• 02122350681-22350645
مشخصات اصلی:
اطلاعات بیشتر:
 •  5 بلوک
 • شامل سو ئیت و واحدهای یک و دو و سه خوابه
 • ویلا ها ی مخصوص
 • استخر های شنا
 • محوطه های مخصوص  گرفتن آفتاب
 • کافه ها
 • ارها
 • آرایشگاه
 • خدمات صاحلی
 • سا لنها ی بازی
 • سونا و جکوزی
 • بار رو باز در پشت بام