• 02122350681-22350645
مشخصات اصلی:

 

اطلاعات بیشتر:

خرید خانه در آلانیا با قیمت اکازیون و عالی

ضمانت های ارائه شده

  • ١٥ سال ضمانت سازه بتنی از طرف شرکت بازرسی ساختمانی.
  • ٥ سال ضمانت برق کشی و لوله کشی های ساختمان.
  • ٥ سال ضمانت نماکاری داخلی و خارجی ساختمان.
  • ٢ سال ضمانت وسایل الکتریکی.