• 02122350681-22350645
مشخصات اصلی:
اطلاعات بیشتر:

 

  • ساحل 750 متر
  • فرودگاه آنتالیا : 120 کیلومتر
  • فرودگاه قاضی پاشا 40 کیلومتر
  • مرکز خرید 100 متر
  • مرکز شهر 3 کیلو متر

مشخصات کلی :

  • 8 بلوک
  • 6 طبقه
  • 198 واحد