلیل دور بودن کمتر توجه گردشگران را به خود جلب می کند . ساکنین این شهر قبرسی ها و مهاجرانی هستند که برای کار و تحصیل به قبرس آمده اند .

قیمت ملک در این شهر به دلیل موقعیتی که دارد بیشتر از شهر های دیگر قبرس می باشد .

خرید آپارتمان در قبرس شمالی

آپارتمان در قبرس شمالی

 • فاماگوستا

از شهر های مهم قبرس شمالی می باشد و به این شهر ، شهر دیوار های بزرگ هم می گویند . جمعیت این شهر حدود 40000 نفر می باشد . نصف جمعیت این شهر را دانشجویان تشکیل می دهند .

امیدواریم مطالبی که برای شما ارائه کردیم اطلاعات مفیدی را در مورد قبرس شمالی در اختیارتان قرار داده باشد .

تاریخ باز شدن مرز ترکیه در سال 2021

در پی شیوع ویروس کرونا در سراسر کشور ها، اکثر کشور ها رفت و آمد ها و مسافرت های خود را به کشور های همسایه خود و سایر کشور ها محدود کردند. به همین دلیل تاریخ باز شدن مرز ترکیه هم ذقیق مشخص نیست .

تاریخ باز شدن مرز ترکیه چه موقع است ؟

بالطبع کشور ترکیه هم از این قاعده مستثنی نبود و در اولین اقدامات خود برای مقابله با ویروس کرونا مرز های زمینی و هوایی خود را با ایران مسدود کرد.

این اقدام ترکیه از نظر بهداشتی به نفع آن ها بود ولی از نظر اقتصادی هم به ضرر آنها و هم به ضرر ایران تمام می شد.

اما با وجود تلاش های حداکثری کشور ترکیه،آن ها باز هم نتوانستند به طور کامل از معرض ویروس کرونا در امان بمانند و مانند سایر کشور ها درگیر این بیماری شدند.

در صورتی که می خواهید با مهاجرت به کشور ترکیه صاحب خانه شوید می توانید یکی از شهرهای ترکیه را انتخاب نمایید.پیشنهاد گروه سهند این است که یک بار برای همیشه خرید ملک در استانبول را تجربه نمایید.

اهمیت بازگشایی مرز های ایران و ترکیه

اهمیت بازگشایی مرزهای ایران و ترکیه

همانطور که در ابتدای مطلب بیان شد،بسته شدن مرز های ایران و ترکیه از نظر اقتصادی هر دو کشور را به شدت درگیر خود کرد.

همچنین در صنعت گردشگری هر دو کشور به هم وابستگی های زیادی داشتند و با بسته شدن مرز ها هر دو کشور بخش عمده ای از توریست های خود را از دست دادند.

تقریبا همه آژانس های مسافرتی ، رانندگان بین شهری ، رستوران ها و هتل ها و مراکز اقامتی و سایر صنوف ترکیه ، به خاطر بسته شدن مرز های ایران و ترکیه دچار صدمه شدید اقتصادی شدند.

همچنین بسیاری از افراد و شرکت ها با ترکیه روابط تجاری و کاری داشتند و با بسته شدن مرزها سفر های کاری آن ها و کسب و کار آن ها معلق ماند و متحمل ضرر های فراوانی شدند.

همانطور که می بینید افراد بسیاری هستند که از این اوضاع متضرر می شوند و مشتاقانه منتظر اعلام زمان بازگشایی مرز های ایران و ترکیه هستند.

شرایط قرنطینه و ویروس کرونا باعث یاس و ناامیدی در بسیاری از کشور های جهان شده است اما با این حال می توان هنوز امیدی به بازگشت اوضاع به روز ها خوب گذشته داشت.

روند عادی سازی شرایط ترکیه و برقراری پرواز های این کشور

روند عادی سازی شرایط ترکیه و برقراری پرواز ها

در 22 اردیبهشت ماه ترکیه با اعلام این که توانسته به طور نسبی این ویروس را کنترل کند تصمیم به عادی سازی شرایط کشورش گرفت.

در ابتدا  به مراکز تجاری اجازه فعالیت به شرط استفاده از ماسک و حفظ فاصله اجتماعی را داد.

