• 02122350681-22350645
  • ویلای لوکس در آنتالیا

مشخصات اصلی:
اطلاعات بیشتر:
  • دارای 5 اتاق و دوسالن
  • متراژ زمین 600 متر مربع
  • 450 متر مربع زیر بنا