• 02122350681-22350645
مشخصات اصلی:
اطلاعات بیشتر:
  • استخر سر پوشیده و سنا وجکوزی
  • حمام ترکی و سالن ماساژ
  • محوطه ای بسیار زیبا
  • پارکینگ و نگهبانی 24 ساعته و بسیاری امکانات و تجهیزات رفاهی دیگر