رستوران ها با شرط این که به صورت بیرون بر فعالیت کنند اجازه فعالیت پیدا کردند.

حتما مطالعه نمایید: بهترین شهر های ترکیه برای زندگی کدام اند؟ برای دریافت پاسخ این سوال می توانید به قسمت های مربوطه مراجعه نمایید.

برخی شنیده ها از رسانه های ترکیه ای حاکی از این است که ممکن است در مرحله بعدی عادی سازی شرایط کشور ترکیه  از 28 می(هشتم خرداد ماه)پرواز های داخلی و خارجی این کشور مجددا کار خود را آغاز می کنند که اولویت اصلی آنها پرواز های داخلی می باشد.

گفته شده است که در این مرحله به طور موقت فقط به 19 کشور پرواز برقرار می کنند.

و شرط برقرار شدن پرواز ها این است که ردیف وسطی هواپیما خالی باشد.

همچنین قرار بر این شده که در صورت موفقیت در این مرحله،دولت اجازه به برقراری تمامی پرواز ها بدهد.

زمان باز شدن مرز های ترکیه

در حال حاضر هیچ منبع خبری داخلی و خارجی تاریخ دقیق بازگشایی مرز های ترکیه را به طور دقیق اعلام نکرده و فقط بر اساس صحبت مسئولین ترکیه حدس ها و گمانه زنی هایی انجام داده اند.

محتمل ترین زمانی که برای بازگشایی مرز های ترکیه در نظر گرفته اند خرداد ماه تا اوایل تیر ماه می باشد.

همچنین بر اساس برنامه عادی سازی کووید 19 که توسط نهاد ریاست جمهوری ترکیه تنظیم و اعلام شده است،قرار  بر این شده که مرز های این کشور از 15 ژوئن 2020(26 خرداد ماه 1399) باز شوند و اولویت بازگشایی با کشور هایی است که توانسته اند ویروس کرونا را کنترل کرده باشند.

همچنین بر اساس همین برنامه گفته شده که مرز های ترکیه با کشور های یونان و بلغارستان استثنائا زود تر از کشور های دیگر در اول ژوئن باز خواهد شد.

با باز گشایی مرز های این کشور می توانیم شاهد رشد اقتصادی هم در این کشور و هم در کشور خودمان باشیم.

همچنین مسافرانی که سفر آن ها به این کشور معلق مانده بود می توانند مجددا به این کشور سفر کنند.

با همه این ها تا زمانی که دولت ترکیه به طور رسمی زمان باز گشایی مرز هایش را اعلام کند نمی توان نظر قطعی در این مورد داد بنابراین توصیه ما به شما این است که تا زمان اعلام رسمی زمان بازگشایی مرز های ترکیه صبر کنید تا در برنامه ها و کار های خود دچار مشکل نشوید.

در این مطلب اطلاعاتی راجع به باز شدن مرز کشور ترکیه در سال 2021 در اختیارتان قرار دادیم امیدواریم این مطلب به اندازه کافی برای تان آموزنده و مفید واقع شده باشد برای خرید ملک در ترکیه می توانید به قسمت های مربوطه مراجعه نمایید تا از قیمت های جدید موجود در بازار اطلاع داشته باشید.

برای رفتن به ترکیه بهتر است لیر ببریم یا دلار

یکی از مسائلی که همیشه برای افرادی که به ترکیه سفر می کنند سوال ایجاد کرده این است که هنگام سفر به ترکیه چه ارزی با خود به همراه داشته باشند بهتر است؟ سفر به ترکیه با لیر یا دلار ؟  شما چه فکر میکنید ؟
معمولا افراد در مواجهه با این مساله به منابع مختلفی رجوع می کنند.

حتما بخوانید: خرید ملک در ترکیه با چه مقدار پول به تومان امکان پذیر است؟

از سایت های مختلف مسافرتی گرفته تا پرس و جو از دوستان و آشنایان خود و پس از جستجوی فراوان و خواندن مطالب مختلف باز هم نمی توانند جواب سوال خود را پیدا کنند و احساس سردرگمی می کنند و در آخر هم معمولا نمی توانند تصمیم درستی در این رابطه بگیرند.

ما در این مطلب قصد داریم که اطلاعات کاملی در این زمینه به شما بدهیم که تصمیم گیری را بسیار برایتان راحت تر می کند.

