• 02122350681-22350645
  • مغازه در آلانیا

  • مغازه در آلانیا

  • مغازه در آلانیا

  • مغازه در آلانیا

مشخصات اصلی:

فروش مغازه در جیک جیلی آلانیا

قیمت : 425 هزار یورو

متراژ : 321 متر مربع

فاصله تا مرکز آلانیا: 3.5 کیلومتر

فاصله تا دریا: 2 کیلومتر

فاصله فرودگاه: 35 کیلومتر

اطلاعات بیشتر: