• 02122350681-22350645
  • قبرس

  • قبرس

مشخصات اصلی:

تاریخ تحویل

مرحله اول آوریل ٢٠٢۵ /مرحله دوم آوریل ۲۰۲۶

شروع قیمت ها و متراژ

یک خوابه 110000 پوند

دو خوابه 140000 پوند

سه خوابه 180000 پوند

تعداد بلوک: 5

تعداد واحد: 160

فاصله تا دریا :۱۰۰۰ متر

مساحت سایت  :14,000 متر

ساخت و ساز در 2 مرحله خواهد بود؛

مرحله 1 (24 ماه)

بلوک C2

بلوک C3

بلوک D

مرحله 2 (36 ماه)

بلوکA

بلوک C1

اطلاعات بیشتر:

 

امکانات

دوعدد استخر روباز

باشگاه بدنسازی

اسنک بار

روش پرداخت

40%  پیش پرداخت + 40% تا زمان تحویل + %20 پس ازتحویل کلید (12 ماه)

توجه: فاصله اقساط حداکثرهر 4 ماه یک بار خواهد بود.

امکانات پنت هاوس ها

جکوزی و استخر
مبلمان کامل

مبلمان کامل

دارای سیستم مدیریت اجاره

بین 25 تا 35 درصد از مبلغ اجاره آپارتمان به شرکت و مابقی به صاحبخانه داده می شود. در ازای مبلغ ارائه شده توسط شرکت، برای آپارتمان ها مشتری پیدا شده و خدمات نظافت/نگهداری ارائه می شود