به شدت توصیه می کنیم که این مطلب را از دست ندهید.

انتخاب ارز به صرفه تر در ترکیه بین دلار و لیر

حتما مطالعه کنید : مراحل دریافت اقامت توریستی ترکیه به چه شکل می باشد؟

اجازه بدهید تا در همین ابتدای کار راه درست را از بین این دو راهی سخت به شما نشان بدهیم.

با یک حساب سر انگشتی و جستجو در سایت های صرافی های ایران و ترکیه ، خودتان متوجه این موضوع می شوید که روش مناسب این است که ابتدا در ایران دلار خریداری کنید و این دلار ها را با خود به ترکیه ببرید و در آنجا خرده خرده از این دلار را در صرافی ها به لیر تبدیل کنید و خرید ها و سایر تفریحاتتان را انجام دهید.

زیرا با این روش شما مقدار بیشتری لیر نسبت به خرید لیر در ایران نصیبتان می شود.

با این تفاسیر فکر میکنم که تا اینجای کار جواب سوال خود را گرفته باشید اما دلیل درست بودن این روش چیست؟

این دلایل عبارت اند از:

 • بین المللی بودن و قابل قبول بودن دلار در همه ی کشورها
 • متفاوت بودن نرخ تبدیل ارز در ایران و ترکیه
 • تغییرات شدید قیمت لیر و با ثبات تر بودن قیمت دلار

علاوه بر این موارد در صورتی که شما هنگام بازگشت به کشور دلار اضافه بیاورید می توانید آن را قیمت مناسب تر از لیر به ریال تبدیل کنید.

با گفتن همه ی این موارد بهتر است بدانید که در شرایط خاص ممکن است که همراه داشتن لیر برایتان به صرفه تر باشد.

در ادامه مطلب به بررسی این استثنا می پردازیم.

چه موقعی بهتر است همراه خود لیر به ترکیه ببریم؟

بهترین شهرهای ترکیه برای زندگی کدام است؟ می توانید با خواندن این متن قبل از مسافرت به ترکیه تمام برنامه های خود را چیده باشید و با خیالی آسوده به مسافرت بپردازید.

در این باره باید بگوییم که در مواقع خاصی از سال حس طمع صرافی های ترکیه به حد نهایی خود می رسد و نرخ تبدیل ارز دلار به لیر را افزایش می دهند و رقم های عجیب و غریبی به شما می گویند.

شاید این سوال برایتان ایجاد شده باشد که این زمان ها چه مواقعی از سال می باشند؟

در پاسخ این سوال باید گفت که در مواقع شلوغی شهر های ترکیه این کار را انجام می دهند نظیر:

 • ایام تعطیلات ترکیه
 • عید فطر
 • عید قربان
 • کریسمس

در مواقعی که گفته شد معمولا مغازه ه ها اجناس خود را با تخفیف ارائه می دهند و به همین دلیل تقضای ارز بیشتر می شود که در نتیجه باعث افزایش قیمت آن می شود.

بنابر این در این مواقع به هیچ عنوان به همراه خود دلار نبرید.

اگر تصمیم داشتید در این مواقع به ترکیه سفر کنید حتما 100 الی 200 لیر با خود داشته باشید.

تشخیص صرافی های منصف

سوال بعدی که برایتان پیش می آید این است که پس از همراه بردن دلار با خود به ترکیه در کدام صرافی دلار خود را به لیر تبدیل کنید.

در جواب این سوال باید گفت سه معیار تشخیص  برای تبدیل ارز در صرافی های ترکیه وجود دارد سعی کنید همیشه این سه معیار را به خاطر داشته باشید تا بتوانید به بهترین قیمت ممکن دلار های خود را به لیر تبدیل کنید.

این سه معیار عبارت اند از:

 • ارز خود را در صرافی های معتبر تبدیل کنید و حتی اگر در شهر صرافی ها تعطیل بودند هیچوقت خارج از صرافی با دلالان معامله نکنید.
 • هرگز پول خود را در صرافی های فرودگاه ها و هتل ها تبدیل نکنید
 • قیمت تبادل ارز صرافی های مختلف را با هم مقایسه کنید و از افراد دیگر در انتخاب صرافی پرس و جو کنید

برای تبدیل ارز تا آن جایی که می توانید به صرافی های مراجعه کنید که در ترکیه به آن ها DOVIZ گفته می شود.

این صرافی ها بدون دریافت کمیسیون ارز شما را تبدیل می کنند و معمولا در جلوی مغازه یک تابلو نصب کرده اند که نرخ تبدیل ارز بر روی آن نمایش داده می شود.

اگر قصد سفر به شهر استانبول را دارید می توانید به صرافی های اطراف بازار بزرگ استانبول مراجعه کنید زیرا در اطراف این بازار تعداد زیادی صرافی وجود دارد که شما می توانید قیمت هایشان را با هم مقایسه کنید.

همچنین به دلیل زیاد بودن صرافی ها آنها بر سر قیمت با هم رقابت می کنند و هر کدام از آن ها سعی می کنند پایین ترین قیمت را بدهند که  ترغیب شوید از آن ها خرید کنید.

چقدر برای هزینه سفر خود به ترکیه در نظر بگیریم؟

در این باره می گوییم که همه چیز بستگی به اوضاع اقتصادی شما دارد.

به قول ما ایرانی ها هر چقدر پول بدهی همانقدر آش می خوری.

این ضرب المثل  در اینجا هم صدق می کند هر چقدر پول بیشتری همراه خود داشته باشید توانایی شما در خرید بیشتر می شود و می توانید از رستوران های با خدمات عالی تر استفاده کنید.

به طور تقریبی اگر نمی خواهید بودجه زیادی برای سفر در نظر بگیرید  بهتر است برای هر روز اقامت 20 دلار همراه داشته باشید.

اما اگر قصد یک سفر با کیفیت تر را دارید بهتر است روزی 50 دلار برای اقامت خود در نظر بگیرید.

استفاده از چک های مسافرتی در ترکیه

بعضی از افراد به دلیل شغل خود چک های مسافرتی دارند ، هنگامی که وارد ترکیه می شوند به بانک می روند تا چک را نقد کنند ، اما این روش به این صورت است که بانک برای این کار مقدار زیادی از شما کمیسیون دریافت می کنند. برای صرفه جویی در این روش بهتر است از چک های مسافرتی با واحد پوند استرلینگ،یورو یا دلار آمریکا استفاده کنید.

ما به جای این روش کارت های اعتباری را به شما پیشنهاد می دهیم که در ادامه مطلب درباره آن ها به شما توضیحاتی می دهیم.

نحوه استفاده از کارت های اعتباری در ترکیه

کارت های اعتباری رایج در ترکیه عبارت اند از:

 • ویزا کارت
 • مستر کارت
 • امریکن اکسپرس

با وجود این که اکثر مراکز تجاری و رستوران ها به پول نقد علاقه بیشتری دارند اما شما می توانید برای پرداخت صورتحساب های خود از این کارت ها استفاده کنید.

همچنین با استفاده از این کارت ها می توانید از خودپرداز پول نقد دریافت کنید.

نکات تکمیلی تبدیل ارز در ترکیه

 • اگر برای سفر دلار همراه خود بردید این نکته را همیشه به خاطر داشته باشید که هیچگاه تمام دلار هایتان را یکجا تبدیل به لیر نکنید و سعی کنید آخر وقت کاری این کار را انجام دهید تا لیر افت قیمت خود را به طور کامل کرده باشد .
 • هیچگاه در صرافی ها همه دلارهایتان را در معرض دید قرار ندهید و سعی کنید دلار ها را تقسیم کنید و هر دسته را در یک جیب خود نگه دارید.
 • به قیمت های روی تابلو های صرافی توجه نکنید و سعی کنید با فروشنده سر قیمت بالاتر چانه بزنید.
 • فکر پول شویی در ترکیه را از سر خود بیرون کنید زیرا تمامی فعالیت های صرافی های ترکیه به دقت نظارت می شوند.

در این مطلب اطلاعاتی راجع به پول در کشور ترکیه برای تان توضیحاتی را ارائه دادیم امیدواریم این مطلب به اندازه کافی برای تان آموزنده و مفید واقع شده باشد برای خرید ملک در استانبول می توانید به قسمت های مربوطه مراجعه نمایید.